Jonas Donner

Entries by this author

Introducing the expanded MyDogDNA® 2019 test content: What’s in it for my breed?

Researchers working within the canine genetics field have not been putting their feet up - and neither have we at MyDogDNA®. We are very proud to introduce a new expanded MyDogDNA® 2019 test content now including several new genetic tests based on recent discoveries made by researchers worldwide.

Uutta sisältöä MyDogDNA-testissä: Amelogenesis imperfecta parsonrussellinterriereillä

Professori Hannes Lohen koiragenetiikan tutkimusryhmä (Helsingin yliopisto ja Folkhälsanin tutkimuskeskus) on tunnistanut parsonrussellinterriereiden kiilteen kehityshäiriölle eli  amelogenesis imperfectalle (AI) altistavan geenivirheen. MyDogDNA® -testipaneelin kehittäjä Genoscoper Laboratories Oy on ollut mukana rahoittamassa tutkimustyötä.

New test content available in MyDogDNA/Optimal Selection reports: Amelogenesis Imperfecta (AI) in Parson Russell Terriers

Research performed in Professor Hannes Lohi’s canine genetics research laboratory at the University of Helsinki and Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland has led to the discovery of a genetic mutation responsible for Amelogenesis Imperfecta (AI) in Parson Russell Terriers. The work was funded in part by Wisdom Health and Genoscoper Laboratories, providers of the MyDogDNA™ (Europe) / Optimal Selection™ (United States) test.

UUTTA TESTISISÄLTÖÄ MYDOGDNA -PANEELISSA: VEHNÄTERRIEREIDEN SYNNYNNÄINEN SILMÄSAIRAUS

Professori Hannes Lohen koiragenetiikan tutkimusryhmä (Helsingin yliopisto ja Folkhälsanin tutkimuskeskus) on tunnistanut vehnäterrierien synnynnäistä silmäsairautta aiheuttavan geenivirheen. MyDogDNA™ -testipaneelin kehittäjä Genoscoper Laboratories Oy on ollut mukana rahoittamassa tutkimustyötä.

NEW TEST CONTENT AVAILABLE IN MYDOGDNA/OPTIMAL SELECTION REPORTS: CONGENITAL EYE DISEASE IN IRISH SOFT-COATED WHEATEN TERRIER

Research performed in Professor Hannes Lohi’s canine genetics research laboratory at the University of Helsinki and Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland has led to the discovery of a genetic mutation responsible for a congenital eye disease in Irish Soft-coated Wheaten Terriers (ISCWTs). The work was funded in part by Wisdom Health and Genoscoper Laboratories, providers of the MyDogDNA™ (Europe) / Optimal Selection™ (United States) test.

UUTTA TESTISISÄLTÖÄ MYDOGDNA-PANEELISSA: PENTUIÄN LUUSTOSAIRAUS KARJALANKARHUKOIRILLA

Professori Hannes Lohen koiragenetiikan tutkimusryhmä (Helsingin yliopisto ja Folkhälsanin tutkimuskeskus) on tunnistanut karjalankarhukoirien pentuiän luustosairaudelle altistavan geenivirheen. MyDogDNA® -testipaneelin kehittäjä Genoscoper Laboratories Oy on ollut mukana rahoittamassa tutkimustyötä.

NEW TEST CONTENT AVAILABLE IN MYDOGDNA/OPTIMAL SELECTION REPORTS: SKELETAL DISEASE IN KARELIAN BEAR DOGS

Research performed in Professor Hannes Lohi’s canine genetics research laboratory at the University of Helsinki and Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland has lead to the discovery of a genetic mutation responsible for a Skeletal Disease in Karelian Bear Dogs. The work was funded in part by Wisdom Health and Genoscoper Laboratories, providers of the MyDogDNA® (Europe) / Optimal Selection™ (United States) test.

NEW TEST CONTENT AVAILABLE IN MYDOGDNA/OPTIMAL SELECTION REPORTS: JUVENILE BRAIN DISEASE (ENCEPHALOPATHY) IN PARSON RUSSELL TERRIERS

We are very pleased to announce the launch of a DNA test for Juvenile Brain Disease (also known as Juvenile Encephalopathy or Juvenile Epilepsy) in Parson Russell Terriers.

This DNA test is based on research performed in Professor Hannes Lohi’s canine genetics research laboratory at the University of Helsinki and Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland with the work funded by Wisdom Health and Genoscoper Laboratories, providers of the MyDogDNA® (Europe) / Optimal Selection™ (United States) test.

Koira, DNA-testi ja tiedemies - paneelitestauksen ensimmäiset neljä vuotta

MyDogDNA® (Optimal Selection™ Yhdysvalloissa) -paneelitestin julkaisu vuonna 2013 oli meille suuri harppaus keskelle koskematonta maaperää. Nyt neljä vuotta myöhemmin on tunnustettava, ettei ennennäkemättömän DNA-testauskonseptin, ja siihen liittyvän täysin uudenlaisen ajattelutavan esittäminen ollut alkuun mitenkään helppo tehtävä.

Jos joku olisi salakuunnellut toimistossamme käytyjä keskusteluja, hän olisi todennäköisesti törmännyt seuraavanlaisiin pohdintoihin:

The dog, the DNA test, and the scientist – a reflection on four years of panel screening

When we first launched the MyDogDNA® (Optimal Selection™ in the United States) DNA test in 2013, we took a giant leap into unexplored territory. To be honest (and we Finns typically are), pioneering a whole new way of thinking about dog DNA testing was not the easiest thing to do. 

If you had been able to listen in on the conversations at our laboratory office back then, you would probably have heard us asking ourselves questions such as: 

Uusi MyDogDNA® 2015 – Uusi kattavampi testisisältö

Laajan tutkimus- ja kehitystyön tuloksena olemme saaneet valmiiksi uuden ja entistä kattavamman MyDogDNA® 2015 – paneelitestiversion. MyDogDNA® 2015 on saatavilla verkkokaupastamme tulevalla viikolla. Tässä testiversiossa testattujen sairauksien ja ominaisuuksien lista kasvaa huomattavasti aiemmasta. DNA-tunniste on siirtynyt valinnaiseksi lisäpalveluksi, minkä johdosta pystymme siltikin tarjoamaan testipaneelin edelleen kustannustehokkaaseen hintaan.

New MyDogDNA® 2015 – New, even more comprehensive test content

The intensive work of our Research and Development staff results now in a new and even more comprehensive MyDogDNA® 2015 test panel. MyDogDNA® 2015 will be available in our web shop the coming week. For dogs that have already been tested with MyDogDNA PASS or MyDogDNA LITE packages, we are able to offer cost-efficient upgrades for purchasing the new test content. The upgrade requires a new sample.

Комплексная панель тестирования наследственных заболеваний собак предоставляет больше возможностей, но и требует нового уровня информационного управления

Благодаря результатам новых открытий научно-исследовательских групп, за последние 10 лет количество генетических тестов для собак, доступных селекционерам и ветеринарным врачам, радикально увеличилось. Следуя данной тенденции, некоторые лаборатории перешли от отдельных ДНК-тестов к сервисам по одновременному тестированию нескольких заболеваний или свойств. Такие услуги, как правило, предлагаются в качестве «пакетов», «специальных наборов» или «шведского стола», где клиент выбирает интересующие его отдельные ДНК-тесты.

Koirien perinnöllisten sairauksien paneelitestaus: uusia mahdollisuuksia ja uudenlaista tiedonhallintaa

Kasvattajille ja eläinlääketieteen ammattilaisille tarjottavien geenitestien määrä on lisääntynyt huomattavasti viimeisten 10 vuoden aikana tutkimusryhmien tekemien uusien mutaatiolöydösten myötä. Tämän kehityksen seurauksena useat geenitestauslaboratoriot ovat uudistaneet palveluitaan ja siirtyneet tarjoamaan yksittäisten geenitestien sijaan kerralla useampaa sairautta tai ominaisuutta testaavia palveluita. Näitä palveluita kutsutaan tyypillisesti paneelitesteiksi tai yhdistelmäpaketeiksi, joihin kuluttaja valitsee haluamansa geenitestit.

Panel Testing of Canine Inherited Disorders Provides Great Opportunities, But Requires a New Level of Information Management

The number of canine genetic tests available to breeders and veterinarians has increased radically over the past 10 years in the wake of new discoveries made by research groups. Following this development, several DNA testing laboratories have restructured their services to move from one-by-one single gene tests to offering multiple disorder or trait tests at once. Such services are typically offered as “combination packages”, “multiplex or panel tests”, or a “smorgasbord” where the consumer picks the desired gene tests.

Pages

PhD, Head of R&D at Genoscoper Laboratories