Katja Jauni

Entries by this author

Mitä tietokannassa tapahtuu? Opastus koiran tulosten lukemiseen

MyDogDNA-tietokanta sisältää jokaiselle koiralle suuren määrän erilaisia testituloksia ja niihin perustuvia kuvaajia. Suuresta tietomäärästä huolimatta palvelun käyttö on helppoa eikä vaadi suurta tietotekniikan tai genetiikan tuntemusta. Tässä lyhyt esittely siihen, miltä koiran MyDogDNA-passi ja sen sisältämät testitulokset näyttävät.

Lagotto Week in August - MyDogDNA Participating

Lagotto Romagnolo is a working dog of Italian origin. It is an ancient "breed"; Lagotto-looking curly coated dogs have been portrayed in narrative images, describing fishing and hunting, found in Etruscan tombs. Originally, this multi-talented dog has been a reliable guard dog and hunters' loyal helper (as a retrieving dog) for the people in the lowlands of Romagna region, valley of Comacchio and swamps of Ravenna. Lagotto has a very good sense of smell and it was already in those times used for searching truffles.

Elokuun lagottoviikko - MyDogDNA mukana

Lagotto romagnolo on italialainen työkoira. Se on ikivanha "rotu"; lagoton näköisiä kiharakarvaisia koiria on kuvattuina etruskien hautakammioista löytyneissä metsästyksestä ja kalastuksesta kertovissa kuvissa. Alkujaan tämä monitaitoinen koira on ollut Romagnan alueen alankojen, Comacchion laakson ja Ravennan suoalueiden ihmisten luotettava vahtikoira ja metsästäjien uskollinen apulainen vedestä noutavana koirana. Myös lagoton erittäin hyvää hajuaistia on jo noina aikoina hyödynnetty maan alla kasvavien tryffelisienten etsimisessä.

Новый функционал базы данных MyDogDNA: обзор генетических различий по странам и отметкам владельцев собак

База данных MyDogDNA постоянно пополняется новыми функционалом. В качестве последнего обновления, мы добавили интересную возможность просмотра, на одном графике, генетических различий, основанных на общих данных о собаках. Ниже, представлены изображения с подробными инструкциями о том, как использовать новые фильтры данных.

New Functions in the Database: Reviewing Genetic Differences on the Basis of Countries and Tags

The MyDogDNA database gets constantly updated with new features and functionalities. As the latest functionality, we have added the possibility to review the plots on genetic differences on the basis of different dog related information. Pictures below present the different views available and gives instructions on what kind of new information can be obtained.

Uutta tietokannassa: Perinnöllisten eroavaisuuksien tarkastelu maiden ja tagien mukaan

MyDogDNA-tietokantaa päivitetään jatkuvasti sekä teknisten ominaisuuksien että uusien toimintojen osalta. Nyt uusimpana toimintona olemme tuoneet mukaan uusia toiminnallisuuksia perinnöllisistä eroavaisuuksista kertovien kuvaajien tarkasteluun koirakohtaisten tietojen perusteella. Alla olevat kuvat esittelevät tietokannan erilaiset näkymät ja sen, minkälaista uutta tietoa näiden avulla voidaan rodusta saada.

Проект для Английских кокер-спаниелей в рамках сотрудничества с финским Клубом породы

Английский кокер-спаниель является старинной британской охотничьей породой собак, чье происхождение идет от «ленд-спаниеля». В то время, популяция спаниелей была довольно перемешанной: собаки были разных цветов и размеров, и были использованы для абсолютно разных целей. Другие породы спаниелей и сеттеры, также, происходят от этой популяции. Первое упоминание о кокер-спаниеле датируется началом XIX века. Статус самостоятельной породы кокер-спаниель приобрел в 1892 году, когда Клуб собаководства произвел официальное разделение между кокер-спаниелем и филд-спаниельем. 

5 причин протестировать ДНК вашей собаки

При помощи анализа ДНК можно получить ответы на довольно широкий спектр вопросов, связанных со здоровьем и внешним видом особи. Эти ответы, зачастую, провоцируют еще больше вопросов и требуют профессиональной консультации. Информация о результатах может показаться сложной и, иногда, даже, приводит к сомнениям в ее необходимости. Тем не менее, при правильном использовании, эта информация может быть эффективным инструментом, помогающим в решении многих проблем отдельной собаки или породы в целом.

Project Campaign for English Cocker Spaniels in Collaboration with the Finnish Breed Club

The English Cocker Spaniel is an old British bird dog breed, whose origins are in land spaniels. The spaniels were quite a mixed population at that time: dogs were of different colors and sizes, and were used to drive game towards hunters’ nets, hawks and later towards their guns. Other spaniels and setters originate also from the same population. The first mention about Cocker Spaniel dates to early 19th century. It became a separate breed in 1892, when the Kennel Club made a separation between the Cocker Spaniel and the Field Spaniel.

Cockerspanielit ry tukemassa cockerspanieleiden DNA-testausta

Cockerspanieli on vanha brittiläinen lintukoirarotu, jonka juuret juontavat saarivaltakunnan maaspanieleista. Spanielipopulaatio oli melko sekalaista seurakuntaa: koiria oli eri värisiä ja kokoisia, ja niitä käytettiin karkoittamaan riistaa metsästäjien verkoille, haukoille ja myöhemmin aseiden ammuttavaksi. Samasta kannasta ovat peräisin muutkin spanielit ja setterit. Aikojen saatossa cockerspanieliin on sekoittunut monenlaista rotua aina terriereistä lähtien. Ensimmäinen maininta cockerspanieleista on 1800-luvun alusta.

5 hyvää syytä testata koiran perimä

Geenitestauksen avulla on mahdollista saada vastauksia monenlaisiin terveyteen ja ulkoisiin ominaisuuksiin liittyviin kysymyksiin. Saadut vastaukset herättävät kuitenkin usein lisää kysymyksiä, joihin vastaamiseksi tarvitaan asiaan perehtyneiden ammattilaisten apua. Saadun tiedon määrä voikin tuntua uuvuttavalta ja kyseenalaistaa koko tiedon tarpeellisuuden. Oikein käytettynä se voidaan kuitenkin valjastaa tehokkaaksi apuvoimaksi useissa koiraa ja rotua koskevissa ongelmatilanteissa.

5 Good Reasons to Have Your Dog's DNA Tested

With the help of DNA testing, it is possible to get answers to a wide range of questions related to the health and appearance of an individual. These answers often raise even more questions and professional advice is needed for support. The amount of information received may seem daunting, even leading to questioning its necessity. However, when used correctly, the information can be harnessed to be an effective tool helping to solve many dog- or breed- related problems. Therefore, it is good to return to a most fundamental question: Why is canine genetic testing worthwhile?

Краткий обзор породы Золотистый ретривер

Золотистый ретривер является одной из самых популярных пород собак в мире. Однако, лишь небольшая популяция активно используется в разведении и, именно поэтому, в настоящее время, заводчики Золотистых ретриверов и энтузиасты породы заинтересованы в получении дополнительной информации о генетическом разнообразии породы. Оценки, основанные на родословных (коэффициент инбридинга) не всегда отражают реальную картину генетического состояния породы. Более подробный обзор может быть получен путем использования информации о ДНК собак.

A Quick Overview of Golden Retriever

The Golden Retriever is one of the most popular popular dog breeds in the world. However, only a small proportion of the Golden Retriever population is actively used in breeding, and, therefore, the Golden Retriever breeders and enthusiasts are now interested in learning more about the genetic diversity in this breed. The estimations based on pedigrees (coefficient of inbreeding) don't necessarily reflect the genetic situation of the breed. A more detailed overview can be obtained by making use of DNA information.

Pikainen katsaus rotuun - kultainennoutaja

Kultainennoutaja on maailmanlaajuisesti yksi suosituimmista koiraroduista. Myös Suomessa se on vuosittaisilla rekisteröintimäärillä mitattuna kolmen suurimman rodun joukossa. Kuitenkin vain pieni osa kultaisistanoutajista on aktiivisessa jalostuskäytössä ja tämän vuoksi rodun parissa on herännyt kiinnostus sen monimuotoisuuden kartoittamista kohtaan. Pelkkä sukutauluihin perustuva todennäköisyyslaskelma eli sukusiitoskerroin ei välttämättä kerro rodun perimän tilanteesta. Tarkemman kuvan saa hyödyntämällä geenitietoa.

Pages