beagle

The genetic differentiation of dog breeds has led to alterations in metabolism

A recently published article shows that canine breeds can be distinguished by alterations in their lipidome. The study of Lloyd et al. (2017) examined lipidome differences in 100 dogs from 9 different breeds. The study showed distinct inter-breed differences in the breeds’ lipidomes. This study highlights that the genetic differentiation of dog breeds has resulted in alterations in metabolism.

Koirarotujen geneettinen erilaistuminen on aiheuttanut myös aineenvaihdunnallista erilaistumista

Vastikään julkaistussa tutkimuksessa on havaittu, että eri koirarotujen rasva-aineenvaihdunnan tuotteiden määrät verenkierrossa eroavat rotukohtaisesti. Lloyd et al. (2017) on tutkinut 100 koiran aineistolla 9 eri koirarodun rasva-aineenvaihduntatuotteiden pitoisuuksien eroja plasmassa. Tutkimustulosten perusteella eri koirarotuja pystyttiin erottamaan toisistaan näiden aineenvaihduntatuotteiden pitoisuuksien avulla. Koirarotujen geneettinen erilaistuminen on johtanut siihen, että rodut eroavat toisistaan myös aineenvaihdunnallisesti.