Beauceron

Understanding the Dog's Genetic Size Facilitates Planning Individual Care and Weight Control

MyDogDNA has now added four new size associated genetic markers called GHR1, GHR2, HMGA2, STC2and a test for breed-defining chondrodysplasia to the test panel. These markers, together with the previously reported size associated markers in IGF1 and IGF1R give more information on the dog size, supporting finer prediction of the genetic size of a dog.

Koiran geneettisen koon ymmärtäminen helpottaa yksilöllisen huolenpidon suunnittelua ja painonhallintaa

MyDogDNA-paneelitesti sisältää nyt neljä uutta GHR1, GHR2, HMGA2 sekä STC2 -geeneistä tunnistettua, kokoon vaikuttavaa geneettistä markkeria. Nämä markkerit, yhdessä jo aiemmin MyDogDNA-testissä raportoitujen kokoon vaikuttavien IGF1 ja IGF1R -geeneissä olevien markkereiden, sekä lyhytjalkaisuustestin (kondrodysplasia; rotuominaisuus usealla rodulla) kanssa antavat entistä tarkemman arvion koiran geneettisestä koosta.

Kick-off of a global MyDogDNA Research Programme 2013 at the European Dog Show, Geneva

A warm thank you to all of you who visited our stand at the European Dog Show 2013 in Geneva and showed such a big interest towards the very first MyDogDNA Research Programme, the new MyDogDNA Pass as well as the first truly global dog DNA database.  We were pleased to meet both our existing customers as well as many new show dog enthusiasts! Your useful feedback will guide us further with the development of both the MyDogDNA Pass and the MyDogDNA Breeder, the first dog matchmaking tool built on top of the analysed data.