chihuahua

The genetic differentiation of dog breeds has led to alterations in metabolism

A recently published article shows that canine breeds can be distinguished by alterations in their lipidome. The study of Lloyd et al. (2017) examined lipidome differences in 100 dogs from 9 different breeds. The study showed distinct inter-breed differences in the breeds’ lipidomes. This study highlights that the genetic differentiation of dog breeds has resulted in alterations in metabolism.

Koirarotujen geneettinen erilaistuminen on aiheuttanut myös aineenvaihdunnallista erilaistumista

Vastikään julkaistussa tutkimuksessa on havaittu, että eri koirarotujen rasva-aineenvaihdunnan tuotteiden määrät verenkierrossa eroavat rotukohtaisesti. Lloyd et al. (2017) on tutkinut 100 koiran aineistolla 9 eri koirarodun rasva-aineenvaihduntatuotteiden pitoisuuksien eroja plasmassa. Tutkimustulosten perusteella eri koirarotuja pystyttiin erottamaan toisistaan näiden aineenvaihduntatuotteiden pitoisuuksien avulla. Koirarotujen geneettinen erilaistuminen on johtanut siihen, että rodut eroavat toisistaan myös aineenvaihdunnallisesti.

Breed-Defining Chondrodysplasia

Breed-defining chondrodysplasia, also called short-leggedness, is a favorable phenotype found in some breeds. The well-known features of this breed-defining trait are caused by the FGF4 retrogene insertion. Short-leggedness caused by the FGF4 insertion is a desirable trait, and it is caused by different mutation than the undesired dwarfism causing genetic disorder found in some breeds, such as the Norwegian Elkhound.

Kondrodysplasia rotuominaisuutena

Rodun määrittävä kondrodysplasia, eli lyhytjalkaisuus, on joillekin roduille tyypillinen ominaisuus. Rodun määrittävä tappijalkaisuus on näissä roduissa tavoiteltu piirre, joka eroaa harmaalla norjanhirvikoiralla tavatusta geneettiseksi sairaudeksi katsotusta tappijalkaisuudesta, jonka aiheuttaa mutaatio eri geenissä. 

Understanding the Dog's Genetic Size Facilitates Planning Individual Care and Weight Control

MyDogDNA has now added four new size associated genetic markers called GHR1, GHR2, HMGA2, STC2and a test for breed-defining chondrodysplasia to the test panel. These markers, together with the previously reported size associated markers in IGF1 and IGF1R give more information on the dog size, supporting finer prediction of the genetic size of a dog.

Koiran geneettisen koon ymmärtäminen helpottaa yksilöllisen huolenpidon suunnittelua ja painonhallintaa

MyDogDNA-paneelitesti sisältää nyt neljä uutta GHR1, GHR2, HMGA2 sekä STC2 -geeneistä tunnistettua, kokoon vaikuttavaa geneettistä markkeria. Nämä markkerit, yhdessä jo aiemmin MyDogDNA-testissä raportoitujen kokoon vaikuttavien IGF1 ja IGF1R -geeneissä olevien markkereiden, sekä lyhytjalkaisuustestin (kondrodysplasia; rotuominaisuus usealla rodulla) kanssa antavat entistä tarkemman arvion koiran geneettisestä koosta.