Collie

Kliininen näkökulma: MDR1-mutaatio

Työskentelen päivystävänä pieneläinlääkärinä tarjoten hätäensiapua vakavasti sairaille lemmikeille. Potilaani vaativat usein intensiivistä sairaalahoitoa ja päätöksiä on tehtävä nopeasti. Monille potilailleni lääkkeiden haittavaikutukset voisivat olla pahimmillaan jopa henkeä uhkaavia. Eläinlääkärinä toivoisin että vähintään kaikki hoitamani colliet, australianpaimenkoirat ja shetlanninlammaskoirat olisi tutkittu MDR1-mutaation varalta ennen lääkitysten aloittamista. Tässä artikkelissa kerron teille, miksi.

Clinical perspective: the MDR1 mutation

I work as an on-duty veterinarian providing emergency care for pets. My patients are often seriously ill and require intensive medical care; decisions have to be made rapidly. For many of my patients, adverse reactions in response to drugs could potentially be severe. As a veterinarian, I would prefer that at least each of my Collie, Australian Shepherd and Shetland Sheepdog patients would be tested for MDR1 mutation before starting treatment. In this article I will tell you why.