Japanese Chin

Kliininen näkökulma: neurologiset sairaudet

Perinnölliset hermostolliset eli neurologiset sairaudet ovat usein agressiivisia sairauksia, jotka huonontavat eläimen elämänlaatua merkittävästi. Osa näistä sairauksista on niin voimakkaasti eteneviä, että oireiden edetessä eläimen lopetus on ainoa vaihtoehto. Onneksi kuitenkin useimmat perinnölliset neurologiset sairaudet ovat kohtalaisen harvinaisia.

Clinical Perspective: Neurological Disorders

Hereditary neurological diseases are often very aggressive conditions that reduce the quality of life of the dog significantly. Some of these conditions are so aggressive that euthanasia is the only option as symptoms progress. Fortunately most hereditary neurological disorders are quite rare.