Jonas Donner

Entries by this author

Assessing Genetic Diversity in Kromfohrländer - View to a cross-breeding project

Kromfohrländer, a native German breed, is known to have a very limited gene pool and is thus subject to a cross-European breeding project focusing to expand the pool. Given the vulnerable genetic status of the breed, the Finnish Breed Association for Kromfohrländer initiated a project aiming at measuring the genome-wide diversity of the breed in 2013. Several dogs of Central European origin were also recruited for the study. 

Uusi MyDogDNA 2.0 päivitys täydentää testipaneelia joukolla uusia DNA-testejä niin perinnöllisten sairauksien kuin ominaisuuksienkin osalta

MyDogDNA-testauspalvelu on nyt entistä kokonaisvaltaisempi. Päivittyneen testipaneelin avulla jälleen useampi koiranomistaja pääsee testauttamaan koiraltaan samalla kertaa rodun tunnettuja sairauksia sekä selvittämään, kantaako koira muita koirilla tunnettuja mutaatioita. Palvelun päivitys tuo mukanaan 16 uutta perinnöllisen sairauden testiä (katso taulukko artikkelin lopussa).

Новости MyDogDNA исследований: выявлены новые носители среди пород Лаготто-Романьоло, Папийон, Бразильский терьер и Датско-шведская фермерская собака

Комплексная панель тестирования генетических мутаций наследственных расстройств собак, как известно, является эффективным инструментом для обнаружения присутствия мутаций сквозь породы.  Это позволяет открывать ранее нерелевантные мутации для конкретной породы. Тем не менее, характер проявления данных мутаций на самом деле, у собак во вновь обнаруженных породах, всегда требует дальнейшего научного исследования, связанного с клиническими характеристиками генетически больных особей.

MyDogDNA tutkimuspäivitys - Uusia kantajalöydöksiä seuraavissa roduissa: lagotto romagnolo, papillon, brasilianterrieri ja tanskalais-ruotsalainen pihakoira

Koirien perinnöllisten sairauksien taustalla olevien geneettisten mutaatioiden kattava paneelitestaus tarjoaa tehokkaan tilaisuuden seuloa mutaatioiden esiintymistä kautta koirarotujen. Tämä mahdollistaa aiemmin tunnistamattomien mutaatioiden löytämisen sellaisista roduista, joista kyseisiä mutaatioita ei välttämättä ole aiemmin seulottu. Kuitenkin sen toteaminen, ilmenevätkö nämä mutaatiot samalla tavalla kuin alkuperäistutkimuksessa on kuvattu, vaatii uusien rotujen kohdalla aina tieteellisiä lisätutkimuksia geneettisesti sairaiden yksilöiden kliiniseksi kuvaamiseksi.

Знакомство с MyDogDNA – панелью тестирования наследственных заболеваний собак и отчетами результатов тестирования

Около 600-сот наследственных заболеваний и признаков собак уже были описаны. В настоящее время, около 160-ти из них могут быть протестированы на мутации, открытые различными научно-исследовательскими группами в сфере генетики собак. MyDogDNA представляет первый концептуально новый доступный метод тестирования, объединенный с исследовательским подходом.

MyDogDNA research update: Novel carrier findings in Lagotto Romagnolo, Papillon, Brazilian Terrier and Danish-Swedish Farmdog breeds

Comprehensive panel testing of genetic mutations known to underlie canine inherited disorders offers an efficient and powerful opportunity to screen for presence of mutations across breeds. This enables discovery of previously unreported mutations in breeds that would not necessarily have been screened for the mutations otherwise. However, whether these mutations actually manifest similarly as described in the original breeds requires always further scientific investigation in the new breeds involving clinical characterization of genetically affected individuals.

Introduction to MyDogDNA panel testing of canine inherited disorders and reporting of the test results

Approximately 600 inherited disorders and traits have been described in dogs. Currently, around 160 of these can be tested for due to mutation discoveries made by, and single-gene tests developed by different canine genetics research groups. MyDogDNA provides the first available panel testing concept combined with a research approach that helps breeders and researchers study the presence and distribution of known inherited disorders across dog breeds, while simultaneously providing any dog owner with a possibility to get results for the tested disorders known in their breed.

Johdatus MyDogDNA-paneelitestaukseen ja perinnöllisten sairauksien testitulosten raportointiin

Koirilla tunnetaan noin 600 perinnöllistä sairautta tai muuta ominaisuutta. Koirien genetiikan tutkimusryhmien tekemien mutaatiolöydösten sekä näiden pohjalta kehitettyjen yksittäisten geenitestien avulla noin 160 näistä voidaan tällä hetkellä testata. MyDogDNA on ensimmäinen paneelitestauskonsepti, johon yhdistyy samalla myös tutkimuksellinen lähestymistapa.

Perimänlaajuinen MyDogDNA-analyysi tuo esiin tunnetun perinnöllisen verenvuotohäiriön myös suomenajokoirissa ja walesinspringerspanieleissa

Koirien tautigenomiikan alan tutkimus etenee nopeasti. Akateemiset tutkimusryhmät ympäri maailman ovat löytäneet mutaatioita jo yli 160 geneettisen häiriön taustalta. Tähän mennessä tunnettuja sairauksia on ollut mahdollista testata jokaista erikseen yksittäisillä DNA-testeillä. Nyt uusin teknologia mahdollistaa vihdoin koirilla esiintyvien perinnöllisten sairauksien yhtäaikaisen paneelitestaamisen. Paneelitestaus on paitsi kustannusmielessä iso helpotus koiranomistajalle, myös mahdollisuus tutkimukselle hyötyä DNA-testauksella kerätystä tiedosta.

MyDogDNA genome-wide analysis identifies carriers of a known bleeding disorder in Finnish Hounds and Welsh Springer Spaniels

Canine disease genomics progresses quickly and academic research groups around the world have already discovered mutations underlying more than 160 genetic disorders and traits in different breeds. Until today, testing of the known canine diseases has been possible only with separately conducted single-gene tests. Genoscoper Laboratories has, as the first animal diagnostics laboratory in the world, developed a unique genetic panel testing and reporting concept to efficiently and economically test most of the known mutations at once.

Introducing MyDogDNA Pass and its reports - Part I: What is the Genetic Health Index (GHI) given by the MyDogDNA Pass?

MyDogDNA Pass is the dogs’ very first genetic health assessment that simultaneously delivers information about the breed disease heritage and genome-wide measured genetic diversity. This comprehensive of an analysis has not been available for dog owners ever before. Given the abundance of the genetic information delivered by one and single analysis, it was necessary to come up with a way that would help the dog owner to get an overview of the dog’s genetic health at one glance: the Genetic Health Index (GHI).

Johdatus MyDogDNA-terveyspassin raportteihin – Osa I: Mikä on MyDogDNA perimän terveysindeksi (GHI)?

MyDogDNA-terveyspassi on ensimmäinen koiran perimän terveyskartoitus, joka tuo yhtäaikaa tietoa niin koiran rotukohtaisesta tautiperinnöstä kuin perimän monimuotoisuudesta. Näin laajaa mitattua DNA-tietoa ei ole koskaan aikaisemmin ollut yksittäisen koiranomistajan saatavilla ja siksi oli tärkeää kehittää keino, jolla koiranomistajan voi yhdellä silmäyksellä saada yleiskuvan oman koiran perimän terveydestä.

ОТ ТЕСТОВ ОТДЕЛЬНЫХ ГЕНОВ К АНАЛИЗУ ПО ВСЕМУ ГЕНОМУ – Возможности, которые дает исследования в области генетики собак

Исследования наследственных заболеваний собак активно проводятся в последние десять лет. Результатом этих исследований стало множество ДНК-тестов, разработанных для отдельных генов.  

YKSITTÄISISTÄ GEENITESTEISTÄ KOIRAN PERIMÄNLAAJUISEEN TERVEYSKARTOITUKSEEN - Koirien geenitutkimuksen tarjoamat mahdollisuudet

Koirien perinnöllisiä sairauksia on tutkittu aktiivisesti etenkin viimeisen kymmenen vuoden ajan, ja tutkimustyön kautta erilaisten sairauksien ja ominaisuuksien selvittämiseksi on kehitetty kymmeniä yksittäisiä geenitestejä. Yksittäiset geenitestit eivät kuitenkaan luo täyttä kokonaiskuvaa koiran perimän terveydestä ja sen monimuotoisuudesta.

FROM SINGLE GENE TESTS TO A GENOME-WIDE ANALYSIS – The Possibilities Canine Genetics Research has to offer

Canine genetic disease research has been going on actively for the past ten years and through this research, dozens of single gene tests have been developed.
Nevertheless, these single gene tests don’t provide us with a comprehensive overview on the genetic health and the genetic diversity in dogs.

Sivut

PhD, Head of R&D at Genoscoper Laboratories