Jonas Donner

Entries by this author

About Nordic Hunting Dog Breeds: New Finding in Norrbottenspitz

Today, DNA information can be widely utilized in breeding and in efforts to preserve a breed's health. With the help of DNA testing, it is possible to get information about hereditary diseases and characteristics as well as about genetic diversity and genetic differences, both on an individual and on a breed level. Comprehensive DNA information can thus be harnessed to be a powerful and efficient supportive tool foor sustainable breeding.

Mitä DNA-tietoa on nyt mahdollista saada jalostustyön tueksi pohjanpystykorville

DNA-tietoa voidaan nykypäivänä hyödyntää monipuolisesti jalostuksessa ja rodun terveyden edistämistyössä. DNA-testauksen avulla voidaan jokaiselle koiralle määrittää oma DNA-tunniste sekä hankkia tietoa yksilöllisistä ja rotua koskevista perinnöllisistä sairauskantajuuksista, ulkoisten ominaisuuksien periytymisestä (mm. värit, luonnon töpöhäntäisyys), rodun monimuotoisuustilanteesta ja koirien välisistä perinnöllisistä eroavaisuuksista. Kattava DNA-tieto voidaan näin valjastaa sekä kasvattajan että rotuyhdistyksen työkaluksi ja kestävän jalostustyön pohjaksi.

Что MyDogDNA уже может сказать о Бернском зенненхунде и других Швейцарских горных и пастушьих собаках?

Бернский зенненхунд (БЗ) является породой швейцарского происхождения и самой популярной породой среди Швейцарских горных и пастушьих собак. Популяция распространилась по всему миру поэтому, могут быть идентифицированы разные линии разведения. Тем не менее, все особи этой породы имеют свои истоки в Швейцарии. Как это отображается на генетическом разнообразии породы?

Mitä MyDogDNA kertoo berninpaimenkoirista ja muista sveitsinpaimenkoiraroduista?

Berninpaimenkoira on sveitsiläistä alkuperää oleva rotu ja kaikista sveitsinpaimenkoiraroduista suosituin. Rotu on levinnyt ympäri maailman ja tämän vuoksi erilaisia linjaisuuksia voidaan olettaa löytyvän. Jokaisen yksilön historialliset juuret juontavat kuitenkin Sveitsiin. Kuinka tämä heijastuu rodun monimuotoisuuteen?

What does MyDogDNA reveal about Bernese Mountain Dog and other Swiss Mountain and Cattle Dog breeds?

Bernese Mountain Dog is a breed of Swiss origin and the most popular breed among the Swiss Mountain and Cattle Dogs. The population has spread around the world and therefore different lines can presumably be identified. Nevertheless, all individuals of this breed have their origins in Switzerland. How does this show in the breed’s genetic diversity?

Assessing Genetic Diversity in Kromfohrländer - View to a cross-breeding project

Kromfohrländer, a native German breed, is known to have a very limited gene pool and is thus subject to a cross-European breeding project focusing to expand the pool. Given the vulnerable genetic status of the breed, the Finnish Breed Association for Kromfohrländer initiated a project aiming at measuring the genome-wide diversity of the breed in 2013. Several dogs of Central European origin were also recruited for the study. 

Uusi MyDogDNA 2.0 päivitys täydentää testipaneelia joukolla uusia DNA-testejä niin perinnöllisten sairauksien kuin ominaisuuksienkin osalta

MyDogDNA-testauspalvelu on nyt entistä kokonaisvaltaisempi. Päivittyneen testipaneelin avulla jälleen useampi koiranomistaja pääsee testauttamaan koiraltaan samalla kertaa rodun tunnettuja sairauksia sekä selvittämään, kantaako koira muita koirilla tunnettuja mutaatioita. Palvelun päivitys tuo mukanaan 16 uutta perinnöllisen sairauden testiä (katso taulukko artikkelin lopussa).

Новости MyDogDNA исследований: выявлены новые носители среди пород Лаготто-Романьоло, Папийон, Бразильский терьер и Датско-шведская фермерская собака

Комплексная панель тестирования генетических мутаций наследственных расстройств собак, как известно, является эффективным инструментом для обнаружения присутствия мутаций сквозь породы.  Это позволяет открывать ранее нерелевантные мутации для конкретной породы. Тем не менее, характер проявления данных мутаций на самом деле, у собак во вновь обнаруженных породах, всегда требует дальнейшего научного исследования, связанного с клиническими характеристиками генетически больных особей.

MyDogDNA tutkimuspäivitys - Uusia kantajalöydöksiä seuraavissa roduissa: lagotto romagnolo, papillon, brasilianterrieri ja tanskalais-ruotsalainen pihakoira

Koirien perinnöllisten sairauksien taustalla olevien geneettisten mutaatioiden kattava paneelitestaus tarjoaa tehokkaan tilaisuuden seuloa mutaatioiden esiintymistä kautta koirarotujen. Tämä mahdollistaa aiemmin tunnistamattomien mutaatioiden löytämisen sellaisista roduista, joista kyseisiä mutaatioita ei välttämättä ole aiemmin seulottu. Kuitenkin sen toteaminen, ilmenevätkö nämä mutaatiot samalla tavalla kuin alkuperäistutkimuksessa on kuvattu, vaatii uusien rotujen kohdalla aina tieteellisiä lisätutkimuksia geneettisesti sairaiden yksilöiden kliiniseksi kuvaamiseksi.

Знакомство с MyDogDNA – панелью тестирования наследственных заболеваний собак и отчетами результатов тестирования

Около 600-сот наследственных заболеваний и признаков собак уже были описаны. В настоящее время, около 160-ти из них могут быть протестированы на мутации, открытые различными научно-исследовательскими группами в сфере генетики собак. MyDogDNA представляет первый концептуально новый доступный метод тестирования, объединенный с исследовательским подходом.

MyDogDNA research update: Novel carrier findings in Lagotto Romagnolo, Papillon, Brazilian Terrier and Danish-Swedish Farmdog breeds

Comprehensive panel testing of genetic mutations known to underlie canine inherited disorders offers an efficient and powerful opportunity to screen for presence of mutations across breeds. This enables discovery of previously unreported mutations in breeds that would not necessarily have been screened for the mutations otherwise. However, whether these mutations actually manifest similarly as described in the original breeds requires always further scientific investigation in the new breeds involving clinical characterization of genetically affected individuals.

Introduction to MyDogDNA panel testing of canine inherited disorders and reporting of the test results

Approximately 600 inherited disorders and traits have been described in dogs. Currently, around 160 of these can be tested for due to mutation discoveries made by, and single-gene tests developed by different canine genetics research groups. MyDogDNA provides the first available panel testing concept combined with a research approach that helps breeders and researchers study the presence and distribution of known inherited disorders across dog breeds, while simultaneously providing any dog owner with a possibility to get results for the tested disorders known in their breed.

Johdatus MyDogDNA-paneelitestaukseen ja perinnöllisten sairauksien testitulosten raportointiin

Koirilla tunnetaan noin 600 perinnöllistä sairautta tai muuta ominaisuutta. Koirien genetiikan tutkimusryhmien tekemien mutaatiolöydösten sekä näiden pohjalta kehitettyjen yksittäisten geenitestien avulla noin 160 näistä voidaan tällä hetkellä testata. MyDogDNA on ensimmäinen paneelitestauskonsepti, johon yhdistyy samalla myös tutkimuksellinen lähestymistapa.

Perimänlaajuinen MyDogDNA-analyysi tuo esiin tunnetun perinnöllisen verenvuotohäiriön myös suomenajokoirissa ja walesinspringerspanieleissa

Koirien tautigenomiikan alan tutkimus etenee nopeasti. Akateemiset tutkimusryhmät ympäri maailman ovat löytäneet mutaatioita jo yli 160 geneettisen häiriön taustalta. Tähän mennessä tunnettuja sairauksia on ollut mahdollista testata jokaista erikseen yksittäisillä DNA-testeillä. Nyt uusin teknologia mahdollistaa vihdoin koirilla esiintyvien perinnöllisten sairauksien yhtäaikaisen paneelitestaamisen. Paneelitestaus on paitsi kustannusmielessä iso helpotus koiranomistajalle, myös mahdollisuus tutkimukselle hyötyä DNA-testauksella kerätystä tiedosta.

MyDogDNA genome-wide analysis identifies carriers of a known bleeding disorder in Finnish Hounds and Welsh Springer Spaniels

Canine disease genomics progresses quickly and academic research groups around the world have already discovered mutations underlying more than 160 genetic disorders and traits in different breeds. Until today, testing of the known canine diseases has been possible only with separately conducted single-gene tests. Genoscoper Laboratories has, as the first animal diagnostics laboratory in the world, developed a unique genetic panel testing and reporting concept to efficiently and economically test most of the known mutations at once.

Sivut

PhD, Head of R&D at Genoscoper Laboratories