Jonas Donner

Entries by this author

ОТ ТЕСТОВ ОТДЕЛЬНЫХ ГЕНОВ К АНАЛИЗУ ПО ВСЕМУ ГЕНОМУ – Возможности, которые дает исследования в области генетики собак

Исследования наследственных заболеваний собак активно проводятся в последние десять лет. Результатом этих исследований стало множество ДНК-тестов, разработанных для отдельных генов.  

YKSITTÄISISTÄ GEENITESTEISTÄ KOIRAN PERIMÄNLAAJUISEEN TERVEYSKARTOITUKSEEN - Koirien geenitutkimuksen tarjoamat mahdollisuudet

Koirien perinnöllisiä sairauksia on tutkittu aktiivisesti etenkin viimeisen kymmenen vuoden ajan, ja tutkimustyön kautta erilaisten sairauksien ja ominaisuuksien selvittämiseksi on kehitetty kymmeniä yksittäisiä geenitestejä. Yksittäiset geenitestit eivät kuitenkaan luo täyttä kokonaiskuvaa koiran perimän terveydestä ja sen monimuotoisuudesta.

FROM SINGLE GENE TESTS TO A GENOME-WIDE ANALYSIS – The Possibilities Canine Genetics Research has to offer

Canine genetic disease research has been going on actively for the past ten years and through this research, dozens of single gene tests have been developed.
Nevertheless, these single gene tests don’t provide us with a comprehensive overview on the genetic health and the genetic diversity in dogs.

Sivut

PhD, Head of R&D at Genoscoper Laboratories