Katja Jauni

Entries by this author

Koiran genotyyppi ja värit

Koiran turkin väriä määrittävät monet erilaiset tekijät sen perimässä. Vaikka kaikkia väriin vaikuttavia geenejä ja alleeleja ei ole vielä löydetty, tunnetaan useita tähän vaikuttavia tekijöitä sekä niiden yhdistelmien aiheuttamia yhteisvaikutuksia koiran ilmiasuun. Geenitestien tulosten lukeminen ei ole aivan yksinkertaista mahdollisten yhdistelmien moninaisuuden sekä perintötekijöiden keskinäisen hierarkian vuoksi. Helpottaaksemme annettujen värigeenitestitulosten yhteisvaikutuksen tulkintaa, olemme piirtäneet tunnettujen genotyyppien vaikutuksia kuvaavan kaavion, joka on esitelty alla.

Uusi testi: Värilokus S (valkolaikkuisuus)

Koirien turkin valkolaikkuisuus/kirjavuus vaihtelee lähes täysin valkoisesta turkista minimaaliseen valkoisuuteen. Valkoisen värin määrä turkissa määräytyy sekä perintötekijöiden että pigmenttisolujen kehityksen aikaisten sattumanvaraisten tapahtumien perusteella.

Koiran turkin väriä määrittävät monet perinnölliset tekijät. Valkoisuus ja laikukkuus johtuu esimerkiksi MITF-geenin monien mutaatioiden yhteisvaikutuksista sekä muiden geenien interaktioista. SINE-insertio on tyypillisesti assosioitu kokonaan valkoisen värin ja laikukkuuden kanssa joissakin koiraroduissa.

New Test: Color Locus S (Piebald or Extreme White Spotting)

Domestic dogs have great diversity in white spotting patterns ranging from extreme white to minimal white or completely solid color. The amount of white color is determined by genetic factors as well as by stochastic events in pigment cell development. It is important to understand that white color in domestic dogs is controlled by many variants as well as random events in the maturation of the cells.

New test in the MyDogDNA 2015 panel: Muscular Hypertrophy or Double Musculing in Whippets

The MyDogDNA 2015 test content has a new addition, genetic test for Muscular Hypertrophy or Double Musculing in Whippets. This test is now included in the service, and the result is available in the dog profile also for those that already have tested their dogs with the MyDogDNA 2015 panel. More information about the tested mutation:

Uusi testi MyDogDNA 2015 - paneelissa: Lihasten liikakasvu whippetillä

Olemme jälleen saaneet kasvatettua MyDogDNA 2015 - sisältöä uudella testillä. Kyseisen testin tulos on näkyvillä myös kaikille jo koiransa MyDogDNA 2015 - testanneille koiran profiilin "Sairaudet" -osiossa. Tässä tarkempaa lisätietoa testattavasta mutaatiosta:

Lihasten liikakasvu whippetillä (Muscular Hypertrophy) 

Geenivirhe myostatiini-geenissä (MSTN) aiheuttaa lihasten liikakasvua whippeteillä. Normaalisti myostatiini säätelee ja hillitsee lihasten kasvua yli perimän asettaman rajan. Geenivirheen seurauksena lihasmassan määrä kasvaa normaalia suuremmaksi.

Genoscoper Laboratories vahvistaa asemaansa Suomen eläinlääkärimarkkinoilla

Suomen suurin eläinlääkäriasemaketju Animagi Genoscoperin kehittämän MyDogDNA-eläinlääkäripalvelun tarjoajaksi Suomessa.

Lue lisää: http://news.cision.com/fi/genoscoper-laboratories/r/genoscoper-laborator...

Uusi hermorappeumasairaus ja sitä aiheuttava geenivirhe tunnistettu - Testi pian saatavilla osana MyDogDNA-testauspalveluita

Professori Hannes Lohen johtama koirien genetiikan tutkimusryhmä tiedottaa

Novel Neurodegenerative Disease and Gene Identified with the Help of Man’s Best Friend - Test Available Soon within MyDogDNA Testing Services

Press release by canine genetics research group led by Professor Hannes Lohi at the University of Helsinki and the Folkhälsan Research Center.

Датско-шведская фермерская собака – Получение более полной информации о ДНК породы

Датско-шведская фермерская собака представляет собой ценное культурное наследие Дании и Швеции. Собаки этой породы жили на фермах Дании и Южной Швеции, вероятно, уже в 18ом и 19ом веках. Основными задачами собак данной породы были содержание фермы чистой от крыс и других грызунов, выпроваживание лис из курятников, оповещение хозяина о посетителях. В результате урбанизации, порода оказалась на грани исчезновения, но, к счастью, шведские и датские заводчики возродили ее.

Danish Swedish Farmdogs aiming at getting more comprehensive DNA information

The Danish Swedish Farmdog represents the valuable cultural heritage of Denmark and Sweden. Dogs of this breed have lived on the farms of Denmark and Southern Sweden probably already in the 18th or 19th century. The Farmdog performed a number of different tasks on the farms. It has kept the farm clean of rats and other rodents, driven foxes out of the henhouses, informed as a watch dog about those who come and go– there are even stories about Farmdogs that walked children to school and back home at the end of the school day.

Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry. tukemassa yhdistyksen koirien MyDogDNA-testausta

Tanskalais-ruotsalainen pihakoira edustaa kallisarvoista tanskalaista ja ruotsalaista kulttuuriperintöä. Rodun edustajia on ollut Tanskan ja Etelä-Ruotsin maatiloilla luultavasti jo 1700-1800 luvulla. Pihakoiralla on ollut useita eri tehtäviä maalaistalon pihapiirissä. Se on pitänyt pihapiirin puhtaina rotista ja muista jyrsijöistä, ajanut ketut pois kanaloista, vahtinut pihapiiriä ilmoittaen tulijoista ja kertoopa tarina myös pihakoirista, jotka ovat saattaneet lapset kouluun ja sieltä takaisin kotiin koulupäivän päätteeksi.

Летний Фотоконкурс MyDogDNA

Вот и наступила настоящая оcень, но всегда приятно вернуться в теплое и солнечное лето. На этой странице мы собрали фотографии участников Летнего Фотоконкурса MyDogDNA, набравшие больше всего голосов. Победителем стала Дебби Стейнфорт из Хорватии.      

MyDogDNA Summer Photo Contest

As the fall has arrived, it is nice to go back to summery feelings. Here is the winner of the MyDogDNA Summer Photo Contest as well as a set of most liked photos. The winning photo was sent by Debby Stainforth from Croatia.

MyDogDNA-kesäkuvakilpailu

Näin syksyn keskellä on mukava palata kesäisiin tunnelmiin. Tässä MyDogDNA-kesäkuvakilpailun voittaja sekä joukko suosituimpia ja eniten tykkäyksiä keränneitä kuvia. Voittajakuvan lähetti Debby Stainforth Kroatiasta.

Отбор образцов ДНК – Как это происходит!

Правильный отбор образцов является неотъемлемой частью успешного результата ДНК анализа. Для получения максимально достоверных результатов, важно тщательно соблюдать предлагаемые инструкции. Для точного проведения ДНК анализа, образцы должны быть чистыми и содержать достаточное количество ДНК без примесей. В данной статье вы найдете некоторые принципы, руководства и инструкции, касающиеся процедуры отбора образцов ДНК, а также некоторые фотографии лабрадора ретривера Маиса, любезно согласившегося пройти эту процедуру.

Sivut