Katja Jauni

Entries by this author

Sampling - How It Works!

Sampling is an essential part of a successful DNA analysis. In order to get reliable results, it is important to follow carefully the provided instructions. Contaminated or inadequately taken samples are not suitable, because DNA testing needs to work extremely accurately. The samples should contain enough DNA without impurities. In the following text you will find some principles, guidelines and instructions regarding sampling, as well as some pictures with Maisa the Labrador Retriever having her samples taken.

Näytteenotto - Näin se käy!

Näytteenotto on olennainen osa onnistunutta DNA-analyysiä. Jotta näytteestä saadaan luotettava tulos, on tärkeä seurata tarkkaan näytteenottoon annettua ohjeistusta. Pilaantuneet, likaantuneet tai puutteellisesti otetut näytteet eivät sovellu, sillä DNA-tutkimus on äärettömän tarkkaa työtä. DNA:ta tulee olla riittävästi eikä näyte saa sisältää epäpuhtauksia. Seuraavassa näytteenoton periaatteita, ohjeistusta sekä esimerkkikuvia näytteenottotilanteesta - mainiona mallina labradorinnoutaja Maisa.

Породы Пуделей и генетическое разнообразие – Использование результатов теста MyDogDNA в породной группе

Пудель – счастливая и дружелюбная собака. Он обожает быть в центре внимания. Кроме того, он очень хочет понравится, поэтому всегда готов учиться и участвовать в различного рода активностях.  В целом, пудели стройные, хорошо сбалансированные и элегантные собаки. На выставках они выделяются великолепной формой шерсти и изящными выступлениями, а лучших собак часто можно увидеть в топ-листе группы и «Best In Show» рингах.

Poodle Breeds and Genetic Diversity – Using MyDogDNA Test Results Over Breed Boundaries

A Poodle is a happy and lively dog. It enjoys being the center of attention. In addition, it wants to please and is willing to learn. It also loves action and is suitable for diverse activities. Overall, the Poodles are well-proportioned, well-balanced and elegant dogs. At dog shows they stand out with their gorgeous coats and elegant appearances, and the best individuals are often seen at top places in the group and BIS rings.

Villakoirarodut ja monimuotoisuus - Kuinka MyDogDNA-testituloksia voi hyödyntää roturajojen yli

Villakoira on luonteeltaan iloinen ja vilkas. Se nauttii keskipisteenä olemisesta. Lisäksi villakoira on miellyttämisenhaluinen ja oppimiskykyinen. Villakoira pitää toiminnasta ja se sopii monipuoliseen harrastustoimintaan. Villakoira on yleisvaikutelmaltaan sopusuhtainen, ryhdikäs ja tyylikäs. Näyttelyissä villakoirien upea turkki ja elegantti olemus herättävät huomiota ja parhaita yksilöitä nähdään usein ryhmä- ja BIS-kehien kärkipaikoilla.

WELSH TERRIERS and DNA testing - Towards sufficient genetic variation in a small population

The Welsh Terrier is a long-legged, rough-haired terrier, which was originally bred for hunting foxes, badgers and otters. This tireless Terrier has a strong temperament, without being aggressive. By nature, it is a happy, playful and fearless, which makes it an easily motivated pet and hobby dog.

WALESINTERRIERIT ja DNA-testaus – Tavoitteena riittävä geneettinen vaihtelu pienessä populaatiossa

Walesinterrieri on korkeajalkainen, karkeakarvainen terrieri, jota on alkujaan jalostettu kettujen, mäyrien ja saukkojen metsästykseen. Tällä väsymättömällä terrierillä on vahva temperamentti olematta kuitenkaan aggressiivinen. Luonteeltaan se on iloinen, leikkisä ja peloton, jonka ansiosta se on helposti motivoitavissa oleva lemmikki- ja harrastuskoira.

A Guide for Reading MyDogDNA test results

MyDogDNA database contains a large amount of genetic information and resulting graphs for each dog. Despite the amount of information, the service is easy to use and using it doesn't require high knowledge of genetics or information technology. To help getting started, here is a short introduction on how to view the MyDogDNA pass and all results in it.

Mitä tietokannassa tapahtuu? Opastus koiran tulosten lukemiseen

MyDogDNA-tietokanta sisältää jokaiselle koiralle suuren määrän erilaisia testituloksia ja niihin perustuvia kuvaajia. Suuresta tietomäärästä huolimatta palvelun käyttö on helppoa eikä vaadi suurta tietotekniikan tai genetiikan tuntemusta. Tässä lyhyt esittely siihen, miltä koiran MyDogDNA-passi ja sen sisältämät testitulokset näyttävät.

Lagotto Week in August - MyDogDNA Participating

Lagotto Romagnolo is a working dog of Italian origin. It is an ancient "breed"; Lagotto-looking curly coated dogs have been portrayed in narrative images, describing fishing and hunting, found in Etruscan tombs. Originally, this multi-talented dog has been a reliable guard dog and hunters' loyal helper (as a retrieving dog) for the people in the lowlands of Romagna region, valley of Comacchio and swamps of Ravenna. Lagotto has a very good sense of smell and it was already in those times used for searching truffles.

Elokuun lagottoviikko - MyDogDNA mukana

Lagotto romagnolo on italialainen työkoira. Se on ikivanha "rotu"; lagoton näköisiä kiharakarvaisia koiria on kuvattuina etruskien hautakammioista löytyneissä metsästyksestä ja kalastuksesta kertovissa kuvissa. Alkujaan tämä monitaitoinen koira on ollut Romagnan alueen alankojen, Comacchion laakson ja Ravennan suoalueiden ihmisten luotettava vahtikoira ja metsästäjien uskollinen apulainen vedestä noutavana koirana. Myös lagoton erittäin hyvää hajuaistia on jo noina aikoina hyödynnetty maan alla kasvavien tryffelisienten etsimisessä.

Новый функционал базы данных MyDogDNA: обзор генетических различий по странам и отметкам владельцев собак

База данных MyDogDNA постоянно пополняется новыми функционалом. В качестве последнего обновления, мы добавили интересную возможность просмотра, на одном графике, генетических различий, основанных на общих данных о собаках. Ниже, представлены изображения с подробными инструкциями о том, как использовать новые фильтры данных.

New Functions in the Database: Reviewing Genetic Differences on the Basis of Countries and Tags

The MyDogDNA database gets constantly updated with new features and functionalities. As the latest functionality, we have added the possibility to review the plots on genetic differences on the basis of different dog related information. Pictures below present the different views available and gives instructions on what kind of new information can be obtained.

Uutta tietokannassa: Perinnöllisten eroavaisuuksien tarkastelu maiden ja tagien mukaan

MyDogDNA-tietokantaa päivitetään jatkuvasti sekä teknisten ominaisuuksien että uusien toimintojen osalta. Nyt uusimpana toimintona olemme tuoneet mukaan uusia toiminnallisuuksia perinnöllisistä eroavaisuuksista kertovien kuvaajien tarkasteluun koirakohtaisten tietojen perusteella. Alla olevat kuvat esittelevät tietokannan erilaiset näkymät ja sen, minkälaista uutta tietoa näiden avulla voidaan rodusta saada.

Проект для Английских кокер-спаниелей в рамках сотрудничества с финским Клубом породы

Английский кокер-спаниель является старинной британской охотничьей породой собак, чье происхождение идет от «ленд-спаниеля». В то время, популяция спаниелей была довольно перемешанной: собаки были разных цветов и размеров, и были использованы для абсолютно разных целей. Другие породы спаниелей и сеттеры, также, происходят от этой популяции. Первое упоминание о кокер-спаниеле датируется началом XIX века. Статус самостоятельной породы кокер-спаниель приобрел в 1892 году, когда Клуб собаководства произвел официальное разделение между кокер-спаниелем и филд-спаниельем. 

Sivut