Katja Jauni

Entries by this author

5 причин протестировать ДНК вашей собаки

При помощи анализа ДНК можно получить ответы на довольно широкий спектр вопросов, связанных со здоровьем и внешним видом особи. Эти ответы, зачастую, провоцируют еще больше вопросов и требуют профессиональной консультации. Информация о результатах может показаться сложной и, иногда, даже, приводит к сомнениям в ее необходимости. Тем не менее, при правильном использовании, эта информация может быть эффективным инструментом, помогающим в решении многих проблем отдельной собаки или породы в целом.

Project Campaign for English Cocker Spaniels in Collaboration with the Finnish Breed Club

The English Cocker Spaniel is an old British bird dog breed, whose origins are in land spaniels. The spaniels were quite a mixed population at that time: dogs were of different colors and sizes, and were used to drive game towards hunters’ nets, hawks and later towards their guns. Other spaniels and setters originate also from the same population. The first mention about Cocker Spaniel dates to early 19th century. It became a separate breed in 1892, when the Kennel Club made a separation between the Cocker Spaniel and the Field Spaniel.

Cockerspanielit ry tukemassa cockerspanieleiden DNA-testausta

Cockerspanieli on vanha brittiläinen lintukoirarotu, jonka juuret juontavat saarivaltakunnan maaspanieleista. Spanielipopulaatio oli melko sekalaista seurakuntaa: koiria oli eri värisiä ja kokoisia, ja niitä käytettiin karkoittamaan riistaa metsästäjien verkoille, haukoille ja myöhemmin aseiden ammuttavaksi. Samasta kannasta ovat peräisin muutkin spanielit ja setterit. Aikojen saatossa cockerspanieliin on sekoittunut monenlaista rotua aina terriereistä lähtien. Ensimmäinen maininta cockerspanieleista on 1800-luvun alusta.

5 hyvää syytä testata koiran perimä

Geenitestauksen avulla on mahdollista saada vastauksia monenlaisiin terveyteen ja ulkoisiin ominaisuuksiin liittyviin kysymyksiin. Saadut vastaukset herättävät kuitenkin usein lisää kysymyksiä, joihin vastaamiseksi tarvitaan asiaan perehtyneiden ammattilaisten apua. Saadun tiedon määrä voikin tuntua uuvuttavalta ja kyseenalaistaa koko tiedon tarpeellisuuden. Oikein käytettynä se voidaan kuitenkin valjastaa tehokkaaksi apuvoimaksi useissa koiraa ja rotua koskevissa ongelmatilanteissa.

5 Good Reasons to Have Your Dog's DNA Tested

With the help of DNA testing, it is possible to get answers to a wide range of questions related to the health and appearance of an individual. These answers often raise even more questions and professional advice is needed for support. The amount of information received may seem daunting, even leading to questioning its necessity. However, when used correctly, the information can be harnessed to be an effective tool helping to solve many dog- or breed- related problems. Therefore, it is good to return to a most fundamental question: Why is canine genetic testing worthwhile?

Краткий обзор породы Золотистый ретривер

Золотистый ретривер является одной из самых популярных пород собак в мире. Однако, лишь небольшая популяция активно используется в разведении и, именно поэтому, в настоящее время, заводчики Золотистых ретриверов и энтузиасты породы заинтересованы в получении дополнительной информации о генетическом разнообразии породы. Оценки, основанные на родословных (коэффициент инбридинга) не всегда отражают реальную картину генетического состояния породы. Более подробный обзор может быть получен путем использования информации о ДНК собак.

A Quick Overview of Golden Retriever

The Golden Retriever is one of the most popular popular dog breeds in the world. However, only a small proportion of the Golden Retriever population is actively used in breeding, and, therefore, the Golden Retriever breeders and enthusiasts are now interested in learning more about the genetic diversity in this breed. The estimations based on pedigrees (coefficient of inbreeding) don't necessarily reflect the genetic situation of the breed. A more detailed overview can be obtained by making use of DNA information.

Pikainen katsaus rotuun - kultainennoutaja

Kultainennoutaja on maailmanlaajuisesti yksi suosituimmista koiraroduista. Myös Suomessa se on vuosittaisilla rekisteröintimäärillä mitattuna kolmen suurimman rodun joukossa. Kuitenkin vain pieni osa kultaisistanoutajista on aktiivisessa jalostuskäytössä ja tämän vuoksi rodun parissa on herännyt kiinnostus sen monimuotoisuuden kartoittamista kohtaan. Pelkkä sukutauluihin perustuva todennäköisyyslaskelma eli sukusiitoskerroin ei välttämättä kerro rodun perimän tilanteesta. Tarkemman kuvan saa hyödyntämällä geenitietoa.

Genetic Diversity in Curly Coated Retrievers

Curly Coated Retriever is a breed belonging to the retriever breed group. The population of Curly Coated Retrievers is relatively small: globally, the estimated population size for the breed is only about 6 000 individuals. In Finland, about 40 Curly Coat Retrievers are born every year. To have an overview on the situation of this breed, both in Finland and globally, the Finnish Curly Coated Retriever Breed Club Kiharakerho ry has made the decision to start a project aiming at identifying the genetic health and diversity of this breed and its breeding base.

Kiharakarvainen noutaja – Rodun monimuotoisuutta kartoittamassa

Kiharakarvainen noutaja on noutajaryhmään kuuluva rotu, joka on populaatioltaan suhteellisen pieni. Maailmanlaajuisesti kiharakarvaisia noutajia arvioidaan olevan vain noin 6 000 yksilöä. Suomessa kiharakarvaisia noutajia syntyy vuositasolla noin 40. Rodun jalostuspohjan kartoittamiseksi ja rodun monimuotoisuuden vaalimiseksi suomalainen kiharakarvaisten noutajien rotua harrastava Kiharakerho ry on päättänyt aloittaa kevään 2014 aikana projektin selvittääkseen rodun tilannetta sekä Suomessa että globaalisti.

Обновление: Краткий обзор измерения уровня генетического разнообразия различных пород собак

В приведенных ниже статистических данных мы даем предлагаем вам ознакомиться с обновленным обзором измерения уровня генетического разнообразия (инбридинга) генома собак различных пород. Данная таблица может помочь вам в понимании возможных различий гетерозиготности между породами. Информация обновляется каждый раз при получении нами данных о новых протестированных в базе MyDogDNA особях. Текущие данные – являются актуальными.

Updated overview to genetic diversity levels in different dog breeds

In the statistics below, we give you an updated overview to genome-wide measured genetic diversity levels in different breeds. This table helps you get an understanding of what kind of differences there may be between breeds in terms of heterozygosity. The information gets updated with each new tested dog in the MyDogDNA database and thus refers always to the latest data available.

Exploring Genetic Diversity in Akita Inu

Originally, Akita Inu is an ancient Japanese hunting breed that has a variety of different phases in its history. Nowadays, there are tens of thousands of Akita Inus, most of them living in the breed's country of origin, Japan. The breed has developed from a small number of dogs. As a result, the breed has a narrow gene pool and therefore, the owners and breeders of Akita Inus share now a common goal to preserve the breed's genetic diversity.

News on New Storage Disease Test for Lagottos

We have received a lot of questions regarding the new storage disease test for Lagottos.
The Canine Genetics Research Group at the University of Helsinki has published today information about new testing possibilities within the ongoing study.

Read more via this link:

www.koirangeenit.fi

Sivut