DNA-deittailu edistää koirarotujen terveyttä - Nyt myös koirasi voi löytää itselleen kumppanin verkosta!

Genoscoper, suomalainen eläinten DNA-diagnostiikkaan erikoistunut laboratorio, on tuonut saataville maailman ensimmäisen koiran perimän terveyskartoituksen, MyDogDNA-terveyspassin, ja sen ympärille rakentuvan koiranomistajia, kasvattajia ja kaikkia koirien terveyden eteen työskenteleviä hyödyttävän globaalin koirien DNA-tietokannan. Uusi perimän terveyskartoitus testaa koiralta samanaikaisesti yli 100 tunnettua perinnöllistä sairautta ja ominaisuutta sekä mittaa ensimmäistä kertaa koiran DNA-testauksen historiassa perimän monimuotoisuuden niin yksilöltä kuin rodusta. Terveyskartoituksen tuloksena koiranomistaja saa koiralleen MyDogDNA-terveyspassin, jonka tulokset ovat aina saatavilla verkossa oman käyttäjätunnuksen takana. Jokaisen testatun koiran tulokset kasvattavat osaltaan globaalia näkymää koirarotujen perimän terveydestä. Koiranomistajat voivat halutessaan helposti jakaa oman koiransa testitulokset niin eläinlääkärin, rotuyhdistyksen kuin tutkijoidenkin kanssa. Tämän lisäksi uusi koiran DNA-terveyspassi antaa pääsyn MyDogDNA Breeder™ -parinmuodostustyökaluun, jonka avulla on mahdollista etsiä koiralle sopivaa jalostuskumppania testattujen yksilöiden joukosta ja samalla verkostoitua toisten koiranomistajien ja kasvattajien kanssa ympäri maailmaa.

Koirilla tunnetaan yhteensä yli 600 perinnöllistä sairautta ja ominaisuutta. Näistä yli sata voidaan testata yksittäisillä geenitesteillä. MyDogDNA Pass™ -koiran terveyspassi kerää ensimmäistä kertaa koirien geenitutkimuksen hedelmät yhteen yli 100 erillistä DNA-testiä käsittäväksi kokonaisuudeksi tarjoten näin koiranomistajille ja kasvattajille kattavimman mutta myös edullisimman tavan DNA-testauttaa koiriaan. Kun jokaisen testatun koiran DNA-terveyspassi tallentuu automaattisesti MyDogDNA-tietokantaan, kaikkien testattujen koirien tulokset rakentavat yhdessä ajantasaista kuvaa rotujen perimän terveydestä ja antavat näin ollen ensimmäistä kertaa mm. rotuyhdistyksille mahdollisuuden seurata rodun monimuotoisuuden kehitystä, rodussa esiintyvien sairauksien yleisyyttä sekä havaita mahdolliset perimän tasolla eroavat linjaisuudet rodun sisällä.

“Perimän terveyskartoituksen tuoma tieto täydentää kokonaiskuvaa koiran terveydestä. MyDogDNA-terveyspassin tulokset ovat aina saatavilla verkossa oman henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen takana. Ne voi kuitenkin tarvittaessa jakaa esimerkiksi eläinlääkärin kanssa vain yhdellä klikkauksella,” kertoo Tuomas Poskiparta, Genoscoperin toimitusjohtaja.”Yksi suurista haasteista oli ratkaista, miten tuoda näin kattava informaatio mahdollisimman edullisesti tavallisen koiranomistajan ulottuville. Halusimme ehdottomasti pitää DNA-terveyspassin hinnan alle kahdessa sadassa eurossa,” hän jatkaa.

Koiran terveyttä koko perimän laajuudelta analysoivan MyDogDNA-terveyspassin ja sen ympärille rakentuvan tietokannan synnyttäminen edellytti huipputason asiantuntijaosaamista sekä tiivistä yhteistyötä maailmanluokan geenitutkijoiden, bioinformatiikan osaajien ja liiketoiminnan ammattilaisten kesken. Koiran genomin monimuotoisuuden mittaaminen ja yli sadan geenitestin samanaikainen suorittaminen vaatii monien teknologioiden yhdistämistä. Erityisesti kasvattajien avuksi kehitetyn MyDogDNA Breeder™ –hakutyökalun pyörittäminen edellyttää yhtäaikaisesti sekä kompleksista laskentaa että valtavia datamääriä, joiden käsittely vaatii maailman mittakaavassakin poikkeuksellisen suurta palvelinkapasiteettia. Jo käsiteltävän laajan tietomäärän lisäksi MyDogDNA-terveyspassiin tullaan sisällyttämään vielä lisää DNA-testejä sitä mukaa kun uusia geenilöydöksiä tehdään.

Kasvattajan näkökulmasta koiran DNA-terveyspassi yhdessä MyDogDNA Breeder™ –hakutyökalun kanssa mahdollistaa ensimmäistä kertaa yhtäaikaisesti niin sairauksien karsimisen kuin rodun monimuotoisuuden kehittämisen. “Jotta koirarotujen terveyttä voidaan konkreettisesti parantaa, kasvattajien pitää saada kattavin mahdollinen kuva valitsemiensa jalostusyksilöiden perimän terveydestä. Perinteiset yksittäiset geenitestit tuovat tietoa vain yksittäisen sairauden osalta, mutta eivät kerro mitään suunnitellun pentueen perimän monimuotoisuudesta tai koiran muista perinnöllisistä ominaisuuksista. Luotettavin kokonaiskuva koiran perinnöllisestä terveydestä saadaan, kun perimästä kartoitetaan kerralla niin paljon kuin mahdollista. Tämä tieto pitää myös pystyä tuomaan kasvattajan avuksi helposti ymmärrettävässä muodossa,” kuvailee Hannes Lohi, professori ja Genoscoperin tieteellinen johtaja. ”Yksittäisten sairauksien karsimisen ohella keskeistä on monimuotoisuuden vaaliminen kaikissa roduissa. Sen avulla pystymme tehokkaasti vastustamaan monien perinnöllisten sairauksien esiintymistä ja samalla parantamaan rotujen vastustuskykyä ja elinvoimaa,” Lohi korostaa.

Hannes Lohi tähdentää kuitenkin, että monissa roduissa on perinnöllisten sairauksien lisäksi vaikeita rakenteellisia ongelmia, joita ei voida pelkällä DNA-testauksella korjata. Tällaisiin  rakenteellisiin vääristymiin liittyvät esimerkiksi kallonmuoto, hengitysteiden koko tai synnytyskanavien ahtaus. ”Näitä rakenteellisia haasteita kasvattajien pitää ratkoa huolellisten ja tutkittujen jalostusvalintojen kautta, mahdollisesti roturisteytysten avulla,” Lohi selventää.

Kasvattajien ja eläinlääkäreiden saamien hyötyjen lisäksi, MyDogDNA tarjoaa uusia työkaluja myös tutkijoille tuoden tavalliset koiranomistajat aivan uudella tavalla niin koirien kuin ihmistenkin geenitutkimuksen avuksi: “MyDogDNA on olemassa myös tutkijoita varten ja tarjoaa geenitutkimukselle kokonaan uuden kanavan kerätä tietoa esimerkiksi koirien ruokavaliosta, käyttäytymisestä tai erilaisista oireista. Näin kerätty tieto voi auttaa tutkijoita paikantamaan ongelmiin liittyviä geenejä nopeammin,” kertoo Tuomas Poskiparta. “Autamme tutkijoita ohjaamaan koiranomistajille erilaisia kyselyitä MyDogDNA-tietokannan kautta. Näin tutkijat tavoittavat suuremman vastaajamäärän kuin muuten olisi mahdollista ja saavat kerättyä arvokasta tietoa koiranomistajilta eri puolilta maailmaa.”

Koiraroduista ei ole koskaan aiemmin testattu yhdellä kertaa yli 100 perinnöllisen sairauden kantajuuksia. Alkuvuonna tehdyn MyDogDNA-pilottiprojektin uunituoreet tulokset ovatkin jo tuoneet esiin uusia odottamattomia sairauskantajuuksia eri roduista. ”Niiden merkitystä voidaan nyt tutkia lisää ja leviämistä rajoittaa,” professori Lohi iloitsee. Suomalaisten rotuyhdistysten ja aktiivisten kasvattajien ansiosta MyDogDNA-tietokanta sisältää jo lanseerausvaiheessa perimänlaajuisen kartoituksen tulokset yli 2,400 yksilöstä ja yli 50 rodusta. “Olemme todella ylpeitä siitä, että suomalaiset rotuyhdistykset ja kasvattajat olivat aktiivisesti mukana ottamassa ensimmäistä tärkeää askelta, jotta saimme MyDogDNA-terveyspassin julkistettua. Tämä on kuitenkin vasta alkua isommalle yhteistyölle, ja toivomme, että nyt myös muiden maiden koiranomistajat, kasvattajat, eläinlääkärit ja tutkijat tulevat joukolla mukaan parantamaan koirien terveyttä,” toimitusjohtaja Poskiparta hehkuttaa.

Tutustu MyDogDNA-terveyspassiin osoitteessa: www.mydogdna.com/fi/terveyspassi
Lataa MyDogDNA Pass -mediapaketti: http://www.mydogdna.com/media
 

Lehdistön yhteydenotot:
Saila Sorsa, Asiakassuhteet ja viestintä, Genoscoper Laboratories
mobile +358 50 5736697 |
saila.sorsa@mydogdna.com

Genoscoper on tarjonnut eläindiagnostiikkapalveluja jo vuodesta 1995. Asiakkaitamme ovat lemmikkien omistajat, kasvattajat sekä erilaiset yhdistykset, joille perimänkartoitushankkeet tuovat tärkeää tietoa eläinten hyvinvoinnin ja kasvatustyön tueksi. Hyödynnämme aina kattavimpia perimänlukutekniikoita ja pyrimme ottamaan nopeasti käyttöön kansainvälisten tutkimuryhmien julkaisemat uusimmat geenitestit.