suomi

Koirani DNA-testaus – koiranomistajan kokemuksia

Ostimme Sampo-koiramme Kemiön saarelta eräältä maatilalta helmikuussa 2006. Emäntä kertoi, että he olivat ihan tarkoituksella antaneet sekarotuisen koiransa pariutua naapurin koiran kanssa, joka sekin oli sekarotuinen. Hän kertoi, että Sampossa on viittä rotua: samojedia, huskya, lapinporokoiraa, kultaistanoutajaa ja bordercollieta.

Mitä DNA-tietoa on nyt mahdollista saada jalostustyön tueksi pohjanpystykorville

DNA-tietoa voidaan nykypäivänä hyödyntää monipuolisesti jalostuksessa ja rodun terveyden edistämistyössä. DNA-testauksen avulla voidaan jokaiselle koiralle määrittää oma DNA-tunniste sekä hankkia tietoa yksilöllisistä ja rotua koskevista perinnöllisistä sairauskantajuuksista, ulkoisten ominaisuuksien periytymisestä (mm. värit, luonnon töpöhäntäisyys), rodun monimuotoisuustilanteesta ja koirien välisistä perinnöllisistä eroavaisuuksista. Kattava DNA-tieto voidaan näin valjastaa sekä kasvattajan että rotuyhdistyksen työkaluksi ja kestävän jalostustyön pohjaksi.

A Quick Overview of Golden Retriever

The Golden Retriever is one of the most popular popular dog breeds in the world. However, only a small proportion of the Golden Retriever population is actively used in breeding, and, therefore, the Golden Retriever breeders and enthusiasts are now interested in learning more about the genetic diversity in this breed. The estimations based on pedigrees (coefficient of inbreeding) don't necessarily reflect the genetic situation of the breed. A more detailed overview can be obtained by making use of DNA information.

Pikainen katsaus rotuun - kultainennoutaja

Kultainennoutaja on maailmanlaajuisesti yksi suosituimmista koiraroduista. Myös Suomessa se on vuosittaisilla rekisteröintimäärillä mitattuna kolmen suurimman rodun joukossa. Kuitenkin vain pieni osa kultaisistanoutajista on aktiivisessa jalostuskäytössä ja tämän vuoksi rodun parissa on herännyt kiinnostus sen monimuotoisuuden kartoittamista kohtaan. Pelkkä sukutauluihin perustuva todennäköisyyslaskelma eli sukusiitoskerroin ei välttämättä kerro rodun perimän tilanteesta. Tarkemman kuvan saa hyödyntämällä geenitietoa.

Mitä MyDogDNA kertoo berninpaimenkoirista ja muista sveitsinpaimenkoiraroduista?

Berninpaimenkoira on sveitsiläistä alkuperää oleva rotu ja kaikista sveitsinpaimenkoiraroduista suosituin. Rotu on levinnyt ympäri maailman ja tämän vuoksi erilaisia linjaisuuksia voidaan olettaa löytyvän. Jokaisen yksilön historialliset juuret juontavat kuitenkin Sveitsiin. Kuinka tämä heijastuu rodun monimuotoisuuteen?

Kiharakarvainen noutaja – Rodun monimuotoisuutta kartoittamassa

Kiharakarvainen noutaja on noutajaryhmään kuuluva rotu, joka on populaatioltaan suhteellisen pieni. Maailmanlaajuisesti kiharakarvaisia noutajia arvioidaan olevan vain noin 6 000 yksilöä. Suomessa kiharakarvaisia noutajia syntyy vuositasolla noin 40. Rodun jalostuspohjan kartoittamiseksi ja rodun monimuotoisuuden vaalimiseksi suomalainen kiharakarvaisten noutajien rotua harrastava Kiharakerho ry on päättänyt aloittaa kevään 2014 aikana projektin selvittääkseen rodun tilannetta sekä Suomessa että globaalisti.

Dilatoiva kardiomyopatia – mitä tämä testi kertoo ja tulisiko tuloksesta huolestua?

Dilatoiva kardiomyopatia (DCM) on dobermanneilla ja muilla roduilla esiintyvä vakava perinnöllinen sairaus, joka lopulta johtaa sydämen vajaatoimintaan ja jopa äkkikuolemaan.

Uusi MyDogDNA 2.0 päivitys täydentää testipaneelia joukolla uusia DNA-testejä niin perinnöllisten sairauksien kuin ominaisuuksienkin osalta

MyDogDNA-testauspalvelu on nyt entistä kokonaisvaltaisempi. Päivittyneen testipaneelin avulla jälleen useampi koiranomistaja pääsee testauttamaan koiraltaan samalla kertaa rodun tunnettuja sairauksia sekä selvittämään, kantaako koira muita koirilla tunnettuja mutaatioita. Palvelun päivitys tuo mukanaan 16 uutta perinnöllisen sairauden testiä (katso taulukko artikkelin lopussa).

Silmäys eri koirarotujen perimänlaajuisesti mitattuun monimuotoisuuteen

Vuoden päätteeksi halusimme tarjota kaikille koirien DNA-testauksesta kiinnostuneille nopean silmäyksen eri koirarotujen perimänlaajuisesti mitattuun monimuotoisuuteen. Listattujen heterotsygotiatasojen pohjalta saa yhdellä silmäyksellä käsityksen eri rotujen tilanteesta tämän hetkisen testatun otannan perusteella.

MyDogDNA tutkimuspäivitys - Uusia kantajalöydöksiä seuraavissa roduissa: lagotto romagnolo, papillon, brasilianterrieri ja tanskalais-ruotsalainen pihakoira

Koirien perinnöllisten sairauksien taustalla olevien geneettisten mutaatioiden kattava paneelitestaus tarjoaa tehokkaan tilaisuuden seuloa mutaatioiden esiintymistä kautta koirarotujen. Tämä mahdollistaa aiemmin tunnistamattomien mutaatioiden löytämisen sellaisista roduista, joista kyseisiä mutaatioita ei välttämättä ole aiemmin seulottu. Kuitenkin sen toteaminen, ilmenevätkö nämä mutaatiot samalla tavalla kuin alkuperäistutkimuksessa on kuvattu, vaatii uusien rotujen kohdalla aina tieteellisiä lisätutkimuksia geneettisesti sairaiden yksilöiden kliiniseksi kuvaamiseksi.

AKITOJEN MONIMUOTOISUUTTA KARTOITTAMASSA – PERIMÄNLAAJUINEN KARTOITUS AUTTAA NIIN SINUA JA KOIRAASI KUIN TULEVIA AKITA INU SUKUPOLVIA

Akita on alkuperältään vanha japanilainen metsästyskoirarotu, joka on kokenut historiansa aikana monenlaisia vaiheita. Maailmanlaajuisesti akitoja on nykyään kymmeniä tuhansia, joista valtaosa edelleen rodun kotimaassa Japanissa. Rotu on kuitenkin lähtöisin vain muutamasta kantakoirasta. Tästä johtuen rodun geneettinen pohja on kapea  ja  akitojen parissa nykyisin harrastavat omistajat ja kasvattajat ovatkin yhdessä ottaneet tavoitteekseen vaalia sekä rodun jalostuspohjaa  että perimän monimuotoisuutta.

SAMOJEDIEN MONIMUOTOISUUTTA KARTOITTAMASSA – MITÄ PÄÄSEMME NYT JO NÄKEMÄÄN RODUN PERIMÄSSÄ

Samojedinkoira on kotoisin Siperiasta ja jo vuonna 1889 sen tiedetään rantautuneen Eurooppaan. Monien vaiheiden jälkeen koiria on tullut myös Suomeen, mutta varsinaisen kannan kasvu meillä Suomessa ajoittuu toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan. Tehollisen populaatiokoon katsotaan olevan melko pieni 1) ja Samojedinkoirien parissa nykyisin harrastavat omistajat ja kasvattajat ovatkin yhdessä ottaneet tavoitteekseen vaalia rodun jalostuspohjaa ja ohjeistaa kasvatustyötä niin, että perimän monimuotoisuus ja jalostuspohja pysyisivät mahdollisimman laajoina.

The Pox of the Popular Sire – Näkökulma matadorjalostukseen

Alkuperäisen englanninkielisen artikkelin kirjoittanut populaatiogenetiikan asiantuntija Carol Beuchat. Sisältö ja sitaatit vapaasti suomennettuja

Geneetikon yleisimmin koirankasvattajalle antama neuvo on ”välttää matadorjalostusta”. Samanaikaisesti kasvattajat neuvovat toisia kasvattajia yhdistämään ”vain parhaita koiria”. Pulma on ilmeinen ja seuraus ennalta arvattava – ”parhaat” koirat ovat jalostuksessa halutuimpia, joten ne siittävät eniten jälkeläisiä ja muuttuvat matadoruroksiksi.

The Pox of the Popular Sire

The most common admonition of the geneticist to the dog breeder is to "avoid the Popular Sire Syndrome". At the same time, the most common advice from breeder to breeder is to breed "the best to best". So the conundrum is obvious and the consequence predictable - the "best" dogs are the most sought after, so they sire the most offspring and become popular sires.

Pystykorvaisuus - Mitä tämä testi kertoo?

Pystykorvaisuus (pystykorvat vs. luppakorvat), variantti chr10:11072007

Sivut