Pystykorvaisuus - Mitä tämä testi kertoo?

Pystykorvaisuus (pystykorvat vs. luppakorvat), variantti chr10:11072007

Eri koirarotujen korvien tyypistä löytyy suurta vaihtelua aina pystykorvista luppakorviin. Tämän vaihtelun taustalla on todennäköisesti useiden perintötekijöiden yhdistetty vaikutus. Vaikka varsinaista DNA-testiä korvien tyypin määrittelemiseksi ei ole voitu kehittää, on koirien geenitutkimuksessa löydetty tiettyjä perinnöllisiä variantteja ja niiden geenimuotoja, jotka tilastollisesti korreloivat korvien ilmiasun kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että lähellä itse testattua varianttia, joka näyttää tilastollisen korrelaation, voi sijaita vielä tunnistamaton ilmiasuun vaikuttava mutaatio tai perintötekijä.

Testaamme yhden emäksen polymorfismia eli yhden emäksen monimuotoisuutta (SNP; single nucleotide polymorphism) kromosomissa 10 (CanFam2.0 chr10:11072007), joka on yhdistetty korvien tyyppiin genominlaajuisessa assosiaatiotutkimuksessa, perustuen 12 pystykorvaisen ja 15 luppakorvaisen rodun tarkasteluun. Kyseisen variantin C-alleelia (sytosiini) tavataan yleisemmin luppakorvaisilla roduilla kun taas T-alleeli (tymiini) on yleisempi pystykorvaisilla roduilla. On kuitenkin huomioitava, että tälle yleisesti havaitulle mallille on olemassa runsaasti poikkeuksia ja että koiran lopullinen ulkonäkö riippuu useiden korvien tyyppiin vaikuttavien perinnöllisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Tästä johtuen tämän testin tulokset raportoidaan ensisijaisesti kuvailutarkoituksiin emmekä näin ollen suosittele sen käyttöä jalostusvalintojen teossa. MyDogDNA-tutkijatiimi työskentelee parhaillaan kovasti tuodakseen testipaneeliin mukaan lisää ulkomuotoon yhdistettyjä ja siihen vaikuttavia variantteja, jotta saataisiin lisää tietoa myös muista ominaisuuksista esimerkiksi kokoon ja kallon muotoon liittyen.

 

Tulosten raportointi:

C/C: Koirasi on luppakorviin yhdistetyn variantin suhteen homotsygootti eli kantaa perimässään kahta kopiota luppakorvaisuuteen yhdistetystä alleelista. Tätä genotyyppiä tavataan yleisesti esimerkiksi englanninspringerspanieleilla, leonberginkoirilla, salukeilla ja mäyräkoirilla. Mielenkiintoista on, että C-alleeli on tämän variantin kehityshistoriallisesti alkuperäinen alleeli, jota tavataan yleisesti sudella.

         
Englanninspringerspanieli   Saluki   Leonberginkoira

 

C/T: Koirasi on korvien tyyppiin yhdistetyn variantin suhteen heterotsygootti. Tämä tarkoittaa sitä, että koirasi kantaa perimässään yhtä kopiota luppakorvaisuuteen yhdistetystä alleelista ja yhtä kopiota pystykorvaisuuteen liitetystä alleelista. Tällaista variaatiota tavataan useilla roduilla, esimerkiksi kultaisillanoutajilla, labradorinnoutajilla ja suomenajokoirilla.

Kultainennoutaja Labradorinnoutaja

 

T/T: Koirasi on pystykorviin yhdistetyn perinnöllisen tekijän suhteen homotsygootti eli kantaa perimässään kahta kopiota pystykorvaisuuteen yhdistetystä alleelista. Tätä genotyyppiä tavataan yleisesti esimerkiksi suomenpystykorvilla, saksanpaimenkoirilla, samojedillä, terriereillä ja collie-roduilla.

Suomenpystykorva Amerikankääpiökettuterrieri Samojedi
 

Vaysse A, Ratnakumar A, Derrien T, Axelsson E, Rosengren Pielberg G, Sigurdsson S, Fall T, Seppälä EH, Hansen MST, Lawley CT, Karlsson EK, The Lupa Consortium, Bannasch D, Vilà C, Lohi H, Galibert F, Fredholm M, Häggström J, Hedhammar Å, André C, Lindblad-Toh, Hitte C, Webster MT. Identification of Genomic Regions Associated with Phenotypic Variation between Dog Breeds using Selection Mapping. PLoS Genet 7(10): e1002316, 2011. Pubmed: 22022279.