jalostus

Koirien perinnöllisten sairauksien paneelitestaus: uusia mahdollisuuksia ja uudenlaista tiedonhallintaa

Kasvattajille ja eläinlääketieteen ammattilaisille tarjottavien geenitestien määrä on lisääntynyt huomattavasti viimeisten 10 vuoden aikana tutkimusryhmien tekemien uusien mutaatiolöydösten myötä. Tämän kehityksen seurauksena useat geenitestauslaboratoriot ovat uudistaneet palveluitaan ja siirtyneet tarjoamaan yksittäisten geenitestien sijaan kerralla useampaa sairautta tai ominaisuutta testaavia palveluita. Näitä palveluita kutsutaan tyypillisesti paneelitesteiksi tai yhdistelmäpaketeiksi, joihin kuluttaja valitsee haluamansa geenitestit.

AKITOJEN MONIMUOTOISUUTTA KARTOITTAMASSA – PERIMÄNLAAJUINEN KARTOITUS AUTTAA NIIN SINUA JA KOIRAASI KUIN TULEVIA AKITA INU SUKUPOLVIA

Akita on alkuperältään vanha japanilainen metsästyskoirarotu, joka on kokenut historiansa aikana monenlaisia vaiheita. Maailmanlaajuisesti akitoja on nykyään kymmeniä tuhansia, joista valtaosa edelleen rodun kotimaassa Japanissa. Rotu on kuitenkin lähtöisin vain muutamasta kantakoirasta. Tästä johtuen rodun geneettinen pohja on kapea  ja  akitojen parissa nykyisin harrastavat omistajat ja kasvattajat ovatkin yhdessä ottaneet tavoitteekseen vaalia sekä rodun jalostuspohjaa  että perimän monimuotoisuutta.

SAMOJEDIEN MONIMUOTOISUUTTA KARTOITTAMASSA – MITÄ PÄÄSEMME NYT JO NÄKEMÄÄN RODUN PERIMÄSSÄ

Samojedinkoira on kotoisin Siperiasta ja jo vuonna 1889 sen tiedetään rantautuneen Eurooppaan. Monien vaiheiden jälkeen koiria on tullut myös Suomeen, mutta varsinaisen kannan kasvu meillä Suomessa ajoittuu toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan. Tehollisen populaatiokoon katsotaan olevan melko pieni 1) ja Samojedinkoirien parissa nykyisin harrastavat omistajat ja kasvattajat ovatkin yhdessä ottaneet tavoitteekseen vaalia rodun jalostuspohjaa ja ohjeistaa kasvatustyötä niin, että perimän monimuotoisuus ja jalostuspohja pysyisivät mahdollisimman laajoina.

The Pox of the Popular Sire – Näkökulma matadorjalostukseen

Alkuperäisen englanninkielisen artikkelin kirjoittanut populaatiogenetiikan asiantuntija Carol Beuchat. Sisältö ja sitaatit vapaasti suomennettuja

Geneetikon yleisimmin koirankasvattajalle antama neuvo on ”välttää matadorjalostusta”. Samanaikaisesti kasvattajat neuvovat toisia kasvattajia yhdistämään ”vain parhaita koiria”. Pulma on ilmeinen ja seuraus ennalta arvattava – ”parhaat” koirat ovat jalostuksessa halutuimpia, joten ne siittävät eniten jälkeläisiä ja muuttuvat matadoruroksiksi.

YKSITTÄISISTÄ GEENITESTEISTÄ KOIRAN PERIMÄNLAAJUISEEN TERVEYSKARTOITUKSEEN - Koirien geenitutkimuksen tarjoamat mahdollisuudet

Koirien perinnöllisiä sairauksia on tutkittu aktiivisesti etenkin viimeisen kymmenen vuoden ajan, ja tutkimustyön kautta erilaisten sairauksien ja ominaisuuksien selvittämiseksi on kehitetty kymmeniä yksittäisiä geenitestejä. Yksittäiset geenitestit eivät kuitenkaan luo täyttä kokonaiskuvaa koiran perimän terveydestä ja sen monimuotoisuudesta.