Lagotto Romagnolo

Kliininen näkökulma: neurologiset sairaudet

Perinnölliset hermostolliset eli neurologiset sairaudet ovat usein agressiivisia sairauksia, jotka huonontavat eläimen elämänlaatua merkittävästi. Osa näistä sairauksista on niin voimakkaasti eteneviä, että oireiden edetessä eläimen lopetus on ainoa vaihtoehto. Onneksi kuitenkin useimmat perinnölliset neurologiset sairaudet ovat kohtalaisen harvinaisia.

Clinical Perspective: Neurological Disorders

Hereditary neurological diseases are often very aggressive conditions that reduce the quality of life of the dog significantly. Some of these conditions are so aggressive that euthanasia is the only option as symptoms progress. Fortunately most hereditary neurological disorders are quite rare.

The Dog’s Genetic Size – The Strong and Weak Size Markers

Understanding canine genetic size may be an important tool in the future, for instance, in planning of individual care, such as weight control. Previously we introduced the new size markers added to the MyDogDNA test panel. In this blog article, we will give a deeper insight into the effects of these markers.

Koiran geneettinen koko - vahvat ja heikot kokomarkkerit

Koiran geneettisen koon ymmärtäminen on tulevaisuudessa merkittävä tekijä mm. oikeanlaisen huolenpidon suunnittelussa, ja näin ollen hyvin mielenkiintoinen tutkimuksellinen kohde esimerkiksi painonhallinnan kannalta. Kerroimme aiemmin MyDogDNA-paneeliin tuoduista uusista kokoon vaikuttavista geneettisistä markkereista, joiden tarkemmista yksittäisistä vaikutuksista tuomme lisätietoa tämän artikkelin myötä.

Päätä, häntää ja tosi paljon jazzia…

Kun perheeseen syntyy vauva, alkaa yleensä heti keskustelu siitä, kenen näköinen se on.  Sama pätee koiranpentuihin: Pää on äidiltä, häntä isältä ja niin edelleen… Ja sen jälkeen kiistelläänkin jo siitä, mikä lapselle (pennuille) nimeksi.​

Heads, tails and all that jazz…

As soon as a baby is born, families usually start arguing about whom the baby looks like. The same with puppies: head from mom, tail from dad and so on... And then begins the big debate on how to name the babies.

Puppies, puppies, puppies!

Rita’s puppies were born on exactly 62 days after the mating. As I am writing this they are 3.5 weeks old, cute beyond any verbal description and getting more active every day.​

Pentuja, pentuja, pentuja!

Ritan pennut syntyivät tasan 62 vuorokautta astutuksesta. Tätä kirjoittaessani ne ovat 3,5 viikkoa vanhoja, sanoinkuvaamattoman söpöjä ja päivä päivältä aktiivisempia.

Odottamattoman jännää odotusta!

Lagottonarttuni Ritan tiineys vahvistettiin ultraäänitutkimuksella 28 vuorokautta astutuksesta. Nyt sen vatsa jo kasvaa uskomatonta vauhtia päivä päivältä. 

Kylmä kesä, kuumia uutisia!

Suomen kesä on tähän mennessä ollut kylmin viiteenkymmeneen vuoteen. On melkein heinäkuu ja odotamme yhä, että lämpötilat nousisivat yli 20°C:een. Ainoa kuuma uutinen meillä on pentusuunnitelmien aktivoituminen Ritan juoksujen myötä. 

Cold summer, hot news!

Finland has so far seen the coldest summer in fifty years. It is nearly July and we are still waiting for the temperatures to rise beyond 20°C. The only bit of hot news in the middle of this is that our puppy plans were finally reactivated with Rita’s heat.

Järven rannalla asumisen varjopuolia

Suomi tunnetaan 60 000 järvestään, eikä aivan rannan tuntumassa asuminen ole siten harvinaista. Koska lagotto romagnolo rotuna on alun perin vesikoira (lago tarkoittaa italiaksi järveä), omat koirani ottavat ilon irti kotijärvestämme. Siinä on kuitenkin varjopuolensa…

Side effects of living by a lake

Finland is known as the land of 60 000 lakes, and living right at the water’s edge is not that uncommon here. As the lagotto romagnolo breed is originally a water dog (lago in Italian means lake), my dogs really enjoy our home lake. However, there are some side effects…

Uusi hermorappeumasairaus ja sitä aiheuttava geenivirhe tunnistettu - Testi pian saatavilla osana MyDogDNA-testauspalveluita

Professori Hannes Lohen johtama koirien genetiikan tutkimusryhmä tiedottaa

Novel Neurodegenerative Disease and Gene Identified with the Help of Man’s Best Friend - Test Available Soon within MyDogDNA Testing Services

Press release by canine genetics research group led by Professor Hannes Lohi at the University of Helsinki and the Folkhälsan Research Center.

Sivut