Lagotto Romagnolo

Talvista tarinaa ja kiharaturkkien metkuja

Ajatus Pohjoisen talvista saa monet ihmiset haaveilemaan joulukorttien lumisista ja kimmeltävistä satumaisemista. Se ei ole läheskään koko Talvinen tarina, vaan juoneen kuuluu koiraperheissä myös kaikkialle levittäytyvää kuraa.

Uusi vuosi, sama vanha arvaamaton elämä

Sen lisäksi, että sää on tänä talvena täynnä yllätyksiä, koirani keksivät yhä uusia hullutuksia sitä mukaa kun vuodenaika vanhenee. Arvaamattomuus kuvaa kai parhaiten viime kuukauden elämäämme.

A furry tail version of Winter’s Tale

The thought of Nordic winters often makes people yearn for that magically white, glistening fairytale scenery from Christmas cards. But that is not nearly the whole story. With dogs in the household it can get rather muddy & messy.

New year, same old unpredictable life

Apart from the weather being very whimsical this winter, my dogs keep coming up with all kinds of new follies as the season drags on. Unpredictability is the word that best describes our life for the last month.

About patience, truffles and working styles

I was never a very patient person. That is why I love my dogs. They have taught me more about patience than I ever thought possible. And I enjoy every unpredictable day with them.

People make plans, dogs don’t

I am still waiting for the first signs of my lagotto bitch Rita’s heat. According to my calculations she should start any day now. The sire recommended for her by MyDogDNA Breeder database lives abroad, so at any given moment I shall be busy booking progesterone tests, flight tickets, hotels... But so far all I can do is wait.

Kärsivällisyyttä, tryffeleitä ja työskentelytyylejä

En ole koskaan ollut kovin kärsivällinen ihminen. Siksi rakastan koiriani. Ne ovat opettaneet minulle enemmän kärsivällisyyttä kuin luulin mahdolliseksi. Jopa nautin niiden järjestämistä yllätyksistä.

Ihmiset tekevät suunnitelmia, koirat eivät

Odottelen yhä lagottonarttuni Ritan juoksujen alkamista. Laskujeni mukaan sen pitäisi tapahtua minä päivänä tahansa. MyDogDNA Breeder -tietokannan Ritalle suosittelema uros asuu ulkomailla, joten jonain hetkenä pian minulla on kiire varata progesteronitestejä, lentolippuja, hotellia… Toistaiseksi vain odotan.

Puppy Plans

All breeders have gone through this once: the first litter! But maybe it feels even more exciting to me, since my “dog life” is altogether very recent history.

One is never too old to learn

I used to be very allergic to dogs and never dreamed of owning one until we moved away from the city and our first rescue beagle Steffi moved in. This was sixteen years ago and I had just celebrated my 50th birthday.

Pentusuunnitelmia

Kaikki kasvattajat ovat kerran kokeneet tämän: eka pentue! Ehkä minä nyt koen sen erityisen jännittävänä siksi, että oma “koiraelämäni” on varsin tuoretta historiaa.

Koskaan ei ole myöhäistä oppia

Olin nuorena allerginen koirille enkä edes haaveillut omasta koirasta ennenkuin muutimme maalle ja ensimmäinen beagle-koiramme, Steffi, muutti meille. Se tapahtui 16 vuotta sitten, kun olin juuri täyttänyt 50 vuotta.

Exploring a breed via MyDogDNA: Lagotto Romagnolo

The world’s most complex and comprehensive genetic test for dogs, MyDogDNA, has been available to all dog owners for about a year. During this time, Lagottos have been tested to the extent that it is possible to get an overview of the genetic variation in the breed. The Lagotto enthusiasts have also gratifyingly adopted the MyDogDNA Breeder –tool that is based on the test results in the MyDogDNA database in order to treasure the breed’s genetic diversity.

Lagottojen perimää kartoittamassa

Maailman monimutkaisin ja laajin koirien geenitesti, MyDogDNA (www.mydogdna.com), on ollut jokaisen koiranomistajan saatavilla yli vuoden ajan. Tänä aikana lagottoja on testattu runsaasti ja rodun geenipohjan laajuudesta saadaan jo hyvä kuva. Lagottoharrastajat ovat myös ilahduttavalla tavalla ottaneet MyDogDNA-tietokannan tuloksiin perustuvan kasvattajan työkalun käyttöönsä vaaliakseen rodun monimuotoisuutta. Samalla MyDogDNA on myös paljastanut rodussa esiintyvän perinnöllisen geenivirheen, joka saattaa altistaa virtsakiteiden muodostumiselle.

Lagotto Week in August - MyDogDNA Participating

Lagotto Romagnolo is a working dog of Italian origin. It is an ancient "breed"; Lagotto-looking curly coated dogs have been portrayed in narrative images, describing fishing and hunting, found in Etruscan tombs. Originally, this multi-talented dog has been a reliable guard dog and hunters' loyal helper (as a retrieving dog) for the people in the lowlands of Romagna region, valley of Comacchio and swamps of Ravenna. Lagotto has a very good sense of smell and it was already in those times used for searching truffles.

Elokuun lagottoviikko - MyDogDNA mukana

Lagotto romagnolo on italialainen työkoira. Se on ikivanha "rotu"; lagoton näköisiä kiharakarvaisia koiria on kuvattuina etruskien hautakammioista löytyneissä metsästyksestä ja kalastuksesta kertovissa kuvissa. Alkujaan tämä monitaitoinen koira on ollut Romagnan alueen alankojen, Comacchion laakson ja Ravennan suoalueiden ihmisten luotettava vahtikoira ja metsästäjien uskollinen apulainen vedestä noutavana koirana. Myös lagoton erittäin hyvää hajuaistia on jo noina aikoina hyödynnetty maan alla kasvavien tryffelisienten etsimisessä.

News on New Storage Disease Test for Lagottos

We have received a lot of questions regarding the new storage disease test for Lagottos.
The Canine Genetics Research Group at the University of Helsinki has published today information about new testing possibilities within the ongoing study.

Read more via this link:

www.koirangeenit.fi

MyDogDNA tutkimuspäivitys - Uusia kantajalöydöksiä seuraavissa roduissa: lagotto romagnolo, papillon, brasilianterrieri ja tanskalais-ruotsalainen pihakoira

Koirien perinnöllisten sairauksien taustalla olevien geneettisten mutaatioiden kattava paneelitestaus tarjoaa tehokkaan tilaisuuden seuloa mutaatioiden esiintymistä kautta koirarotujen. Tämä mahdollistaa aiemmin tunnistamattomien mutaatioiden löytämisen sellaisista roduista, joista kyseisiä mutaatioita ei välttämättä ole aiemmin seulottu. Kuitenkin sen toteaminen, ilmenevätkö nämä mutaatiot samalla tavalla kuin alkuperäistutkimuksessa on kuvattu, vaatii uusien rotujen kohdalla aina tieteellisiä lisätutkimuksia geneettisesti sairaiden yksilöiden kliiniseksi kuvaamiseksi.

MyDogDNA research update: Novel carrier findings in Lagotto Romagnolo, Papillon, Brazilian Terrier and Danish-Swedish Farmdog breeds

Comprehensive panel testing of genetic mutations known to underlie canine inherited disorders offers an efficient and powerful opportunity to screen for presence of mutations across breeds. This enables discovery of previously unreported mutations in breeds that would not necessarily have been screened for the mutations otherwise. However, whether these mutations actually manifest similarly as described in the original breeds requires always further scientific investigation in the new breeds involving clinical characterization of genetically affected individuals.

Kick-off of a global MyDogDNA Research Programme 2013 at the European Dog Show, Geneva

A warm thank you to all of you who visited our stand at the European Dog Show 2013 in Geneva and showed such a big interest towards the very first MyDogDNA Research Programme, the new MyDogDNA Pass as well as the first truly global dog DNA database.  We were pleased to meet both our existing customers as well as many new show dog enthusiasts! Your useful feedback will guide us further with the development of both the MyDogDNA Pass and the MyDogDNA Breeder, the first dog matchmaking tool built on top of the analysed data.

Sivut