MyDogDNA

Resessiivinen musta eli a-alleeli - Uusin lisäys MyDogDNA-värigeenitestien joukossa

MyDogDNA-testipaneeli erottaa nyt värilokus A:sta myös alleelin a, joka aiheuttaa mustaa turkin väriä joissain koiraroduissa. Sen antama tulos on nähtävissä raportin "Ominaisuudet" -osiossa kaikille MyDogDNA 2015 -testatuille koirille.

A-lokuksena tunnettu ASIP-geeni säätelee tumman pigmentin tuottoa ja siitä tunnetaan neljä erilaista geenimuotoa eli alleelia: ay-, aw-, at- ja a-alleeli.

Dog’s Genotype and Colors

The color of a dog’s coat depends on the combined effect of many different genetic variants. Although all genes and alleles have not yet been identified, many factors and combinations are known to have effect on the final appearance of the dog. Due to the complexity of the possible combinations, as well as the hierarchy of the factors, reading the results of genetic tests for colors is not all straightforward. In order to facilitate the interpretation of the MyDogDNA test results, we have drawn the descriptive chart presented below.

Koiran genotyyppi ja värit

Koiran turkin väriä määrittävät monet erilaiset tekijät sen perimässä. Vaikka kaikkia väriin vaikuttavia geenejä ja alleeleja ei ole vielä löydetty, tunnetaan useita tähän vaikuttavia tekijöitä sekä niiden yhdistelmien aiheuttamia yhteisvaikutuksia koiran ilmiasuun. Geenitestien tulosten lukeminen ei ole aivan yksinkertaista mahdollisten yhdistelmien moninaisuuden sekä perintötekijöiden keskinäisen hierarkian vuoksi. Helpottaaksemme annettujen värigeenitestitulosten yhteisvaikutuksen tulkintaa, olemme piirtäneet tunnettujen genotyyppien vaikutuksia kuvaavan kaavion, joka on esitelty alla.

Uusi testi: Värilokus S (valkolaikkuisuus)

Koirien turkin valkolaikkuisuus/kirjavuus vaihtelee lähes täysin valkoisesta turkista minimaaliseen valkoisuuteen. Valkoisen värin määrä turkissa määräytyy sekä perintötekijöiden että pigmenttisolujen kehityksen aikaisten sattumanvaraisten tapahtumien perusteella.

Koiran turkin väriä määrittävät monet perinnölliset tekijät. Valkoisuus ja laikukkuus johtuu esimerkiksi MITF-geenin monien mutaatioiden yhteisvaikutuksista sekä muiden geenien interaktioista. SINE-insertio on tyypillisesti assosioitu kokonaan valkoisen värin ja laikukkuuden kanssa joissakin koiraroduissa.

New Test: Color Locus S (Piebald or Extreme White Spotting)

Domestic dogs have great diversity in white spotting patterns ranging from extreme white to minimal white or completely solid color. The amount of white color is determined by genetic factors as well as by stochastic events in pigment cell development. It is important to understand that white color in domestic dogs is controlled by many variants as well as random events in the maturation of the cells.

Genoscoper Laboratories vahvistaa asemaansa Suomen eläinlääkärimarkkinoilla

Suomen suurin eläinlääkäriasemaketju Animagi Genoscoperin kehittämän MyDogDNA-eläinlääkäripalvelun tarjoajaksi Suomessa.

Lue lisää: http://news.cision.com/fi/genoscoper-laboratories/r/genoscoper-laborator...

Finnish DNA diagnostics company, Genoscoper to partner with Mars Veterinary

Finland-based Genoscoper Laboratories and Mars Veterinary, a division of Mars Petcare team up to combine proprietary genome technologies and DNA-based product solutions to advance the well-being and relationship between pets, pet owners and veterinarians through valuable insights into pets as individuals.

Suomalainen DNA-teknologiayritys Genoscoper Mars Veterinaryn kumppaniksi

Suomalainen Genoscoper Laboratories ja Mars Petcareen kuuluva Mars Veterinary yhdistävät voimansa DNA-pohjaisten tuotteiden kehitystyössä lemmikkien hyvinvoinnin edistämiseksi.

Комплексная панель тестирования наследственных заболеваний собак предоставляет больше возможностей, но и требует нового уровня информационного управления

Благодаря результатам новых открытий научно-исследовательских групп, за последние 10 лет количество генетических тестов для собак, доступных селекционерам и ветеринарным врачам, радикально увеличилось. Следуя данной тенденции, некоторые лаборатории перешли от отдельных ДНК-тестов к сервисам по одновременному тестированию нескольких заболеваний или свойств. Такие услуги, как правило, предлагаются в качестве «пакетов», «специальных наборов» или «шведского стола», где клиент выбирает интересующие его отдельные ДНК-тесты.

Koirien perinnöllisten sairauksien paneelitestaus: uusia mahdollisuuksia ja uudenlaista tiedonhallintaa

Kasvattajille ja eläinlääketieteen ammattilaisille tarjottavien geenitestien määrä on lisääntynyt huomattavasti viimeisten 10 vuoden aikana tutkimusryhmien tekemien uusien mutaatiolöydösten myötä. Tämän kehityksen seurauksena useat geenitestauslaboratoriot ovat uudistaneet palveluitaan ja siirtyneet tarjoamaan yksittäisten geenitestien sijaan kerralla useampaa sairautta tai ominaisuutta testaavia palveluita. Näitä palveluita kutsutaan tyypillisesti paneelitesteiksi tai yhdistelmäpaketeiksi, joihin kuluttaja valitsee haluamansa geenitestit.

Panel Testing of Canine Inherited Disorders Provides Great Opportunities, But Requires a New Level of Information Management

The number of canine genetic tests available to breeders and veterinarians has increased radically over the past 10 years in the wake of new discoveries made by research groups. Following this development, several DNA testing laboratories have restructured their services to move from one-by-one single gene tests to offering multiple disorder or trait tests at once. Such services are typically offered as “combination packages”, “multiplex or panel tests”, or a “smorgasbord” where the consumer picks the desired gene tests.

Отбор образцов ДНК – Как это происходит!

Правильный отбор образцов является неотъемлемой частью успешного результата ДНК анализа. Для получения максимально достоверных результатов, важно тщательно соблюдать предлагаемые инструкции. Для точного проведения ДНК анализа, образцы должны быть чистыми и содержать достаточное количество ДНК без примесей. В данной статье вы найдете некоторые принципы, руководства и инструкции, касающиеся процедуры отбора образцов ДНК, а также некоторые фотографии лабрадора ретривера Маиса, любезно согласившегося пройти эту процедуру.

A Guide for Reading MyDogDNA test results

MyDogDNA database contains a large amount of genetic information and resulting graphs for each dog. Despite the amount of information, the service is easy to use and using it doesn't require high knowledge of genetics or information technology. To help getting started, here is a short introduction on how to view the MyDogDNA pass and all results in it.

Mitä tietokannassa tapahtuu? Opastus koiran tulosten lukemiseen

MyDogDNA-tietokanta sisältää jokaiselle koiralle suuren määrän erilaisia testituloksia ja niihin perustuvia kuvaajia. Suuresta tietomäärästä huolimatta palvelun käyttö on helppoa eikä vaadi suurta tietotekniikan tai genetiikan tuntemusta. Tässä lyhyt esittely siihen, miltä koiran MyDogDNA-passi ja sen sisältämät testitulokset näyttävät.

Новый функционал базы данных MyDogDNA: обзор генетических различий по странам и отметкам владельцев собак

База данных MyDogDNA постоянно пополняется новыми функционалом. В качестве последнего обновления, мы добавили интересную возможность просмотра, на одном графике, генетических различий, основанных на общих данных о собаках. Ниже, представлены изображения с подробными инструкциями о том, как использовать новые фильтры данных.

Sivut