MyDogDNA

New Functions in the Database: Reviewing Genetic Differences on the Basis of Countries and Tags

The MyDogDNA database gets constantly updated with new features and functionalities. As the latest functionality, we have added the possibility to review the plots on genetic differences on the basis of different dog related information. Pictures below present the different views available and gives instructions on what kind of new information can be obtained.

Uutta tietokannassa: Perinnöllisten eroavaisuuksien tarkastelu maiden ja tagien mukaan

MyDogDNA-tietokantaa päivitetään jatkuvasti sekä teknisten ominaisuuksien että uusien toimintojen osalta. Nyt uusimpana toimintona olemme tuoneet mukaan uusia toiminnallisuuksia perinnöllisistä eroavaisuuksista kertovien kuvaajien tarkasteluun koirakohtaisten tietojen perusteella. Alla olevat kuvat esittelevät tietokannan erilaiset näkymät ja sen, minkälaista uutta tietoa näiden avulla voidaan rodusta saada.

«Тестирование ДНК моей собаки» – Опыт владельца собаки

Мы приобрели нашего пса Сампо в феврале 2006 года на ферме, на острове Kemiö в Финляндии. Хозяйка фермы рассказала нам, что они намеренно позволили своей собаке, смешанной породы, вязку с соседской собакой, также, смешанной породы. В итоге, Сампо представляет из себя смесь из пяти пород: Самоед, Хаски, Лопарская оленегонная собака, Золотистый ретривер и Бордер колли.

My Dog's DNA testing - Dog Owner's Experiences

We bought our dog Sampo from a farm on the island of Kemiö in Finland, in February 2006. The lady of the farm told us that they had deliberately let their mixed-breed dog mate with the neighbour's dog, which was also of mixed-breed. She told me that there were five different breeds in Sampo: Samoyed, Husky, Lapponian Herder, Golden Retriever and Border Collie.

Koirani DNA-testaus – koiranomistajan kokemuksia

Ostimme Sampo-koiramme Kemiön saarelta eräältä maatilalta helmikuussa 2006. Emäntä kertoi, että he olivat ihan tarkoituksella antaneet sekarotuisen koiransa pariutua naapurin koiran kanssa, joka sekin oli sekarotuinen. Hän kertoi, että Sampossa on viittä rotua: samojedia, huskya, lapinporokoiraa, kultaistanoutajaa ja bordercollieta.

Краткий обзор измерения уровня генетического разнообразия различных пород собак

В преддверии Нового Года мы хотели бы представить вам краткий обзор результатов измерения генетического разнообразия различных пород. Все отчеты по породам и связанные с ними графики постоянно доступны вам в разделе www.mydogdna.com/breed-health (к сожалению, пока, только на английском языке), но этот краткий отчет может помочь быстро составить представление о том, какое положение занимает ваша порода в отношении других и каковы могут быть различия между породами с точки зрения измерения показателя уровня гетерозиготности.

Introduction to MyDogDNA panel testing of canine inherited disorders and reporting of the test results

Approximately 600 inherited disorders and traits have been described in dogs. Currently, around 160 of these can be tested for due to mutation discoveries made by, and single-gene tests developed by different canine genetics research groups. MyDogDNA provides the first available panel testing concept combined with a research approach that helps breeders and researchers study the presence and distribution of known inherited disorders across dog breeds, while simultaneously providing any dog owner with a possibility to get results for the tested disorders known in their breed.

Johdatus MyDogDNA-paneelitestaukseen ja perinnöllisten sairauksien testitulosten raportointiin

Koirilla tunnetaan noin 600 perinnöllistä sairautta tai muuta ominaisuutta. Koirien genetiikan tutkimusryhmien tekemien mutaatiolöydösten sekä näiden pohjalta kehitettyjen yksittäisten geenitestien avulla noin 160 näistä voidaan tällä hetkellä testata. MyDogDNA on ensimmäinen paneelitestauskonsepti, johon yhdistyy samalla myös tutkimuksellinen lähestymistapa.

DNA-deittailu edistää koirarotujen terveyttä - Nyt myös koirasi voi löytää itselleen kumppanin verkosta!

Genoscoper, suomalainen eläinten DNA-diagnostiikkaan erikoistunut laboratorio, on tuonut saataville maailman ensimmäisen koiran perimän terveyskartoituksen, MyDogDNA-terveyspassin, ja sen ympärille rakentuvan koiranomistajia, kasvattajia ja kaikkia koirien terveyden eteen työskenteleviä hyödyttävän globaalin koirien DNA-tietokannan. Uusi perimän terveyskartoitus testaa koiralta samanaikaisesti yli 100 tunnettua perinnöllistä sairautta ja ominaisuutta sekä mittaa ensimmäistä kertaa koiran DNA-testauksen historiassa perimän monimuotoisuuden niin yksilöltä kuin rodusta.

Sivut