5 hyvää syytä testata koiran perimä

Geenitestauksen avulla on mahdollista saada vastauksia monenlaisiin terveyteen ja ulkoisiin ominaisuuksiin liittyviin kysymyksiin. Saadut vastaukset herättävät kuitenkin usein lisää kysymyksiä, joihin vastaamiseksi tarvitaan asiaan perehtyneiden ammattilaisten apua. Saadun tiedon määrä voikin tuntua uuvuttavalta ja kyseenalaistaa koko tiedon tarpeellisuuden. Oikein käytettynä se voidaan kuitenkin valjastaa tehokkaaksi apuvoimaksi useissa koiraa ja rotua koskevissa ongelmatilanteissa. Siksi onkin hyvä palata kaikkein perustavimmanlaatuiseen kysymykseen: Miksi koirien geenitestaaminen kannattaa? Tässä viisi hyvää syytä:

1. ROTUJEN TERVEYSONGELMAT

Ihmisellä on ollut todella merkittävä rooli koirarotujen kehittymisessä nykyisenlaisiksi. Nykyrodut eivät yleensä ole muodostuneet satunnaisesta otoksesta koiria ja jalostuksen seurauksena roduissa kohdataankin usein erilaisia perinnöllisiä sairauksia, joiden yleistymisen taustalla ovat olleet ihmisten tekemät jalostusyhdistelmävalinnat. Ihmisellä on siis ollut rooli terveysongelmien synnyssä - nyt ihminen voi niitä myös ehkäistä laajassa mittakaavassa DNA-testien avulla. Koirien perinnöllisistä sairauksista ja ominaisuuksista on tunnistettu n. 600, joista n. 180:een on voitu kehittää geenitesti. DNA-tietoa ei aiemmin ole voitu hyödyntää näin laajasti, joten vasta nykypäivänä sen tuomaa lisätietoa on mahdollista käyttää jalostusvalintojen tukena ja perimässä piilevien sairauksien torjunnan apuna.

2. VASTUULLINEN KASVATUSTYÖ

Pentutehtailu herättää nykyään paljon tunteita ja keskustelua. Pentutehtailua voi parhaiten vastustaa ja välttää varmistamalla koiran hankinnan yhteydessä, että pentu tulee vastuulliselta kasvattajalta, joka huomioi kasvatustyössään sekä koiriensa että tulevien sukupolvien ja koko rodun terveyden ja hyvinvoinnin. Geenitestaus on yksi vastuullisen kasvattajan työvälineistä. Rotukoirien kohdalla tiettyjen perinnöllisten sairauksien huomioiminen ja testaaminen on kirjattu jalostustyössä käytettyihin ohjeistuksiin. Loppukuluttajan eli pennunostajan on hyvä olla tietoinen testausmahdollisuuksista ja kasvattajan vastuullisuudesta tämän osalta: mikäli riski sairauksien esiintymiseen rodussa tai linjassa on todettu, on kasvattajan velvollisuus huomioida tämä riski jalostustyössä ja käyttää vain sellaisia yhdistelmiä, jotka eivät edistä sairauksien esiintyvyyttä.

3. MONIMUOTOISUUDEN YLLÄPITÄMINEN

Perimän monimuotoisuudella viitataan siihen, kuikna suuressa osassa perimäänsä koira on perinyt erilaisia geenimuotoja isältään ja emältään. Mitä enemmän koira on perinyt samanlaisia geenimuotoja vanhemmiltaan, sitä todennäköisempää on, että koira kärsii sisäsiittoisuuden aiheuttamista ongelmista tai sairauksista. Tänä päivänä monimuotoisuutta voidaan seurata ja ylläpitää kontrolloidusti DNA-testauksen avulla.

4. KOIRAN TUNNISTAMINEN

Koiralle voidaan tehdä uniikki DNA-tunniste sen tunnistamiseksi perimässä olevien yksilöllisten erojen perusteella. Miksi tällainen kannattaa hankkia? Ensinnäkin, tämä auttaa vahvistamaan sukutaulujen antamat tiedot vanhemmuudesta. Vastuullinen kasvattaja ilmoittaa rekisteriin aina oikeat vanhemmat, mutta joskus oikeasta isästä ei välttämättä ole varmuutta esimerkiksi vahinkoastumisen takia. Tunnisteiden perusteella vanhempia ja jälkeläisiä voidaan verrata toisiinsa ja näin saada varmistus sukulaisuudesta. Toiseksi, vastaan voi tulla tilanteita, joissa koira pitää saada tunnistettua ehdottomalla varmuudella, esimerkiksi katoamis- tai rikostapauksen yhteydessä. Mikrosirut tai muut tunnistemerkinnät ovat vaihdettavissa niin haluttaessa, joten ainoa ehdottoman varma tapa tunnistaa koira on hankkia sille tunniste DNA-testin avulla. DNA-tieto on tässä suhteessa korvaamaton ja ainutlaatuinen apuväline.

5. TEHTYJEN LÖYDÖSTEN HYÖDYNTÄMINEN IHMISPUOLELLA

Koira tarjoaa hyvän kohteen genetiikan alan tutkimustyölle. Koiran perimää on tutkittu paljon ja monien perinnöllisten sairauksien osalta koiran perimästä on pystytty paikantamaan niitä aiheuttavia geenivirheitä. Nämä löydökset voivat toimia avaimina myös ihmisten perinnöllisten sairauksien ymmärtämisessa ja auttaa löytämään keinoja näiden hoitamiseen. Geenitestauksesta on siis hyötyä paitsi ihmisen parhaalle ystävälle, myös ihmiselle itselleen.

Mikäli kaipaat lisätietoa koirien DNA-testauksesta, ota yhteyttä: info@mydogdna.com