Kasvattajan mietteitä MyDogDNA:n käytöstä

Kasvatan pienimuotoisesti coton de tulear -rotuisia koiria. Olen myös rotuyhdistyksemme jalostustoimikunnan jäsen. Rodussamme geenitestit tulivat tutuiksi monelle kasvattajalle joitakin vuosia sitten. Niitä teetettiin perinnöllisen silmäsairauden CMR (Canine Multifocal Retinopathy) toteamiseksi. Sairaus periytyy autosomaalisesti resessiivisesti. Rotumme kevät- ja syyspäivillä otettiin porukalla paljon näytteitä, ja pääsinkin melko pian itse näytteenottajaksi eläinlääkäritaustani vuoksi. Lisäksi monet kasvattajat tietenkin tutkituttivat koiriaan omin voimin. Muutamalta omalta koiraltani otettiin näytteitä jo muutamia vuosia sitten.

Sittemmin vuonna 2011 Evira teki rotuamme koskevan tutkimuksen hyperoksaluria –nimisestä munuaisten toimintaan vaikuttavasta aineenvaihduntasairaudesta, joka aiheuttaa pikkupentujen kuolemia jo ennen luovutusikää. Senkin todettiin periytyvän autosomaalisesti resessiivisesti. Tutkimuksen perusteella sairauden esiintyvyydeksi arvioitiin 7-8 % suomalaisessa cotonkannassa. Kaksi omaa koiraani paljastui sairauden kantajiksi tuon tutkimuksen aikana. Eviran projektin seurauksena sairaudelle saatiin geenitesti, mutta testejä pystyi teettämään aluksi vain ulkomailla.

Kun viime vuonna MyDogDNA ilmestyi, se oli iso helpotus geenitestauksesta kiinnostuneille cotonkasvattajille. Pystyttiinhän molemmat yllä mainitut testit tekemään nyt Suomessa. Alun perin testipaneeliin kuului rodussamme esiintyvä kolmaskin sairaus. Tällä hetkellä se ei valikoimassa ole, mutta on ilmeisesti palaamassa. Se olisikin hyvin tärkeää meille cotonin omistajille, sillä tuokin sairaus, jota onneksi ei tiettävästi ole vielä Suomessa esiintynyt, on hyvin ikävä, ja siitä seuraa lopulta sairaiden pentujen kuolema.

Kiinnostuin MyDogDNA:sta erityisesti siitä syystä, että sen mukana saa koiristaan perinnöllisten sairauksien lisäksi muitakin mielenkiintoisia tietoja. Aloin ottaa MyDogDNA:sta aktiivisesti selvää. Olenkin päässyt pikkuhiljaa todella hyvään yhteistyöhön Genoscoperin kanssa. Sain muutamia kiinnostavien urosten omistajia innostumaan MyDogDNA-testin teettämisestä, ja alkoi ilmaantua lisää mielenkiintoisia tuloksia. Rotumme harrastajiin on muodostunut pieni porukka, jossa olemme jakaneet koiriemme tulokset, ja saamme siten monen koiran tietoja käyttöömme. Mielenkiinto asiaan sen kuin lisääntyi! Nyt olemme alkaneet saada tietoja myös rotumme monimuotoisuudesta, ja nämä tiedot vaikuttavat paljon paremmilta kuin mitä olemme rodun historian valossa uskoneet. Rotumme onkin tähän mennessä saatujen tulosten geneettisesti keskimääräistä koirarotua monimuotoisempi, vaikka cotoneita päältäpäin katsellessa sitä ei aina uskoisikaan. Otos on vielä pieni, reilut 40 koiraa, mutta siinä aineistossa heterotsygotia-% on 32.9%, kun se kaikilla tutkituilla koirilla on 28.9% . Ihan mahtavaa!

Jalostustoimikunta kirjoitti kuluneena talvena rodullemme uuden jalostuksen tavoiteohjelman. Sitä laadittaessa tuli selväksi, että meillä on ollut käytössä joitakin jalostusuroksia, joita voi syystä kutsua matadoreiksi. Heräsi epäilys, että näissä on CMR-sairauden kantajia, jollei peräti CMR-sairaita, ja saimmekin kahdesta koirasta MyDogDNA-testit otetuksi omistajien suostumuksella ja rotuyhdistyksen kustannuksella. Toinen paljastui kantajaksi, toinen sairaaksi. Näiden jälkeläismäärä on varsin suuri, joten kantajia rotuumme on nyt syntynyt paljon. 

Henkilökohtaisesti MyDogDNA on tuottanut minulle sekä iloa että surua. Testaamisten ansiosta kävi nimittäin ilmi, että minulla on ollut huono tuuri saada CMR-kantajuuskin yhden koirani perimään. Tuo narttu on juuri yllämainitun CMR-sairaan uroksen jälkeläinen kolmannessa polvessa. Onneksi tämä koirani ei sentään ole sama kuin hyperoksaluriakantaja! Nyt, kun rodussamme geenitestaus yleistyy, minulla on kuitenkin kohtalaisen helpot mahdollisuudet löytää molemmille nartuille sopiva sulhanen, joka ei kumpaakaan näistä sairauksista kanna. Breeder-työkalustakin saattaa olla apua. Pystyn siis näidenkin narttujen avulla jatkamaan kasvatustyötäni. Tulevaisuudessa toivon testauksen avulla pystyväni omissa linjoissani näistä kantajuuksista pääsemään eroonkin, mutta tässä vaiheessa ei vielä valitettavasti ole mahdollista. Jatkoa varten on kuitenkin nyt olemassa hyvät eväät!