Koirarotujen geneettinen erilaistuminen on aiheuttanut myös aineenvaihdunnallista erilaistumista

Vastikään julkaistussa tutkimuksessa on havaittu, että eri koirarotujen rasva-aineenvaihdunnan tuotteiden määrät verenkierrossa eroavat rotukohtaisesti. Lloyd et al. (2017) on tutkinut 100 koiran aineistolla 9 eri koirarodun rasva-aineenvaihduntatuotteiden pitoisuuksien eroja plasmassa. Tutkimustulosten perusteella eri koirarotuja pystyttiin erottamaan toisistaan näiden aineenvaihduntatuotteiden pitoisuuksien avulla. Koirarotujen geneettinen erilaistuminen on johtanut siihen, että rodut eroavat toisistaan myös aineenvaihdunnallisesti.

100 koiraa, 9 rotua

Lloyd et al. (2017) tutkimuksessa aineistona oli 100 erilaisissa ympäristöissä Australiassa asuvaa kotikoiraa yhdeksästä rodusta. Koirien ruokavalioita tai muita ympäristöolosuhteita ei vakioitu, vaan koirat elivät normaalia elämää omissa kodeissaan. Rotuina tutkimuksessa käytettiin beaglea (n=12), chihuahuaa (n=7), cockerspanielia (n=12), mäyräkoiria (n=8), kultaistanoutajaa (n=12), englanninvinttikoiraa (n=12), saksanpaimenkoiraa (n=12), labradorinnoutajaa (n=12) ja maltankoiraa (n=9).

Eri rotuja pystyttiin erottamaan toisistaan rasva-aineenvaihdunnan tuotteiden perusteella

Pääkomponenttianalyysissä eri rodut ryhmittyivät rasva-aineenvaihdunnan tuotteiden perusteella omiksi ryppäikseen. Ryhmittyminen rodun mukaan muuttui voimakkaammaksi, kun ruokinnan vaikutus poistettiin aineistosta. Muutaman rodun ryhmittymiä pystyttiin erottamaan toisistaan eräiden lipidien perusteella. Myös selkeitä rotuspesifisiä muutoksia havaittiin chihuahuoiden, kultaistennoutajien ja englanninvinttikoirien lipidomissa. (Lloyd et al., 2017) 

Esimerkiksi chihuahuoiden lipidomissa D3-vitamiinin sterolien sekä fosfatidylkoliinin pitoisuus oli matalampi kuin muilla roduilla (Lloyd et al., 2017). Aiemmassa tutkimuksessa havaittiin, että pienikokoisten koirien D-vitamiiniaineenvaihdunta poikkeaa todennäköisesti isompien koirien D-vitamiinin aineenvaihdunnasta (Tryfonidou et al., 2003). Aiemmassa tutkimuksessa on myös havaittu, että chihuahuoilla veren kolesterolipitoisuus on muita rotuja alhaisempi (Usui et al., 2014). Kolesteroli on tärkeä steroli eläinten kudoksissa ja tätä tarvitaan esimerkiksi D-vitamiinin muodostuksessa.

Kultaisillanoutajilla havaittiin muita rotuja korkeampi intensiteetti sfingolipideillä, sfingomyeliineillä ja fosfatidylkoliineilla (Lloyd et al., 2017). Sfingolipididit saattavat olla yhteydessä kultaistennoutajien ihosairauksien, kuten atopian, syntyyn.

Muita aineenvaihduntaan vaikuttavia tekijöitä

Rotu on kuitenkin vain yksi aineenvaihduntaan vaikuttava tekijä. Myös sairaudet, ruokinta, liikunta, hormonitoiminta ja muut ympäristöolosuhteet vaikuttavat merkittävästi aineenvaihduntaan. Kaikkien näiden vaikutusten tunnistaminen avaa ovet tarkempaan sairausdiagnostiikkaan ja auttaa ymmärtämään, mitkä muutokset ovat sairauden aiheuttamia ja mitkä eivät. Rotujen aineenvaihdunnallisten erityispiirteiden sekä aineenvaihdunnasta johtuvien sairausalttiuksien tunnistaminen voi auttaa tulevaisuudessa myös ruokinnallisessa suunnittelussa.

Viitteet:

Lloyd A, Beckmann M, Wilson T, Tailliart K, Allaway D, Draper J. Ultra-high performance liquid chromatography–high resolution mass spectrometry plasma lipidomics can distinguish between canine breeds despite uncontrolled environmental variability and non-standardized diets. Metabolomics (2017) 13:15 DOI 10.1007/s11306-016-1152-0. Linkki julkaisuun https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5216087/

Tryfonidou, M. A., Holl, M. S., Vastenburg, M., et al. Hormonal regulation of calcium homeostasis in two breeds of dogs during growth at different rates. Journal of Animal Science, 81 (2003), 1568–1580.

Usui, S., Mizoguchi, Y., Yasuda, H., Arai, N., & Koketsu, Y. Dog age and breeds associated with high plasma cholesterol and triglyceride concentrations. The Journal of Veterinary Medical Science/The Japanese Society of Veterinary Science, 76 (2004), 269–123.

Genoscoper on saattamassa alulle uutta koiran elimistön aineenvaihduntatuotteita mittaavaa testiä yhdessä Helsingin Yliopiston Koirangeenit -tutkimusryhmän kanssa. Tutkimus- ja tuotekehitystyö testin kehittämiseksi on käynnissä aktiivisesti. Testissä tutkitaan yli 200 erilaista aineenvaihduntatuotetta. Osa testin markkereista antaa pitkään tunnettuja, sairauksien tutkimiseen käytettäviä, osa ruokintaan ja liikuntaan liittyviä tuloksia. Mukana on myös joukko uudenlaisia, mahdollisesti sairastuvuuden ennakointiin liitettäviä tuloksia.