Metabolomiikkanäytteiden lähettäminen

Keräämme yhteistyössä Helsingin yliopiston Koirangeenit -tutkimusryhmän kanssa verinäytteitä uuden aineenvaihduntatuotteita mittaavan testin tutkimus- ja kehitystyötä varten. Olemme saaneet paljon kysymyksiä koskien sitä, voiko näytteitä lähettää tutkimusta varten myös postitse. Varmin ja paras tapa näytteiden ottamiseen on osallistuminen maksuttomaan näytteenottoon, jonka päivämäärät löytyvät tämän linkin takaa. Mutta koska näytteenottotapahtumat valitettavasti sijoittuvat maantieteellisesti lähinnä pääkäupunkiseudulle, olemme valmistautuneet ottamaan näytteitä vastaan myös postitse lähetettyinä. Ohjeet näytteen lähettämiselle löytyvät alta.

Huomioithan tarkasti nämä ohjeet näytteen otossa ja postituksessa:

  • Näyte tulee ottaa alkuviikosta ja lähettää heti, jotta se on tutkimushetkellä mahdollisimman tuore. Näyte ei saa olla yli 3-4 vrk vanha saapuessaan, näin ollen esim. viikonlopun yli postin kuljetettavaksi jätetyt näytteet muuttuvat käyttökelvottomiksi. Käyttökelvottomat näytteet eivät ole hyödynnettävissä tutkimuksessa, emmekä voi tarjota uutta tutkimismahdollisuutta näytteelle, joka ei syystä tai toisesta ole tarpeeksi hyvälaatuinen tutkittavaksi.
  • Koirangeenit.fi -sivuilta löytyvä näytelomake tulee lähettää näytteen mukana. Tulostettu ja ja täytetty lomake sekä verinäyte lähetetään lomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Näytelomakkeeseen tulee lisätä selkeä maininta siitä, että näyte osallistuu metabolomiikkatutkimukseen.
  • Näytteeksi tarvitaan 3 ml EDTA-verta. Näytteen tulee olla hyvälaatuinen ja sitä tulee olla tarpeeksi. Koirien, joilla on erittäin korkea veren punasolupitoisuus (tämän voi nähdä vasta näytettä käsiteltäessä), näytteistä ei välttämättä saada erotettua tarpeeksi plasmaa tutkimusta varten. Emme ole vastuussa plasman riittävyydestä.
  • Koiraa olisi hyvä paastottaa 12 tuntia ennen näytteenottoa. Paaston pituus merkitään näytelomakkeeseen.
  • Tutkimukseen otetaan vastaan kaiken kaikkiaan 1 000 ensimmäistä näytettä. Lähetettyjen näytteiden tulee olla perillä tutkimusryhmällä viimeistään 9.12.2016. Huomioithan sen, että kaikki tähän päivään mennessä lähetetyt näytteet eivät välttämättä mahdu tuhannen näytteen tutkimuserään, joten suosittelemme kaikille kiinnostuneille ripeää toimintaa!