Mitä tietokannassa tapahtuu? Opastus koiran tulosten lukemiseen

MyDogDNA-tietokanta sisältää jokaiselle koiralle suuren määrän erilaisia testituloksia ja niihin perustuvia kuvaajia. Suuresta tietomäärästä huolimatta palvelun käyttö on helppoa eikä vaadi suurta tietotekniikan tai genetiikan tuntemusta. Tässä lyhyt esittely siihen, miltä koiran MyDogDNA-passi ja sen sisältämät testitulokset näyttävät.

Koiran tuloksiin voi kirjautua joko omilla käyttäjätunnuksilla tai vaihtoehtoisesti koiran passinumerolla ja PIN-koodilla osoitteessa www.mydogdna.com/fi/dnapassi.

Tulosraportin yläosassa näkyvät yllä olevan kuvan mukaiset linkit ja tiedot. Koiran tiedoista esillä ovat mm. nimi, rotu, tunnistetiedot, sukupuoli ja omistajan nimi. Myös koiran MyDogDNA-passinumero on näkyvillä ja omistajan halutessa kuva koirasta. Sivun ylälaidassa voi nähdä eri kielivaihtoehdot: samat tulokset ovat luettavissa suomeksi, englanniksi, ranskaksi ja venäjäksi. Käyttäjätunnuksilla kirjautuville sivun ylälaidassa näkyy myös palautelinkki, jonka kautta on mahdollista antaa palautetta suoraan asiakaspalveluun. Raportit on mahdollista tulostaa pdf-muodossa koiran tietojen alla olevan painikkeen kautta.

Ensimmäisessä kuvassa näkyy myös ensimmäinen testitulos: MyDogDNA-tietokannan laskema perimän terveysindeksi. Lisätietoa indeksin (GHI) laskentatavasta löytyy esimerkiksi tämän linkin kautta http://www.mydogdna.com/fi/blogi/johdatus-mydogdna-terveyspassin-raportteihin-osa-i-mika-mydogdna-periman-terveysindeksi-ghi, mutta opastusta asiaan saa myös suoraan tietokannasta.

Klikkaamalla ylemmässä kuvassa näkyvää linkkiä "MyDogDNA-tietokannan laskema perimän terveysindeksi" saa auki lisätietolaatikon, jossa kuvataan tarkemmin sitä, millä tavalla indeksi on laskettu ja mitä sen antama tulos merkitsee. Samanlaisia lisätietolaatikoita löytyy tietokannasta monin paikoin. Esimerkiksi perinnöllisten sairauksien luettelosta jokaisesta sairaudesta löytyy sekä lisätetoa että lähteinä käytetyt tieteelliset julkaisut listattuina.

MyDogDNA-tulokset on jaettu useampaan osioon, jotta ne olisivat helpommin luettavissa. Valitsemalla osion otsikon pääsee tutustumaan kyseiseen osioon liittyviin tuloksiin yksi kerrallaan. Ensimmäisellä välilehdellä on yhteenveto tuloksista. Tähän näkymään on kerätty olennaisimpia koirakohtaisia tuloksia. Muilta välilehdiltä löytyvät tarkemmat tulosraportit otsikoinnin osoittamien teemojen mukaisesti.

Sairaudet -välilehdeltä löytyy pitkä lista testituloksia analyysin kartoittamista sairauksista. Listauksen ylälaidassa on opastus tulosraportoinnissa käytettyjen symboleiden merkitykseen. Sairaudet on jaettu kolmeen alaryhmään: "Rodussa tunnetut sairaudet", "Uudet rodussa mahdollisesti esiintyvät sairaudet" ja "Muissa roduissa esiintyvät sairaudet". Rodussa tunnetuilla sairauksilla tarkoitetaan rodussa jo aiemmin tavattuja sairauksia. Tässä kategoriassa luetellaan myös testatut lääkeaineyliherkkyydet, sillä niillä saattaa olla välitöntä merkitystä lääkehoidon kannalta mikäli koira kantaa niitä perimässään.

Uudet rodussa mahdollisesti esiintyvät sairaudet -kategoria sisältää MyDogDNA-testipaneelin avulla rodusta tehtyjä löydöksiä, mikäli tällaisia on. Kaiken kaikkiaan löydöksiä on tehty useita, tässä muutamia esimerkkejä: http://www.mydogdna.com/fi/blogi/perimanlaajuinen-mydogdna-analyysi-tuo-esiin-tunnetun-perinnollisen-verenvuotohairion-myos ja http://www.mydogdna.com/fi/blogi/mydogdna-tutkimuspaivitys-uusia-kantajaloydoksia-seuraavissa-roduissa-lagotto-romagnolo.

Muissa rodussa esiintyvät sairaudet on lueteltu tautikategorioittain. Nämä sairaudet ovat koirilla tavattuja perinnöllisiä sairauksia, jotka kartoitetaan jokaiselta testatulta yksilöltä. Tähän on hyvä syy: kaikkia mutaatioita ei ole tutkittu kaikissa roduissa, joten niiden todellisesta levinneisyydestä ei ole täydellistä tietoa. Niiden laaja testaaminen mahdollistaa siksi uusien löydöksien tekemisen uusista roduista. Tarkempaa tietoa testauksesta ja testitulosten raportoinnista löytyy näiden linkkien kautta: http://www.mydogdna.com/fi/blogi/johdatus-mydogdna-paneelitestaukseen-ja-perinnollisten-sairauksien-testitulosten-raportointiinhttp://www.mydogdna.com/sites/default/files/files/mydogdna_technical_sheet.pdf.

Ominaisuudet -osiosta löytyvät ulkomuoto-ominaisuuksiin liittyvät testitulokset. Nämä on jaettu kolmeen alakategoriaan: "Turkin väri", "Turkin tyyppi" ja "Rakenteelliset ominaisuudet". Pelkkien testitulosten lisäksi niiden merkityksestä ja tulkinnasta löytyy paljon lisätietoa linkkien ja avautuvien laatikoiden kautta, kuten yllä olevassa kuvassa havainnollistettu.

Viimeiseltä välilehdeltä löytyvät kuvaajat, jotka kertovat koiran ja rodun monimuotoisuudesta ja perinnöllisistä eroavaisuuksista. Molemmissa kuvaajissa oman koiran sijainti on merkitty sinivalkoisella pallolla. Kuvaajissa näkyvät myös muut omat ja jaetut samaan rotuun (tai roturyhmään) kuuluvat yksilöt. Tuloksissa annetaan myös tarkka prosenttiluku, joka kertoo koiran monimuotoisuusasteen. Vertailulukuina kuvaajan yhteydessä näkyvät myös rodun, roturyhmän sekä kaikkien testattujen koirien monimuotoisuusasteiden mediaanit.

Perinnölliset eroavaisuudet -kuvaaja kertoo koirien välisistä perinnöllisistä eroavaisuuksista: mitä kauempana koirat ovat toisistaan kuvaajalla, sitä erilaisempa ne ovat perimältään. Kuvaajaan sisältyy useita toimintoja, joita hyödyntämällä voi saada esiin mielenkiintoista tietoa rodun ja roturyhmän sisäisistä eroavaisuuksista. Kattavampaa tietoa toiminnoista löytyy täältä http://www.mydogdna.com/fi/blogi/uutta-tietokannassa-perinnollisten-eroavaisuuksien-tarkastelu-maiden-ja-tagien-mukaan.

Tässä siis nopea esittely MyDogDNA-tietokannan sisällöstä ja pikainen opastus sen käyttöön. Palvelu on hyvin helppokäyttöinen ja pitää sisällään paljon perimästä kerättyä tietoa, jonka avulla koirasta ja rodusta voi oppia paljon uutta!

Nyt, kun esittely on suoritettu, voit alla olevan linkin kautta siirtyä itse tutustumaan demokoiramme profiiliin ja kaikkiin yllämainittuihin toimintoihin. Tervetuloa katsomaan, mitä kaikkea kultainennoutaja Citizen Canen perimästä on MyDogDNA:n avulla saatu selville!

Tutustu Citizen Canen testituloksiin