MyDogDNA–rotutietoa: Vehnäterrieri

Vehnäterrieri on vehnän värinen, keskikokoinen, irlantilainen terrierirotu. Tässä artikkelissa pureudumme MyDogDNA–testipaneelin antamaan tietoon vehnäterriereistä ja tämän tiedon käytäntöön soveltamiseen.

Geneettinen monimuotoisuus kaikkien koirarotujen vertailussa alimmassa neljänneksessä

Vehnäterriereiden perinnöllinen monimuotoisuus asettuu kaikkien koirarotujen vertailussa alimpaan neljännekseen (kuva 1). Geneettisen monimuotoisuuden alhaisuus johtuu todennäköisesti rodun kehityshistoriasta ja tiiviistä linjasiitoksesta rodun historian aikana. Muillakin irlantilaisilla terrieriroduilla geneettinen monimuotoisuus on kaikkien koirarotujen keskiarvoa matalampi. Etenkin irlanninterriereiden geneettinen monimuotoisuus on erityisen hälyttävällä tasolla ollen keskiarvoltaan 23,0%. Sekarotuisten koirien perinnöllisen monimuotoisuuden taso on keskiarvoltaan 43,3%.

Kuva 1. MyDogDNA-tietokannassa olevien vehnäterriereiden geneettinen monimuotoisuus

Geneettisen monimuotoisuuden ylläpitäminen ja mahdollisuuksien puitteissa jopa sen parantaminen on tärkeää missä tahansa rodussa. Se on kuitenkin erityisen tärkeää roduissa, joissa geneettinen monimuotoisuus on jo alhainen. Alhainen geneettinen monimuotoisuus lisää koiran sairastumisriskiä perinnöllisiin sairauksiin lisäämällä koiran riskiä saada molemmilta vanhemmiltaan sama peittyvästi periytyvää sairautta aiheuttava geenimuoto. Alhainen geneettinen monimuotoisuus myös lisää autoimmuunisairauksien riskiä sekä altistaa sukusiitosdepressiolle.

MyDogDNA Breeder Tool on kehitetty löytämään geneettisesti erilaisimmat yksilöt toistensa jalostuskumppaneiksi, jolloin voidaan ylläpitää monimuotoisuuden säilymistä rodussa. Breeder Tool huomioi laskennassa myös tällä testillä tutkitut perinnölliset sairaudet,mikä mahdollistaa hallittujen jalostuspäätösten teon kokonaisuus huomioiden. Kovinkaan moni vehnäterrierin omistaja ei ole tämän tekstin kirjoittamisen aikaan aktivoinut Breeder Toolia. Suosittelemme Breeder Toolin käyttöönottoa lämpimästi vehnäterriereiden omistajille rodun geneettisen monimuotoisuuden ylläpitämiseksi.

Eri maiden populaatioissa eroja

Kuva 2 ilmentää eri maiden vehnäterriereiden perinnöllistä eroavaisuutta. Yksi piste vastaa aina yhtä tutkittua koiraa. Mitä lähempänä pisteet ovat toisiaan, sitä lähempänä tutkitut yksilöt ovat toisiaan geneettisesti. Rodut-sivulta löydätte saman kuvaajan kolmiulotteisena, jolloin geneettisten eroavaisuuksien tarkastelu on täsmällisempää.

Kuvasta havaitaan, että osa Yhdysvalloissa syntyneistä, MyDogDNA-testipaneelilla tutkituista vehnäterriereistä on geneettisesti hyvin lähellä toisiaan mutta erillään Britanniassa ja Suomessa esiintyvistä kannoista. Eri maiden kantojen perinnöllisiä eroavaisuuksia ilmentävää kuvaajaa voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi tuontien suunnittelussa löytämään koiria, jotka toisivat kyseisen maan kantaan mahdollisimman paljon uutta geneettistä materiaalia.

Kuva 2. Tähän mennessä MyDogDNA-testipaneelilla tutkittujen vehnäterriereiden perinnölliset eroavaisuudet

Proteiinikadon munuaismuodon riskialleelille geenitesti

Proteiinikadon munuaismuoto (PLN) on munuaissairaus, jossa elimistö menettää proteiineja virtsaan. Sairauden tausta on monimutkainen ja sairauden puhkeamiseen voivat vaikuttaa useat eri geenit ja ympäristötekijät. Proteiinikadon tyypillisiä oireita ovat laihtuminen, väsymys, ja sairauden edetessä munuaissairauden oireet kuten runsas juominen ja virtsaaminen, alentunut ruokahalu, pahoinvointi ja oksentelu. 

MyDogDNA-paneeliin kuuluu vehnäterriereillä esiintyvä, proteiinikadon munuaismuotoon sairastumisriskiä lisäävä riskialleeli. Riskialleelin suhteen samanperintäisillä koirilla on suurentunut riski sairastua proteiinikatoon. Sairaus on lisätty testipaneeliimme vuonna 2015. Noin 62 % vuoden 2015 jälkeen tutkituista vehnäterriereistä kantaa perimässään tätä riskialleelia. Geenitestauksen avulla voidaan välttää kantajien paritusta keskenään ja täten vähentää pentujen sairastumisriskiä. Geenitestauksen avulla kantajia voidaan kuitenkin käyttää jalostukseen geneettisesti terveiden koirien kanssa jolloin geenipoolin liiallinen kapeneminen estyy.

Ulkomuoto-ominaisuudet

Vehnäterrierit ovat väriltään geneettisesti pääosin soopeleita tummalla kirsun maskilla varustettuina. Osa vehnäterriereistä kuitenkin kantaa resessiivistä punaista väriä aiheuttavaa e-alleelia. Pieni osa vehnäterriereistä myös kantaa resessiivistä mustaa tai tan-merkkejä aiheuttavaa alleelia. Kaikilla vehnäterriereillä on partaisuutta aiheuttava genotyyppi. Vehnäterriereiden turkin laatu vaihtelee eri kantojen välillä. Osa vehnäterriereistä on geneettisesti kiharakarvaisia, osa suorakarvaisia. Kiharakarvaisuus on vallitsevasti periytyvä ominaisuus. Vehnäterriereillä havaitaan myös eroja muutamissa kokoon vaikuttavissa geneettisissä varianteissa. 

Rotutyypillisiä ulkomuoto-ominaisuuksia määrittävät geneettiset tekijät on tärkeä tuntea etenkin, jos rodussa suunnitellaan roturisteytysten tekemistä. Tällöin geenitestin perusteella jatkojalostukseen voidaan valita rotutyypillisiä ulkomuoto-ominaisuuksia periyttäviä risteytyspentuja.