Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry. tukemassa yhdistyksen koirien MyDogDNA-testausta

Tanskalais-ruotsalainen pihakoira edustaa kallisarvoista tanskalaista ja ruotsalaista kulttuuriperintöä. Rodun edustajia on ollut Tanskan ja Etelä-Ruotsin maatiloilla luultavasti jo 1700-1800 luvulla. Pihakoiralla on ollut useita eri tehtäviä maalaistalon pihapiirissä. Se on pitänyt pihapiirin puhtaina rotista ja muista jyrsijöistä, ajanut ketut pois kanaloista, vahtinut pihapiiriä ilmoittaen tulijoista ja kertoopa tarina myös pihakoirista, jotka ovat saattaneet lapset kouluun ja sieltä takaisin kotiin koulupäivän päätteeksi. Kaupungistumisen myötä rotu oli 1900-luvun puolivälissä kuolla sukupuuttoon, mutta kaikeksi onneksi ruotsalaiset sekä tanskalaiset kasvattajat elvyttivät rodun, ja se hyväksyttiin vuonna 1987 viralliseksi roduksi. Ensimmäinen pihakoira tuotiin Suomeen vuonna 1989. Nykypäivänä suurin osa rodun edustajista toimittaa seura- ja harrastuskoiran virkaa, mutta vieläkin tätä alkuperäisrotua tapaa varsinaisessa käyttötarkoituksessaan maatilojen rotta- ja vahtikoirana.

Tanskalais-ruotsalainen pihakoira on luonteeltaan iloinen, valpas, ystävällinen ja älykäs. Se on nopea oppimaan ja siltä löytyy useimmiten yhteistyökykyä ja -halua.

Tanskalais-ruotsalaista pihakoiraa pidetään yleisesti terveenä ja pitkäikäisenä rotuna, eikä rodun keskuudessa ole mitään yleistynyttä sairautta tai vaivaa. Fenotyypissä on rodun sisällä paljon vaihtelua, ja tältä osin rodun voidaan sanoa olevan varsin monimuotoinen. Kennelliiton jalostustoimikuntien toimintaohjeessa yhdeksi rotuyhdistyksen jalostustoimikuntien keskeiseksi tehtäväksi nimetään rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen. Tätä on tanskalais-ruotsalaisten pihakoirien jalostuksessa toistaiseksi tehty pyrkimällä alhaiseen sukusiitosasteeseen ja erisukuisten koirien mahdollisimman laajaan jalostuskäyttöön. Tanskalais-ruotsalaisten pihakoirien monimuotoisuuskartoitus on kuitenkin tätä konkreettisempi toimenpide, joka auttaa jalostustoimikuntaa myös uuden jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) valmistelussa.

Riittävän suuri ja monimuotoinen jalostuskanta on välttämätön jalostuksen kehittämistyölle, jolloin myös riittävä geneettinen vaihtelu olisi tulevaisuudessa turvattu. Pyrkimyksenä on kasvattaa tehollista populaatiota, ja sen tulisi sisältää riittävästi eri sukulinjoja ja tarjota enemmän vaihtoehtoja jalostusmateriaaliksi. Jalostukseen käytettävien yksilöiden määrää tulee lisätä, ja yhden yksilön tuottamien pentueiden määrä pitää maltillisena. Esimerkiksi mikäli uroksia käytetään hyvin lyhyen ajan sisään usealle eri nartulle on uroksen periyttämiskykyä vaikea arvioida, ja mahdolliset ongelmat ilmenevät vasta myöhemmin jälkeläisten kehittyessä ja kasvaessa. Lisäämällä tietoisuutta pihakoiran geneettisestä taustasta autetaan kasvattajia tekemään rodun kannalta parempia jalostuspäätöksiä sekä toisaalta jalostustoimikuntaa arvioimaan nykyisten jalostussuositusten ajanmukaisuutta ja paikkansapitävyyttä.

MyDogDNA-testin avulla koiralle tehdään koko perimänlaajuinen DNA-kartoitus. Rodun keskinäisestä samankaltaisuudesta ja perimän monimuotoisuudesta saadaan tietoa testaamalla vähintään 30 koiraa. DNA-kartoitus on tehty tällä hetkellä vain muutamalle pihakoiralle. Toistaiseksi rodun tietoja verrataan muihin saman roturyhmän koiriin. Kartoituksessa on löytynyt yksi pihakoira, joka on primäärisen linssiluksaation (PLL) kantaja. PLL on silmäsairaus, joka voi ilmetä mykiön sijoiltaan menona tai irtoamisena, ärsytyksenä tai silmätulehdusoireina sekä toissijaisten komplikaatioiden kautta, jotka johtavat näön menetykseen. PLL on yleinen terrieriroduilla. Virallisia silmätutkimuksia on alettu tekemään laajassa mittakaavassa vasta viime vuosina. Näissä PLL:ta ei todettu, mutta muita silmäsairauksia kyllä kourallinen. Laajemman MyDogDNA-testauksen avulla on mahdollista selvittää primäärisen linssiluksaation yleisyyttä pihakoirien keskuudessa, ja tarvittaessa kasvattajat pystyvät tekemään jalostuspäätöksensä niin ettei tämä geneettinen virhe pääse leviämään eteenpäin.

MyDogDNA järjestää tuhannelle ensimmäiselle tilaajalle kampanjatarjouksen, jonka ajan MyDogDNA-passin voi ostaa mm. omalle pihakoiralleen alennettuun hintaan 79 euroa.  Alennuksen saa koodilla WINTER2014. Kampanjahinnan lisäksi Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry. haluaa yhdistykseensä kuuluvien rodun edustajien osalta osallistua testattavien koirien kustannuksiin sillä edellytyksellä, että koiran omistaja luovuttaa kartoituksen tuloksen rotuyhdistyksen käyttöön. Palautusta maksetaan enintään 70 koiransa tuloksen luovuttaneelle. Kustakin luovutetusta tuloksesta palautetaan koiran omistajalle 10-30 €. Jotta kartoituksesta olisi mahdollisimman paljon hyötyä, tukee yhdistys ensisijaisesti ja suuremmalla summalla jalostukseen käytettyjen koirien tutkimusta. Tutkittaviksi toivotaan erityisesti ikääntyneitä koiria (syntyneet vuosina 2000-2006), joilla on jälkeläisiä. Yhdistys haluaa kannustaa pihakoiran omistajia tutkituttamaan koiransa ja luovuttamaan tulokset rotuyhdistyksen käyttöön, mutta myös jakamaan tiedon koiransa kasvattajan kasvatustyön tueksi.

 

Teksti: Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry.
 
Lisätietoja jalostus@pihakoirat.net