Uusi tutkimus koirien rotukohtaisesta tautiperimästä antaa kattavaa tietoa sairautta aiheuttavien geneettisten riskivarianttien esiintymisestä eri roduissa

Suomalainen eläingenetiikkaan ja geenitestaukseen erikoistunut yritys Genoscoper Oy on julkaissut yhteistyössä sekä Helsingin että Pennsylvanian (USA) yliopistojen tutkijoiden kanssa toistaiseksi kattavimman tutkimuksen koirarotujen tautiperimästä. Tuloksia voidaan hyödyntää koirien jalostuksessa ja eläinlääketieteellisessä diagnostiikassa. Tutkimus julkaistiin 15.8.2016 PLoS ONE – lehdessä.

“Teknisesti ottaen koirilta on jo vuosien ajan ollut mahdollista testata samanaikaisesti useita perinnöllisiä sairauksia. Haasteellisempaa on valjastaa tuo mahdollisuus hyödynnettäväksi käytännössä paremman eläintautidiagnostiikan, kestävän jalostustyön, yksilöllisen eläintenhoidon ja koiragenetiikan tutkimuksen muodossa”, kertoo tutkimusartikkelin johtava kirjoittaja, tohtori Jonas Donner Genoscoper Oy:stä.

Tutkimus kattoi noin 100 perinnöllistä sairautta, jotka testattiin lähes 7 000 yksilöltä noin 230 eri rodusta. Joka kuudennen koiran havaittiin kantavan vähintään yhtä testatuista sairaudelle altistavista geenimuodoista perimässään. Tämän lisäksi joka kuudes testatuista geenimuodoista pystyttiin tunnistamaan myös sellaisissa roduissa, joissa sitä ei ollut aiemmin kuvattu. Tutkimus onnistui vahvistamaan sairauksien aiheuttavan geneettisesti alttiille koirille oireita myös muiden kuin aiemmissa julkaisuissa kuvattujen rotujen osalta.

“Kuten jokainen ihminen, jokainen koirakin kantaa kaikella todennäköisyydellä perimässään alttiutta jollekin perinnölliselle sairaudelle. Näin ollen otaksumme lukumäärien kasvavan tästä edelleen testattujen geenimuotojen, rotujen ja yksilöiden määrän lisääntyessä”, Donner lisää.

“Huomasimme, että yllättävän useiden koirien perinnöllisten sairauksien esiintyvyys on todellisuudessa paljon laajempaa kuin alkuperäistutkimuksissa on päätelty, ja tämä havainto on avain useille tuleville tieteellisille tutkimuksille”, kertoo professori Hannes Lohi Helsingin yliopiston koiragenetiikan tutkimusryhmästä. “Tutkimustyömme osoittaa alan eri toimijoiden – sekä tutkijoiden, kaupallisten toimijoiden että koiraharrastajien – välisen yhteistyön tärkeyden. Tällä tavoin on mahdollista tavoittaa uudenlaisia resursseja, jotka auttavat tutkimaan ja ymmärtämään koirien geneettistä terveyttä laajemmin ja tarjoamaan uudenlaisia ratkaisuja terveyden parantamiseksi. Nyt julkaistu tutkimus on erinomainen esimerkki akateemisen maailman ja kaupallisten toimijoiden sujuvasta yhteistyöstä uusien innovaatioiden kehittämiseksi. Näiden avulla voidaan aikaansaada tehokkaita parannuksia eläinlääketieteen arjen käytäntöihin ja koirien hyvinvointiin.”

Tutkimuksessa todetaan, että koirien perinnöllisten sairauksien kattava seulominen paneeligeenitestillä on tehokas diagnostiikka- ja tutkimustyökalu, jota voidaan soveltaa eläinlääketieteessä, tutkimuksessa ja käytännön kasvatustyössä. Tutkijat korostavat, että monipuolisen DNA-pohjaisen tiedon saatavuus on tärkeä edistysaskel rotukoirien terveystyössä, mutta tarjoaa parhaimmat etunsa yhdistettynä muihin kestävää jalostystyötä edistäviin lähestymistapoihin.

 

Julkaisu:
Donner J, Kaukonen M, Anderson H, Möller F, Kyöstilä K, Sankari S, Hytönen MK, Giger U and Lohi H. Genetic panel screening of nearly 100 mutations reveals new insights into the breed distribution of risk variants for canine hereditary disorders. PlosONE, 1(8): e0161005. doi:10.1371/journal.pone.0161005, 2016.

Linkki julkaisuun: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0161005

Lisätietoja:
Jonas Donner
Genoscoper Oy
Puhelin: +050 566 05 05
Sähköposti: jonas.donner@genoscoper.com

Hannes Lohi
Helsingin yliopisto
Sähköposti: hannes.lohi@helsinki.fi

 

Genoscoper Laboratories on vuonna 1995 perustettu suomalainen eläinten DNA-seulontaan erikoistunut laboratorio. Sen kehittämä MyDogDNA-testauspalvelu tarjoaa ensimmäisenä maailmassa uusinta teknologiaa hyödyntävän koirien perimänlaajuisen DNA-analyysin. Paneelitestaukseen perustuva menetelmä mahdollistaa sekä tunnettujen perinnöllisten sairauksien testaamisen että koiran geneettisen monimuotoisuuden mittaamisen yhdestä ja samasta DNA-näytteestä. Lisätietoja osoitteessa www.genoscoper.com.