Uutta sisältöä MyDogDNA-testissä: Amelogenesis imperfecta parsonrussellinterriereillä

Professori Hannes Lohen koiragenetiikan tutkimusryhmä (Helsingin yliopisto ja Folkhälsanin tutkimuskeskus) on tunnistanut parsonrussellinterriereiden kiilteen kehityshäiriölle eli  amelogenesis imperfectalle (AI) altistavan geenivirheen. MyDogDNA® -testipaneelin kehittäjä Genoscoper Laboratories Oy on ollut mukana rahoittamassa tutkimustyötä.

Kiillehypoplasia/ amelogenesis imperfecta (AI) on perinnöllinen sairaus, jossa hampaiden kiilteen muodostuminen on puutteellista. Kiille on hampaan kova ja liukaspintainen ulkokerros, jonka tehtävänä on suojata ja vahvistaa hampaita, vähentää plakin muodostumista sekä estää bakteereiden pääsy hampaisiin. Kiilteen muodostuminen tapahtuu jo ennen hampaiden puhkeamista eikä kiille enää uusiudu hampaiden puhjettua. Kiillehypoplasian tyypillisiä oireita ovat kiilteen ohentuminen, karhentuminen ja värjäytyminen. Sairastuneen koiran hampaiden pinnat kuluvat normaalia nopeammin iän myötä.

Tutkimuksen puitteissa testattiin lähes 400 parsonrussellinterrieriä, joista noin 9 % kantoi tunnistettua geenivirhettä. Tutkimustulosten perusteella amelogenesis imperfecta periytyy autosomaalisesti peittyvästi. Tarkemmat yksityiskohdat tutkimuksesta on julkaistu tiedejulkaisussa. Tutkimusryhmän tekemän geenivirhelöydöksen pohjalta on kehitetty geenitesti, jonka avulla sairaus voidaan huomioida jalostuksessa pitämällä terveet kantajat mukana geenipoolissa samalla välttäen kiillehypoplasiaa sairastavat pennut.

Parsonrussellinterriereille MyDogDNA® -paneeli tarjoaa uuden Amelogenesis imperfecta (AI) -testin lisäksi myös testit seuraaville perinnöllisille sairauksille: Degeneratiivinen myelopatia (DM), hyperurikosuria (HUU), primaari linssiluksaatio (PLL), spinoserebellaarinen ataksia ja sen yhteydessä myokymia ja kohtaukset (SCA), spinoserebellaarinen ataksia/ late onset ataksia (LOA); alun perin parsonrussellinterrieriltä löydetty mutaatio, pentuiän aivosairaus; alun perin parsonrussellinterrieriltä löydetty mutaatio ja peittyvästi periytyvä immuunivaje (ARSCID). MyDogDNA® -paneeliin sisältyy myös testituloksia useammalle perinnölliselle ominaisuudelle (mm. turkin väri, turkin tyyppi ja koiran koko) sekä tietoa koiran perinnöllisestä monimuotoisuusasteesta ja perimän eroavaisuuksista suhteessa muihin rodun edustajiin ja lähiterrierirotuihin.

Löydät ohjeet testin tilaamiseen sekä lisätietoja geenitestaamisesta osoitteesta: www.mydogdna.com