UUTTA TESTISISÄLTÖÄ MYDOGDNA-PANEELISSA: PENTUIÄN LUUSTOSAIRAUS KARJALANKARHUKOIRILLA

Professori Hannes Lohen koiragenetiikan tutkimusryhmä (Helsingin yliopisto ja Folkhälsanin tutkimuskeskus) on tunnistanut karjalankarhukoirien pentuiän luustosairaudelle altistavan geenivirheen. MyDogDNA® -testipaneelin kehittäjä Genoscoper Laboratories Oy on ollut mukana rahoittamassa tutkimustyötä.

Karjalankarhukoirien pentuiän luustosairaus tarkentui tutkimusten perusteella aineenvaihdunnalliseksi sairaudeksi, joka johtaa luuston mineralisoitumisen häiriöön. Tutkituissa koirissa sairauden oireet ilmenivät noin 2-7 viikon iässä, sairaat pennut jäivät kasvussa jälkeen pentuesisaruksiaan, ja nuorimpina oireilevilla havaittiin myös kouristelukohtauksia. Hieman vanhempana sairastuneiden koirien pääasiallinen oire oli luuston kehityksen ja kasvun häiriöstä johtuva liikkumisen vaikeus. Sairaat pennut jouduttiin lopettamaan huonon ennusteen vuoksi.

Tutkimuksen puitteissa testattiin yli 500 karjalankarhukoiraa, joista noin 17% kantoi tunnistettua geenivirhettä. Tutkimustulosten perusteella pentuiän luustosairaus periytyy autosomaalisesti peittyvästi. Tarkemmat yksityiskohdat tutkimuksesta julkaistaan lähitulevaisuudessa vertaisarvioidussa tiedejulkaisussa.

Tutkimusryhmän tekemän geenivirhelöydöksen pohjalta kehitetty geenitesti tuodaan nyt saataville rodun kasvattajille jo ennen tieteellisen julkaisun ilmestymistä, jotta sairaus voidaan huomioida jalostuksessa siten, että terveet kantajat pidetään mukana geenipoolissa samalla kun vältytään sairastuneilta pennuilta.

Karjalankarhukoirille MyDogDNA® -paneeli tarjoaa paitsi uuden luustosairausgeenitestin myös testin rodun tunnettua kondrodysplasiageenivirhettä varten. Lisäpalveluna voi myöhemmin ostaa myös prcd-PRA testin koiralleen. MyDogDNA® -paneeliin sisältyy myös testituloksia useammalle perinnölliselle ominaisuudelle (esim. turkin väri, turkin tyyppi ja koiran koko) sekä arvio koiran perinnöllisestä monimuotoisuusasteesta.

Testin tilaaminen sekä lisätietoja geenitestaamisesta koirallesi ja rodullesi: www.mydogdna.com