Värikuviointi (RALY-geeni): Satulakuvio

Muiden uusien värigeenitulosten lisäksi MyDogDNA 2015 -testattujen koirien raporteissa on saatavilla nyt myös tulos testille: 

Värikuviointi (RALY-geeni): Satulakuvio

Alla testikuvaus:

"RALY-geenin perusteella määräytyy ilmeneekö koiran ilmiasussa tan-merkit vai satulakuviointi silloin, kun rodussa esiintyy molempia värejä.

Koiran turkin väriä määrittävät monet perinnölliset tekijät. Sekä tan-merkit että satulakuviointi periytyvät at-alleeliin kytkeytyneesti, vaikka molemmat ovat oma fenotyyppinsä. 16 emäsparin duplikaation RALY-geenin viidennessä intronissa on havaittu liittyvän homotsygoottisena tan-merkkeihin basset houndilla ja welsh corgi pembrokella.

Tan-merkeille tyypillinen väritys on vaaleat merkit silmien yläpuolella ja kuonossa sekä vaalea vatsa ja jalkojen sisäpuolet muuten tummemman värisessä koirassa. Satulakuvioinnille tyypillistä taas on tumma "satula" koiran selässä muuten vaaleamman värisellä pohjalla. Lisäksi koiralla voi olla valkoinen rinta ja vatsa.

Jotta satulakuviointi tai tan-merkit näkyisivät koiran fenotyypissä, koiralla täytyy olla ainakin yksi kopio Em tai E -alleelista E-lokuksessa, ky/ky-genotyyppi K-lokuksessa ja at/at tai at/a -genotyppi A-lokuksessa.

Satulakuvion näkyminen koiran ilmiasussa edellyttää lisäksi yhtä tai kahta kopiota villityypin RALY-geenistä, jossa ei ole duplikaatiota. Satulakuviointia esiintyy vain tietyissä roduissa mm. joissakin terrieriroduissa, metsästyskoirissa ja paimenkoirissa. Yleensä satulakuvioiset koirat muistuttavat syntyessään tan-merkkivärisiä koiria. Satulakuviointi kehittyy vähitellen koiran kasvaessa aikuiseksi ja tumman pigmentin vetätyessä satulanmuotoiseksi alueeksi koiran selkäpuolelle.

Tan-merkit ilmenevät koiran ilmiasussa, mikäli sillä on kaksi kopiota RALY-geenin duplikaatiosta. On kuitenkin huomattava, että roduissa, joissa esiintyy vain tan-merkkiväritystä eikä lainkaan satulakuviointia, tan-merkkivärisillä koirilla tavataan RALY-geenissä kaikkia kolmea genotyyppiä. Tämä viittaa siihen, että tan-merkkivärityksen geneettinen tausta on luultua monimutkaisempi."