Vertaa koiran todellista kokoa sen geneettiseen kokoon MyDogDNA:n kautta!

Koiran koko on monitekijäinen ominaisuus, johon vaikuttavat useat eri geenit vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. MyDogDNA-paneeli testaa koiralta jopa seitsemän geenimuotoa, joiden tiedetään säätelevän kokoa. Tutkiaksemme ja havainnollistaaksemme näiden muotojen vaikutusta koirien ja rotujen konkreettiseen kokoon, olemme tuoneet tietokantaan lisää dynaamisia ja interaktiivisia toimintoja, jotka helpottavat koiran todellisen koon ja geneettiseen kokoon viittaavien markkerigenotyyppien vertailua.

Havainnollistavana esimerkkinä cirneco dell’etna – rotuinen narttukoira Pau.

Tee näin:

Lisää koirasi todellinen koko sen profiiliin Ominaisuudet [Koko] – välilehdellä. Koiran korkeus ja paino tallentuvat tietokantaan. Alle piirtyvä kuvaaja esittää koirasi koon suhteessa muihin saman rodun edustajiin. Voit lisätä minkäikäisen koiran kokotiedot tahansa, mutta vain 12kk täyttäneiden koirien kokotiedot huomioidaan laskelmiin rodussa ja kunkin kokomerkkigeeniyhdistelmän keskiarvoon.

 

 

Koiran kantama genotyyppiyhdistelmä sekä sen rodun perinnöllinen vaihtelu todellisen koon sekä kokomerkkigeenien suhteen on havainnollistettu alla. Kuvaajan alla on lueteltu rodussa tavattuja kokomerkkigeeniyhdistelmiä ja niissä ilmoitettuja keskiarvopaino- ja korkeustietoja aikuisella koiralla erikseen nartuista ja uroksista.

 

Geneettisen koon osalta yleissääntönä voidaan ajatella, että mitä enemmän alkukantaisia ("susi") alleeleja koiralla tavataan, sitä suurempi koira/rotu on. Päinvastaisesti ilmaistuna voidaan sanoa, että mitä enemmän johdettuja alleeleja (vaihtoehtoisia nykyaikaisilla koiraroduilla esiintyviä geenimuotoja) koiralla on, sitä pienempi koira/rotu. Joidenkin markkereiden vaikutus voi olla vahvempi kuin toisten, ja yksittäisiä johdettuja alleeleja saatetaan tavata kaiken kokoisilla koirilla. Toisin sanoen, osa näistä on rodussa lievästi vaikuttavia kokomarkkereita, ja osa sellaisia, joiden vaikutus näkyy vain yhdistettynä toiseen kokoa pienentävään alleeliin.

Yllä olevasta kuvaajasta voidaan havaita, että Pau on tällä hetkellä yksi pienimpiä rotunsa yksilöitä. On kuitenkin muistettava, että kuvaajalla näkyvät vain ne koirat, joille omistajat ovat merkanneet todelliset kokotiedot. Koirien määrän kasvaessa voimme tehdä tarkempia havaintoja genotyyppiyhdistelmien yhteydestä todelliseen kokoon, ja nähdä erilaisten yhdistelmien vaikutuksen kokojakaumaan rodun ilmiasussa. Mitä enemmän kokotietoja samalle kokomarkkeriyhdistelmälle on tallennettu, sitä luotettavampi ennuste kyseisen genotyypin vaikutuksille koirassa voidaan antaa.

MyDogDNA-tutkimusryhmä haluaa kutsua kaikki mukaan tutkimukseen; lisätkää koirienne profiileihin niiden todelliset kokotiedot, näin autatte selvittämään rodun perinnöllistä kokovaihtelua!