Villakoirarodut ja monimuotoisuus - Kuinka MyDogDNA-testituloksia voi hyödyntää roturajojen yli

Villakoira on luonteeltaan iloinen ja vilkas. Se nauttii keskipisteenä olemisesta. Lisäksi villakoira on miellyttämisenhaluinen ja oppimiskykyinen. Villakoira pitää toiminnasta ja se sopii monipuoliseen harrastustoimintaan. Villakoira on yleisvaikutelmaltaan sopusuhtainen, ryhdikäs ja tyylikäs. Näyttelyissä villakoirien upea turkki ja elegantti olemus herättävät huomiota ja parhaita yksilöitä nähdään usein ryhmä- ja BIS-kehien kärkipaikoilla.

Villakoirarotuja on FCI:n määrityksen mukaan neljä: toyvillakoira, jonka säkäkorkeus on korkeintaan 28 cm, kääpiövillakoira, yli 28, 35 cm asti, keskikokoinen villakoira, yli 35, 45 cm asti, sekä isovillakoira, yli 45, 60 cm asti, johon sallitaan 2 cm lisäys. Värejä ovat musta, valkoinen ja ruskea sekä aprikoosi, punainen ja harmaa.

Villakoiran karvapeitettä on aina muotoiltu ja leijonaleikkauksella on takanaan vuosisataiset perinteet. Metsästykseen käytetyt koirat leikattiin käytännön syistä, jotta ne voisivat helpommin liikkua maastossa ja vedessä noutaessaan ammuttua riistaa. Valittiinpa villakoiralle mikä leikkaus tahansa, täytyy karvapeitteen olla huolellisesti hoidettu. Turkin kunnossapitämiseksi joudutaan uhraamaan melkoisesti aikaa, vaivannäköä ja varoja koko koiran elämän ajan Tämä olisi jokaisen villakoiran hankkimista suunnittelevan otettava huomioon. Toisaalta sillä ei ole karvanlähtöä.

Villakoira on tullut monelle tutuksi lähinnä näyttelykoirana, mutta näyttelyt ovat kuitenkin vain pieni osa koiran elämästä. Näyttelyiden lisäksi villakoiran kanssa voi harrastaa monipuolisesti myös muita koiraharrastuksia. Villakoirat ovatkin menestyksekkäästi kilpailleet mm. tottelevaisuudessa (TOKO). Villakoira on tunnettu oppimiskyvyistään ja myös sen muut luonteenominaisuudet tekevät sen kouluttamisen mukavaksi ja helpoksi, joten se on ihanteellinen TOKO-koira, kokoon katsomatta. Agility-koiralta vaaditaan innokkuutta, nopeutta ja ketteryyttä. Nämä ominaisuudet villakoiralla on. Villakoiran into suorittaa erilaisia tehtäviä sekä helppo koulutettavuus tekevät siitä myös ihanteellisen agility-koiran. (Suomen Villakoirakerho ry, www.villakoirakerho.com)

MyDogDNA ja villakoirarodut

Myös villakoirien kohdalla perimän analyysin pohjalta voidaan arvioida sekä yksittäisten koirien että koko rodun tilannetta perinnöllisten sairauksien, muiden ominaisuuksien ja monimuotoisuuden osalta. Näitä tietoja voidaan hyödyntää käytännön jalostustyössä sukutaulujen ohella. Villakoiraroduille olennaisista yksittäisistä geenitesteistä MyDogDNA-testipaneeliin sisältyvät isovillakoirilla tavattu neonataali enkefalopatia (NEWS), kääpiö- ja toyvillakoirilla esiintyvä tyypin VI mukopolysakkaridoosi (MPS VI) sekä toyvillakoiralta löydetty GM2-gangliosidoosi (Sandhoffin tauti).

Villakoirien monimuotoisuus ja perinnölliset eroavaisuudet

Vihreä viiva kuvaajassa edustaa testattujen villakoirien monimuotoisuutta perimän laajuisesti mitattuna. Oranssi viiva kuvaa puolestaan kaikkien MyDogDNA-tietokannassa olevien testattujen koirien monimuotoisuusjakaumaa.

Yllä olevasta kuvaajasta voidaan tarkastella tähänastisten testitulosten mukaista villakoirarotujen monimuotoisuustilannetta. Kuvaaja antaa ajantasaista tietoa tilanteesta. Tämän perusteella voidaan todeta, että testattujen koirien antaman kuvan mukaisesti villakoirien monimuotoisuusaste on jonkin verran korkeampi suhteutettuna kaikkien tietokannan koirien monimuotoisuusasteeseen. Roturyhmän mediaani on 31,0 % kaikkien koirien mediaanin ollessa 28,9 %. Tämän myötä voidaan todeta, että rodun monimuotoisuustilanne on keskivertoa parempi. Tilannetta on kuitenkin hyvä tarkkailla jatkossakin sekä painottaa jalostusvalinnoissa parituksia, jotka ylläpitävät tai lisäävät monimuotoisuutta. Parhaiten monimuotoisuuden vaaliminen onnistuu yhdistämällä jalostuksessa mahdollisimman eriperimäisiä yksilöitä. Tätä varten olisi syytä jatkossa laajentaa yksittäisten villakoirarotujen otantaa, mikä sekä antaisi tarkemman kuvan eri väri- ja kokomuunnosten monimuotoisuustilanteesta että auttaisi tunnistamaan eriperimäiset yksilöt jalostusta varten. Kuvaaja päivittyy jokaisen uuden testatun yksilön myötä.

Alla oleva roturyhmätason kuvaaja kertoo perinnöllisistä eroavaisuuksista eri villakoirarotujen välillä. Kuten kuvaajassa näkyy, MyDogDNA-tietokanta antaa mahdollisuuden vertailla eri väri- ja kokomuunnoksia samoissa näkymissä. MyDogDNA sisältää MyDogDNA Breeder – kasvattajan työkalun, jonka avulla voi tarkastella valittujen jalostusyhdistelmien geneettistä yhteensopivuutta. Myös Breeder-työkalun näkymissä on mahdollista vertailla eri väriä ja kokoa olevien yksilöiden sopivuutta roturajojen yli.

Kuukauden kampanja villakoiraroduille

MyDogDNA ja Suomen Villakoirakerho ry haluavat kutsua kaikki villakoirien omistajat ja kasvattajat mukaan hankkimaan lisää tietoa villakoirarotujen perimästä ja monimuotoisuudesta! MyDogDNA tukee pyrkimystä tutkia rotujen perimää kuukauden rotu -kampanjalla: elokuun ajan, villakoirien omistajat voivat tilata MyDogDNA PASSI - testipaketin hintaan 99 euroa. Tämän hinnan saa koodilla POODLES2014. Lisätietoa saa tarvittaessa ottamalla yhteyttä osoitteeseen info@mydogdna.com.