WALESINTERRIERIT ja DNA-testaus – Tavoitteena riittävä geneettinen vaihtelu pienessä populaatiossa

Walesinterrieri on korkeajalkainen, karkeakarvainen terrieri, jota on alkujaan jalostettu kettujen, mäyrien ja saukkojen metsästykseen. Tällä väsymättömällä terrierillä on vahva temperamentti olematta kuitenkaan aggressiivinen. Luonteeltaan se on iloinen, leikkisä ja peloton, jonka ansiosta se on helposti motivoitavissa oleva lemmikki- ja harrastuskoira.

Walesinterrieri on yksi vanhimmista terrieriroduista polveutuen alkuperäisestä black and tan terrieristä. Tätä karkeakarvaista terrieriä käytettiin luolametsästykseen Englannissa ja Walesissa, josta ensimmäiset maininnat löytyvät jo 1000-luvulta. Vuonna 1860 perustettiin Walesissa rotujärjestö ja Englannin Kennelklubi hyväksyi rodun nimineen vuonna 1866. Englantilaisten huomattua rodun näyttelymahdollisuudet alettiin sitä jalostaa tyylikkäämmäksi. Näin walesinterrieri sai nykyisen muotonsa. Tänä päivänä walesinterrieriä käytetään harvemmin metsästystarkoitukseen. Rodun yksilöistä suuri osa on harrastuskäytössä mm. näyttelyissä, agilityssä ja TOKO:ssa.

Terriereitä on käytetty Brittein saarilla metsästykseen useita satoja vuosia. Ensimmäiset kirjalliset maininnat Walesin alueen terriereistä löytyvät jo 900-luvulta. Satoihin vuosiin eri rotuja ei erityisesti nimetty ja kaikkia terrierimäisiä luolakoiria kutsuttiin ”terrieriksi”. Walesilaisessa kiitoskirjeessä vuodelta 1450 kirjoitetaan seuraavaa:

A fine big stick you gave me
and a good black and red terrier bitch,
to choke the brown polecat,
and to tear up the red fox.

Walesinterrieri on utelias ja älykäs. Iloisen, vilkkaan luonteensa sekä näppärän kokonsa takia se sopii hyvin monenlaisiin asuinympäristöihin ja sen kanssa on helppo harrastaa monipuolisesti. Energisenä koirana se myös kaipaa elämäänsä virikkeitä. Koirat ovat oikein kasvatettuna pääosin avoimia ja ystävällisiä. Metsästyskoiran luonteen tulee olla peloton ja itsevarma, jotta se kykenisi työskentelemään alkuperäisessä tehtävässään luolakoirana. Siltä vaaditaan reaktioherkkyyttä, terävyyttä, hyvää hermorakennetta ja myös kykyä ratkaista tilanteita itsenäisesti, jotta se kykenisi tehtävänsä menestyksellä hoitamaan.

Rodun populaatio on pieni ja valtaosa yksilöistä on sukua toisilleen. Keskenään täysin erisukuisia yksilöitä on vaikea löytää. Rodun kanta perustuu samoihin sukulinjoihin useimmissa Euroopan maissa. Urosten käyttö on viime vuosina yksipuolistunut ja yhdistelmien sukutaulut ovat samankaltaistuneet. Rajalliset markkinat säätelevät tuotettavien pentueiden määrää ja johtavat voimakkaaseen karsintaan yksilöiden jalostuskäytössä. Jalostukseen tulisi käyttää mahdollisimman monia eri yksilöitä eri sukulinjoista. Ulkomaisen jalostusmateriaalin säännöllinen käyttö tulee jatkossakin olemaan välttämätöntä.

Riittävän suuri ja monimuotoinen kotimainen kanta on pohjana kaikelle jalostuksen kehittämistyölle ja takaa tulevaisuudessa riittävän geneettisen vaihtelun ja mahdollisuuden tiukempaan jalostusyksilöiden karsintaan tarvittaessa. Populaation kokoa pyritään kasvattamaan ja sen tulee sisältää riittävästi eri sukulinjoja ja tarjota enemmän kotimaisia vaihtoehtoja jalostusmateriaaliksi. Tavoitteena on saavuttaa elinvoimainen, riittävästi geneettistä vaihtelua sisältävä populaatio, joka turvaa riittävän vaihtelun myös tulevaisuudessa. Tietämystä jalostusyksilöiden perimästä ja periyttämiskyvystä yritetään syventää, samoin mahdollisten perinnöllisten ongelmien tulee olla tiedossa. Jalostukseen käytettävien yksilöiden määrää tulee entisestään lisätä ja yhden yksilön tuottamien pentueiden määrää vähentää. Liiallista karsintaa yksityiskohtien arviointiin perustuen tulee välttää ja huomiota tulee suunnata enemmän yksilön ja sen jälkeläisten ominaisuuksien kokonaisvaltaiseen arviointiin.

Walesinterrierikerho ry haluaa kannustaa walesinterriereiden omistajia teettämään koiristaan MyDogDNA-testin ja ilmoittamaan tulokset kasvattajalle ja sitä kautta edelleen jalostustoimikunnalle. Tulokset voi myös ilmoittaa suoraan jalostustoimikunnalle. MyDogDNA haluaa myös tukea Walesinterrierikerhon pyrkimyksiä arvioida koirien ominaisuuksia entistä kokonaisvaltaisemmin riittävän geneettisen vaihtelun takaamiseksi. Tämän vuoksi rodulle on avattu kampanja, joka on voimassa elokuun loppuun asti. Kampanjan ajan, walesinterriereiden omistajat ja kasvattajat voivat tilata MyDogDNA PASSI –testipaketin hintaan 99 euroa. Tämän hinnan saa koodilla WALES2014.

 

Lähde: Walesinterrierikerho ry