Kiharakarvainen noutaja – Rodun monimuotoisuutta kartoittamassa

Kiharakarvainen noutaja on noutajaryhmään kuuluva rotu, joka on populaatioltaan suhteellisen pieni. Maailmanlaajuisesti kiharakarvaisia noutajia arvioidaan olevan vain noin 6 000 yksilöä. Suomessa kiharakarvaisia noutajia syntyy vuositasolla noin 40. Rodun jalostuspohjan kartoittamiseksi ja rodun monimuotoisuuden vaalimiseksi suomalainen kiharakarvaisten noutajien rotua harrastava Kiharakerho ry on päättänyt aloittaa kevään 2014 aikana projektin selvittääkseen rodun tilannetta sekä Suomessa että globaalisti.

Rodun historiassa on tunnettuja geneettisiä pullonkauloja. Muun muassa toinen maailmansota kavensi aikanaan kiharakarvaisten noutajien kokonaiskannan arviolta vain 14 koiraan. Tämän lisäksi joitakin hyvin rotumääritelmää vastaavia uroksia, esimerkiksi Darelyn Riflemania, sekä niiden jälkeläisiä, on käytetty jalostuksessa hyvin laajasti.

Nykypäivänä kiharakarvaisten noutajien kasvatuksessa on yhä enenevässä määrin alettu ottaa huomioon populaation monimuotoisuuden merkitys rodun hyvinvoinnin kannalta. Kiharakerhon jalostusneuvoja Maija Päivärinnan mukaan suomalaiset kasvattajat valitsevat jalostuskäyttöön kiitettävästi sellaisia uroksia, joilla ei ole vielä ylen määrin jälkeläisiä. Toisaalta urosten omistajat myös rajoittavat omistamiensa koirien käyttöä. Kiharakarvaisten noutajien kohdalla liikakäytön rajana pidetään vain 9 pentua. Mikäli jokin jalostusyhdistelmä tuottaa ison pentueen, voi yksilöiden sopiva pentumäärä täyttyä jo yhdestä kerrasta. Tämän vuoksi Päivärinta toivoo huomiota kiinnitettävän myös narttujen maltilliseen jalostuskäyttöön!

Kiharakerho ry on päättänyt lähteä toteuttamaan monimuotoisuustutkimuksen vuoden 2014 aikana rodun jalostuspohjan  tilanteen arvioimiseksi. Jalostusneuvoja Maija Päivärinnan mukaan on mielenkiintoista nähdä se, mitä monimuotoisuustutkimus paljastaa rodun jalostuspohjan laajuudesta: onko rodun monimuotoisuus odotettua paremmalla tolalla vai tarvitseeko tulevaisuudessa harkita erilaisia radikaalejakin toimenpiteitä rodun elinvoimaisuuden säilyttämiseksi?

Kiharaharrastajat järjestävät kansainvälisiä maailmanseminaareja aina noin neljän vuoden välein. Tänä vuonna kiharakarvaiset noutajat omistajineen kokoontuvat elokuussa Suomeen World Dog Show 2014 yhteydessä. Nyt aloitettavan monimuotoisuustutkimuksen tulokset esitellään tämänvuotisen seminaarin yhteydessä.

Kiharakerho toivoo, että mahdollisimman moni kiharakarvainen noutaja osallistuisi  tutkimukseen. Kerho on itse valinnut kannasta testattavaksi 30 mahdollisimman erisukuista koiraa, joiden tutkimukset kerho myös kustantaa. Pääosa yhdistyksen tutkituttamista koirista on suomalaisia, mutta joukossa on myös muutama ulkomaalainen koira. Tällä yhdistys pyrkii varmistamaan sen, että koko kanta tulee katettua monipuolisesti. Yhdistyksen aloittamaan projektiin toivotaan osallistujia myös yhdistyksen rahoittamien tutkimusten lisäksi. Jokaisella kiharakarvaisen noutajan omistajalla on mahdollisuus antaa panoksensa tutkimukselle osallistumalla tutkimukseen omalla kustannuksellaan. Lisätietoja asiasta ja projektiin osallistumisesta saa Kiharakerholta tai MyDogDNA-tiimiltä.

http://www.kiharakerho.net/?x103997=378166
info@mydogdna.com