Polveutumismääritys

49,00 €

Polveutumismääritys

Genoscoper on Suomen Kennelliiton hyväksymä polveutumismäärityslaboratorio.

Jokaisella koiralla on yksilöllinen geneettinen "DNA-sormenjälki”, joka muodostuu vanhemmilta peritystä geneettisestä materiaalista. Sormenjäljen seuraamiseksi koiran DNA-variaatiota verrataan oletettujen vanhempien DNA:han, jolloin pystytään luotettavasti määrittämään koirienväliset sukulaisuussuhteet. Polveutumistestillä voidaan määrittää syntyneen pentujen isät ja emä esimerkiksi kaksoisastutuksen yhteydessä. Käytämme polveutumismäärityksissämme kansainvälisen ISAG:n (the International Society for Animal Genetics) suosituksen mukaisia mikrosatelliittimarkkereihin perustuvaa analyysia.

Polveutumismääritystä varten jokaiselle koiralle tulee tehdä DNA-profiili. Tilaathan polveutumismäärityksen lisäksi tarvittavan määrän DNA-tunnisteita (erillinen tuote).

Suomen Kennelliitto on koirarekisteriohjeessaan määritellyt tilanteet, jolloin polveutumistestaus tulee tehdä sekä antanut ohjeet polveutumistestin tekemisestä.

Yleensä polveutumistesti tehdään EMÄLLE, KAIKILLE ISÄKANDIDAATEILLE JA PENNUILLE. Kaikissa Kennelliiton virallisissa polveutumistesteissä toimitaan näin.

Sukulaisuussuhteet voidaan määrittää kaikissa roduissa.

POLVEUTUMISTESTIN TULOKSET:

Testin avulla määritetään koirien sukulaisuussuhteet.

Kennelliiton viralliset polveutumistestin tulokset tallennetaan julkiseen tietokantaan ja tuloksista toimitetaan tieto testin tilaajalle.

NÄYTTEET:

Polveutumismääritystä varten tarvitaan mikrosirutarkistettu poskisolunäyte tai verinäyte EDTA-putkessa. Noudatathan näytteenotto-ohjeita.

Suomen Kennelliiton ohje virallista DNA tunnistetta varten.

TESTIN TILAAMINEN:

Jos kyseessä on Kennelliiton virallisen polveutumismäärityksen tekeminen (Kennelliiton koirarekisteriohje 2011, kohdat 3.1 ja 3.2.), tulee käyttää Kennelliiton virallista lähetettä. Huolehdithan, että näytteen ottaa Kennelliiton hyväksymä näytteenottaja ja että koirilta luetaan mikrosiru tai tatuointi. Kennelliiton viralliset lähetteet löytyvät Suomen Kennelliiton sivuilta.

Mikäli haluatte tehdä polveutumismäärityksen tai DNA-profiloinnin ilman, että sitä rekisteröidään Kennelliiton julkiseen tietokantaan (esimerkiksi ulkomaiset tilaajat), laittakaa asiasta vapaamuotoinen kirjallinen pyyntö lähetteen mukaan, jolloin testitulos toimitetaan vain testin tilaajalle.

suomi
Product: 
Product weight: 
85 g
Product dimensions: 
3.6 × 15.4 × 11.8 cm