USEIN KYSYTTYÄ

 1. Mitä on koirien geenitutkimus?

  Koirien geenitutkimus on yksi geenitutkimuksen osa-alue, joka pyrkii tunnistamaan perinnöllisten sairauksien ja rakenteellisten sekä käyttäytymiseen liittyvien ominaisuuksien taustalla olevia geneettisiä mekanismeja koirien perimässä. Koirien geenitutkimus tähtää paitsi koirien terveyden parantamiseen, myös uuden ihmisten terveystutkimusta edesauttavan tiedon löytymiseen. Koiran perimän tutkiminen auttaa ymmärtämään koiran terveyttä kokonaisvaltaisemmin ja tuo uusia keinoja taisteluun perinnöllisiä sairauksia vastaan. Nykyään saatavilla olevat koirien DNA-testit on kehitetty eri yliopistojen tutkimusryhmien tekemien löytöjen pohjalta.

 2. Mikä on koirien geenitutkimuksen ja DNA-testauksen ero?

  Koirien geenitutkimuksessa näytteitä kerätään tutkimustyön edistämiseksi ja erilaisten perinnöllisten sairauksien ja muiden ominaisuuksien geneettisen alkuperän tunnistamiseksi. Tämän tutkimustyön tuloksien pohjalta kehitetään DNA-testejä, joita koiranomistajat, kasvattajat ja eläinlääkärit voivat hyödyntää apuvälineinä niin koiran terveyden hoidossa ja tarkkailussa kuin jalostuksessa. Varsinainen DNA-testaus tehdään yleensä yksityisissä laboratorioissa, jotka usein tekevät yhteistyötä tieteellisten tutkimusryhmien kanssa.

 3. Mitä ovat koirien DNA-testit?

  Koirien DNA-testiä varten otetaan joko verinäyte tai poskisolunäyte, joka otetaan poskisoluharjalla. Verinäytteen ottajan tulee aina olla auktorisoitu näytteenottaja, mutta poskisolunäytteen voi turvallisesti ottaa kuka tahansa. Virallista koiran DNA-tunnistetta ei voi kuitenkaan saada, ellei näytteenottaja ole eläinlääkäri tai Kennelliiton hyväksymä DNA-näytteenottaja. Koirille on kehitetty lukuisia DNA-testejä, mutta suurimmalla osalla testeistä voidaan testata vain yhtä perinnöllistä sairautta tai ominaisuutta. Tutkijat uskovatkin, että yksittäisten geenitestien sijaan kokonaisvaltainen koiran perimän terveyskartoitus, jossa mitataan monimuotoisuutta kaikkien koiran 39 kromosomiparien laajuudelta ja lisäksi testataan kerralla mahdollisimman monta koirilla tunnettua perinnöllistä sairautta, tulee tarjoamaan luotettavimman mahdollisen kuvan koiran perimän terveydestä.

 4. Mikä on patentoitujen ja patentoimattomien koirien DNA-testien ero?

  Kaikkia DNA-testejä ei voida tehdä samassa laboratoriossa, koska jotkut tutkimuslaitokset ja/tai tutkimusryhmät ovat patentoineet kehittämänsä geenitestit. Patentoimattomat testit voidaan sen sijaan ottaa vapaasti käyttöön missä tahansa ammattimaisessa testauslaboratoriossa ja tuoda näin koiranomistajien ja kasvattajien avuksi edistämään koirien terveyttä. Koiranomistajan kannattaa muistaa, että patentti ei koskaan ole laatusertifikaatti, eikä se millään tavoin takaa DNA-testin laatua tai tarkkuutta. Patentti on ainoastaan kaupallinen suoja, jolla patentin omistava taho pidättää itsellään oikeudet kehittämäänsä testiin ja haluaa rajoittaa muilta sen käyttöä. Tästä syystä maailmanlaajuisesti isojen rotujen, kuten kultaistennoutajien tai labradorinnoutajien, DNA-testit ovat melkein poikkeuksetta patentoituja.

 5. Mikä on koiran DNA-tunniste?

  Jokaisella koiralla on yksilöllinen geneettinen “DNA-sormenjälki”, joka muodostuu vanhemmilta peritystä geneettisestä materiaalista. Tämä koiran DNA-tunniste voidaan määrittää erillisellä DNA-testillä. DNA-tunnisteen vertaaminen koiran oletettujen vanhempien vastaavaan tunnisteeseen mahdollistaa mm. pentujen polveutumisen todentamisen. DNA-tunnisteen määrittäminen DNA-testillä on pyritty standardisoimaan kansainvälisesti, jotta eri laboratorioiden suorittama testaus olisi mahdollisimman yhdenmukaista ja tulokset näin vertailukelpoisia.

 6. Mikä on MyDogDNA® 2016?

  MyDogDNA® 2016 kokoaa yhteen koiran perimän terveyskartoituksen tulokset ja laskee koirallesi yksilöllisen perimän terveysindeksin, joka perustuu kartoituksessa testattuihin sairauksiin sekä perimän monimuotoisuuteen..

 7. Minkälaista tietoa MyDogDNA® 2016 kertoo koirien perimän monimuotoisuudesta?

  MyDogDNA® 2016 perustuu maailman ensimmäiseen koirien perimänlaajuiseen terveyskartoitukseen, joka sekä mittaa yksittäisen koiran perimän absoluuttisen monimuotoisuuden verrattuna ko. rodun mediaaniin että pitää yllä ajantasaista näkymää koko rodun geenipohjan laajuudesta. Jokainen testattu koira on automaattisesti mukana luomassa oman rodun monimuotoisuuskuvaa. Luotettava rotutason monimuotoisuuskuva ja sairauksien esiintyvyystiheys voidaan raportoida, kun rodun sisältä on testattu vähintään 50 yksilöä.

 8. Mitä perinnöllisiä sairauksia ja ominaisuuksia MyDogDNA® 2016 perimänlaajuisessa analyysissä testataan?

  Koirien perinnöllisten sairauksien mielletään olevan tietyille roduille ominaisia lähinnä sen takia, että niihin yhdistetyt geenimutaatiot on alun perin löydetty tutkimusryhmissä, jotka useimmiten ovat keskittyneet tutkimaan vain yhtä tai kahta rotua kerrallaan. MyDogDNA® 2016 testaa ensimmäistä kertaa samanaikaisesti pitkän listan tunnettuja sairauksia ja ominaisuuksia kaikissa koiraroduissa. Löydät tarkan listan verkkosivuiltamme osoitteessa www.mydogdna.com/fi/mydogdnatai valitsemalla rotusi osoitteessa www.mydogdna.com/fi/rodut. MyDogDNA-testipaketin sisältöä päivitetään aina, kun uusia perinnöllisiä mutaatioita löydetään ja uusia geenitestejä kehitetään..

 9. Miksi testata sairauksia ja ominaisuuksia, jotka eivät ole rodulleni ominaisia?

  Tutkimusryhmillä on useimmiten mahdollisuus sisällyttää tutkimusprojekteihinsa vain yksi tai kaksi rotua kerrallaan. Tämän vuoksi löydetyt geenimutaatiot tulkitaan helposti rotukohtaisiksi. Todellisuudessa koirat, kuten ihmisetkin, kantavat vuosisatoja sitten syntynyttä tautiperintöä, ja jo koirien esi-isien kantamat sairaudet ovat vain rikastuneet nykysiin rotuihimme erilailla. Joidenkin saman käyttötarkoituksen ja samantyyppisen ulkoasun omaavien rotujen kohdalla geenimutaatioiden on myös todettu siirtyneen rodusta toiseen jalostuksen kautta, ja jo siksikin kaikkien tunnettujen sairauksien testaaminen kaikilta roduilta on välttämätöntä. Tämä lähestymistapa ei ainoastaan anna luotettavinta kuvaa koirien perimän terveydestä vaan auttaa myös tutkimusryhmiä keräämään sellaista tutkimustietoa, jota nämä eivät muuten saisi.

 10. Mikä on MyDogDNA Breeder?

  Maailman ensimmäinen kasvattajan apuväline, joka tuo oleellisen geenitiedon vihdoin helposti osaksi koirien jalostusta. Hankkiessaan koiralleen MyDogDNA® 2016 -testipaketin, kasvattaja saa automaattisesti käyttöönsä erillisen hakutyökalun, joka auttaa löytämään jalostusyhdistelmiä, jotka optimoisivat mahdollisen pentueen monimuotoisuuden. Listalle pääsee vain MyDogDNA® -testatut koirat, ja lisäksi työkalu tiputtaa hakutuloksissa alimmaiseksi kaikki geneettisesti sairaat koirat sekä tautien kantaja-kantaja –yhdistelmät.

 11. Mikä on virallinen testitulos?

  Vaikka poskisolunäyte on helppo ottaa itse, on suositeltavaa, että näytteen ottaa eläinlääkäri. Tämä on välttämätöntä erityisesti siinä tapauksessa, että näytteestä tarvitaan virallinen tulos. Ennen näytteenottoa eläinlääkäri tarkastaa koiran tunnistusmerkinnän. Näin varmistetaan, että näytteenottolomakkeessa ilmoitetut tunnistetiedot pitävät paikkansa. Koira saa MyDogDNA -testituloksiinsa merkinnän "Eläinlääkäri tai muu auktorisoitu näytteenottaja on tarkastanut koiran tunnistetiedot näytteenoton yhteydessä".