Claudia Ottka

Entries by this author

MyDogDNA Breed Data: Jack Russell Terrier vs Parson Russell Terrier

Both Jack Russell Terriers and Parson Russell Terriers are small, white terriers with black and/or brown markings. These breeds were initially created for bolting fox from their dens during hunts. Both breeds have stayed quite true to their original character of being bold, active, highly driven dogs by being excellent family pets at the same time.

Hyperuricosuria – test validated for Schapendoes!

Clinical validations of hyperuricosuria in Schapendoes are now complete and we have concluded, that the mutation causing hyperuricosuria in many breeds causes disease also in Schapendoes. The DNA-test for hyperuricosuria is included in the MyDogDNA testing panel for Schapendoes.

MyDogDNA-rotutietoa: Pyreneittenpaimenkoirat osa 2., ominaisuudet

Turkin tyyppi

Partaisuus eli furnishings – määrittelee pyrtsin karvamuunnoksen​

MyDogDNA Breed Data: Pyrenean Sheepdogs part 2., on traits

Coat type

Furnishings – defining the coat type variety

MyDogDNA Breed Data: Pyrenean Sheepdogs part 1., colours

Pyrenean Sheepdogs (american: Pyrenean Shepherd, french: Berger des Pyrénées) are active, lively herding dogs. The following description in the breed standard describes these dogs very well: “Dog displaying a maximum of nervous energy in a minimum of size and weight. An ever alert physiognomy, a knowing air combined with great liveliness of movement gives this dog a characteristic appearance unlike any other.” In this article we focus on Pyrenean Sheepdog breed data collected with the MyDogDNA –test panel as well as on how to use this data in practice.

MyDogDNA-rotutietoa: Pyreneittenpaimenkoirat osa 1., värit ja sairaudet

Pyreneittenpaimenkoirat ovat pieniä, omaleimaisia paimenkoiria. Rotumääritelmän lauseet ”pieneen kokoon ja painoon nähden tavattoman toimelias. Aina valpas olemus, ovela ilme ja erittäin eloisat liikkeet antavat rodulle sen luonteenomaisen, ainutlaatuisen leiman” kuvaavat pyreneittenpaimenkoiran olemusta varsin hyvin. Tässä artikkelissa pureudumme MyDogDNA-testipaneelin antamaan tietoon pyreneittenpaimenkoirista.

The genetic differentiation of dog breeds has led to alterations in metabolism

A recently published article shows that canine breeds can be distinguished by alterations in their lipidome. The study of Lloyd et al. (2017) examined lipidome differences in 100 dogs from 9 different breeds. The study showed distinct inter-breed differences in the breeds’ lipidomes. This study highlights that the genetic differentiation of dog breeds has resulted in alterations in metabolism.

Koirarotujen geneettinen erilaistuminen on aiheuttanut myös aineenvaihdunnallista erilaistumista

Vastikään julkaistussa tutkimuksessa on havaittu, että eri koirarotujen rasva-aineenvaihdunnan tuotteiden määrät verenkierrossa eroavat rotukohtaisesti. Lloyd et al. (2017) on tutkinut 100 koiran aineistolla 9 eri koirarodun rasva-aineenvaihduntatuotteiden pitoisuuksien eroja plasmassa. Tutkimustulosten perusteella eri koirarotuja pystyttiin erottamaan toisistaan näiden aineenvaihduntatuotteiden pitoisuuksien avulla. Koirarotujen geneettinen erilaistuminen on johtanut siihen, että rodut eroavat toisistaan myös aineenvaihdunnallisesti.

Kystinuriatutkimus – Osallistu tutkimukseen!

Kystinuria on perinnöllinen sairaus, joka aiheuttaa kystiinikivien muodostumista virtsateihin. Virtsakivet aiheuttavat kivuliasta virtsaamista, verivirtsaisuutta ja virtsatietukoksia. Virtsatietukos on hengenvaarallinen tila, joka vaatii nopeaa eläinlääkärihoitoa. Kystiinikiviä tavataan lähinnä uroskoirilla (98% sairastuneista uroksia).

Cystinuria Research – Recruitment of Dogs!

Cystinuria is a hereditary condition that causes the formation of cystine stones in the urinary tract. Urinary tract stones cause pain when urinating, bloody urine, and blockage of the urinary tract. Blockage of the urinary tract is a life-threatening condition that requires immediate veterinary care. Cystine stones occur predominantly in male dogs (98 %). 

Kliininen näkökulma: neurologiset sairaudet

Perinnölliset hermostolliset eli neurologiset sairaudet ovat usein agressiivisia sairauksia, jotka huonontavat eläimen elämänlaatua merkittävästi. Osa näistä sairauksista on niin voimakkaasti eteneviä, että oireiden edetessä eläimen lopetus on ainoa vaihtoehto. Onneksi kuitenkin useimmat perinnölliset neurologiset sairaudet ovat kohtalaisen harvinaisia.

Clinical Perspective: Neurological Disorders

Hereditary neurological diseases are often very aggressive conditions that reduce the quality of life of the dog significantly. Some of these conditions are so aggressive that euthanasia is the only option as symptoms progress. Fortunately most hereditary neurological disorders are quite rare.

MyDogDNA Breed Data: English Cocker Spaniel

The English Cocker Spaniel is a small-sized gun dog that is mainly used for hunting, dog sports and dog shows. The breed is divided into show and working lines that have distinct characteristics. In this article, we focus on English Cocker Spaniel breed data created by the MyDogDNA testing panel, focusing especially on genetic diversity.

MyDogDNA-rotutietoa: Cockerspanieli

Cockerspanieli on pienikokoinen metsästyskoirarotu jota käytetään monipuolisesti metsästyksessä, koiraurheilussa ja koiranäyttelyissä. Rotu on jakautunut käyttö- ja näyttelylinjoihin, jotka eroavat toisistaan sekä ulkonäöltään että luonteeltaan. Tässä artikkelissa pureudumme MyDogDNA-testipaneelin antamaan tietoon cockerspanieleista syventyen etenkin perinnölliseen monimuotoisuuteen.

MyDogDNA Breed Data: Irish Soft Coated Wheaten Terrier

The Irish Soft Coated Wheaten is a wheat coloured, middle-sized, terrier breed. In this article, we focus on Irish Soft Coated Wheaten Terrier breed data collected with the MyDogDNA test panel, as well as on how to use this data in practice.

Страницы

ELL/DVM