Julia Bouirmane

Entries by this author

Breed-Defining Chondrodysplasia

Breed-defining chondrodysplasia, also called short-leggedness, is a favorable phenotype found in some breeds. The well-known features of this breed-defining trait are caused by the FGF4 retrogene insertion. Short-leggedness caused by the FGF4 insertion is a desirable trait, and it is caused by different mutation than the undesired dwarfism causing genetic disorder found in some breeds, such as the Norwegian Elkhound.

Kondrodysplasia rotuominaisuutena

Rodun määrittävä kondrodysplasia, eli lyhytjalkaisuus, on joillekin roduille tyypillinen ominaisuus. Rodun määrittävä tappijalkaisuus on näissä roduissa tavoiteltu piirre, joka eroaa harmaalla norjanhirvikoiralla tavatusta geneettiseksi sairaudeksi katsotusta tappijalkaisuudesta, jonka aiheuttaa mutaatio eri geenissä. 

The Dog’s Genetic Size – The Strong and Weak Size Markers

Understanding canine genetic size may be an important tool in the future, for instance, in planning of individual care, such as weight control. Previously we introduced the new size markers added to the MyDogDNA test panel. In this blog article, we will give a deeper insight into the effects of these markers.

Koiran geneettinen koko - vahvat ja heikot kokomarkkerit

Koiran geneettisen koon ymmärtäminen on tulevaisuudessa merkittävä tekijä mm. oikeanlaisen huolenpidon suunnittelussa, ja näin ollen hyvin mielenkiintoinen tutkimuksellinen kohde esimerkiksi painonhallinnan kannalta. Kerroimme aiemmin MyDogDNA-paneeliin tuoduista uusista kokoon vaikuttavista geneettisistä markkereista, joiden tarkemmista yksittäisistä vaikutuksista tuomme lisätietoa tämän artikkelin myötä.

Understanding the Dog's Genetic Size Facilitates Planning Individual Care and Weight Control

MyDogDNA has now added four new size associated genetic markers called GHR1, GHR2, HMGA2, STC2and a test for breed-defining chondrodysplasia to the test panel. These markers, together with the previously reported size associated markers in IGF1 and IGF1R give more information on the dog size, supporting finer prediction of the genetic size of a dog.

Koiran geneettisen koon ymmärtäminen helpottaa yksilöllisen huolenpidon suunnittelua ja painonhallintaa

MyDogDNA-paneelitesti sisältää nyt neljä uutta GHR1, GHR2, HMGA2 sekä STC2 -geeneistä tunnistettua, kokoon vaikuttavaa geneettistä markkeria. Nämä markkerit, yhdessä jo aiemmin MyDogDNA-testissä raportoitujen kokoon vaikuttavien IGF1 ja IGF1R -geeneissä olevien markkereiden, sekä lyhytjalkaisuustestin (kondrodysplasia; rotuominaisuus usealla rodulla) kanssa antavat entistä tarkemman arvion koiran geneettisestä koosta.