HUU

Изучение породы посредством MyDogDNA: Лаготто-романьоло

MyDogDNA, самый комплексный генетический тест, широко доступен владельцам собак уже, примерно, год.  В течение этого времени, собаки Лаготто-романьоло были исследованы в той мере, когда уже можно получить общее представление о генетической изменчивости в породе. Энтузиасты Лаготто, также, положительно приняли к работе основанную на результатах исследования систему «MyDogDNA Breeder», инструмент, призванный для контроля и поддержания генетического разнообразия породы.

Exploring a breed via MyDogDNA: Lagotto Romagnolo

The world’s most complex and comprehensive genetic test for dogs, MyDogDNA, has been available to all dog owners for about a year. During this time, Lagottos have been tested to the extent that it is possible to get an overview of the genetic variation in the breed. The Lagotto enthusiasts have also gratifyingly adopted the MyDogDNA Breeder –tool that is based on the test results in the MyDogDNA database in order to treasure the breed’s genetic diversity.

Lagottojen perimää kartoittamassa

Maailman monimutkaisin ja laajin koirien geenitesti, MyDogDNA (www.mydogdna.com), on ollut jokaisen koiranomistajan saatavilla yli vuoden ajan. Tänä aikana lagottoja on testattu runsaasti ja rodun geenipohjan laajuudesta saadaan jo hyvä kuva. Lagottoharrastajat ovat myös ilahduttavalla tavalla ottaneet MyDogDNA-tietokannan tuloksiin perustuvan kasvattajan työkalun käyttöönsä vaaliakseen rodun monimuotoisuutta. Samalla MyDogDNA on myös paljastanut rodussa esiintyvän perinnöllisen geenivirheen, joka saattaa altistaa virtsakiteiden muodostumiselle.